2016-2 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2016-2

Akce knihovny > Proběhlé akce

číslo stránky:
                Proběhlé akce knihovny v roce 2016

22. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2016
V pátek 13. května zavítala výprava knihovníků hronovské knihovny na Výstaviště v pražských Holešovicích, kde se konal ve dnech 12. - 15. května mezinárodní knižní veletrh.
Pro knihovníky a širokou čtenářskou veřejnost je to příležitost navázat a prohloubit kontakty s vydavateli, doplnit knihovní fond novými knihami a knihami za zvýhodněnou cenu. K veletrhu patří neodmyslitelně i besedy se spisovateli a autogramiády. Čestným hostem veletrhu byly severské země #ReadNordic, které představily svou knižní produkci. Nutno podotknout, že v několika posledních letech nastal v ČR velký boom zvláště severské krimi,

a tak návštěvníci byli ve svém živlu. Odjížděli jsme v podvečeních hodinách obtěžkáni knihami a plní dojmů.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Čarodějnické doupě

21 dětí + 12 maminek a babiček

Středeční odpoledne 27. dubna se do knihovny slétli malí čarodějové a čarodějky z celého širokého okolí. Nejprve museli složit zkoušky magických dovedností a vybojovat si čarodějnický průkaz. Jana Morávková pro ně v Dominu připravila tvůrčí dílničku, kde si vyrobili krásné pavoučí kabelky na cukrlátka. Ta si mohla vybojovat v následujících soutěžních disciplínách. Na závěr se všichni čarodějové a čarodějky měli možnost zvěčnit v našem fotokoutku a odnést si domů na památku čarodějnické foto. Nashledanou za rok na dalším čarodějnickém sletu
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Moderní stát Izrael

V úterý 26. dubna v podvečer knihovna doslova praskala ve švech. Přivítali jsme pana Radka Hejreta s přednáškou „Moderní stát Izrael“ a divácký zájem byl rekordní.
Radek Hejret několik let studoval problematiku Izraele a seznamoval se s historií této země, s blízkovýchodním konfliktem a nakonec i s osudy českých Židů před, během a po holocaustu. Kromě přednášek spolupracuje se školami na návazných projektech – výstavy prací žáků, koncerty, promítání filmů, ověřování vzdělávacích materiálů, vzdělávací zájezdy do míst spojených s holocaustem.
V naší knihovně jsme již měli možnost se s osobou pana Hejreta setkat před dvěma roky, kdy doprovázel pamětnici holocaustu přeživší útrapy terezínského koncentráku paní doktorku Michaelu Vidlákovou při besedě „Pluto nám zachránil život“.
Během přednášky jsme nahlédli do historie a současnosti státu Izrael, dozvěděli se, s jakými překážkami se museli Izraelci vypořádávat při budování státu a co všechno dokázali vytvořit. Jak velký důraz kladou na vzdělání, jaké úsilí musí vynaložit na obranu před útoky radikálů. Potřeba pitné vody a vody pro zavlažování donutila Izrael vymyslet špičková zařízení na odsolování mořské vody. Díky tomu dochází i k zalesňování pouště a Izreael se stává oázou s mnoha přírodními rezervacemi a zemí plně potravinově soběstačnou.
Přednáška byla spojená s ochutnávkou tradičních židovských pokrmů – maces, chummus (cizrnová pomazánka) viz. foto---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POHÁDKOV ( 14. dubna od 9h)

Za pohádkami do knihovny přišli prvňáčkové ze ZŠ Velký Dřevíč. Pohádkové putování jsme začali u klasických lidových pohádek, na nichž jsme si ukázali hlavní znaky všech pohádek. S lidovými pohádkami jsme si i zasoutěžili. Vzhledem k tomu, že děti pohádky perfektně znají, zvládly to levou zadní. Po soutěži jsme se seznámili také s pohádkou autorskou, a to na příkladu krásné knihy Pavla Čecha O čertovi. Pohádkové putování jsme zakončili pohádkou veršovanou a přečetli si přebásněnou Červenou Karkulku.

Markéta Maršíková---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Transsibiřská magistrála
V úterý 12. dubna jsme v naší knihovně přivítali cestovatele, fotografa a spisovatele
Václava Turka s přednáškou „Transsibiřská magistrála“.  
Transsibiřská magistrála je hlavní dopravní tepnou Ruska a zároveň to je nejlepší způsob, jak se seznámit s Ruskem, pochopit mentalitu jeho obyvatel, uvědomit si velikost a rozsáhlost této obrovské země. Nejdelší světovou železnicí projedete téměř celé Rusko od západu na východ. Projedete přes dva kontinenty, Evropu a Asii, přes dvanáct oblastí, pět krajů, dvě republiky, jednu autonomní oblast a jeden autonomní okruh, osmdesát sedm měst. Překonáte šestnáct velkých řek a sedm časových pásem. Za šest dní a čtyři tisíce korun můžete dojet z Moskvy až k Tichému oceánu do přístavního města Vladivostok.
Tato železniční trať propojuje Moskvu s Vladivostokem a měří úctyhodných 9288 km. Byla postavena v letech 1891 – 1913. Putování po Transsibiřské magistrále s mnoha zastaveními pan Turek doplnil velkým množstvím fotek přírody, architektury, technickými zajímavostmi a zážitky.
Knihovna doslova praskala ve švech, divácký zájem se těsně přiblížil rekordu (zbylo jen pár volných židlí ve skladu), což nás velice těší..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9. pohádková Noc s Andersenem (1. dubna 2016)

  V aprílový podvečer knihovna ožila dalším pohádkovým dobrodružstvím. Tentokrát jsme se vydali časem o mnoho stovek let nazpět, do doby Vikingů. Na děti nejprve čekala poznávací část, kdy se seznámily s tím, kde a jak Vikingové žili, jak vypadali, čím se proslavili apod. A protože se proslavili především jako obávaní bojovníci, i děti podstoupily pravý bojový výcvik, aby se později mohly vydat na bojovou výpravu do dánského království, které sužoval krutý obr Grendel. Statečnost a odvaha všech bojovníků byla nevídaná a Grendela přemohli a království zachránili. Po krutém a vyčerpávajícím boji jsme si odpočinuli u občerstvení a výroby závěsu nad postel pro lepší sny, které pro děti připravila Monika Bohadlová z DDM Domino.
 Když děti nabraly nové síly, vydaly se na stezku odvahy, kterou pro ně připravily dobrovolnice ze 7. třídy ZŠ Hronov (Natálie Ch., Denisa Ch., Kristýna K., Eliška M., Pavlína T., Tereza S., Darina K.). Bylo to opravdu děsivé, ale protože to všichni statečně zvládli, vysloužili si sladký poklad. Na dobrou noc jsme si pustili animovaný film Byl jednou jeden člověk – Doba Vikingů.
 Celkem v knihovně nocovalo 14 dětí a 7 dobrovolnic. Děkujeme za spolupráci žákyním ze ZŠ Hronov a DDM Dominu. Za rok se můžeme těšit na jubilejní 10. pohádkovou noc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Autorské čtení: Bílá perla v černém srdci
16. března k nám do knihovny přijel český publicista, muzikant a spisovatel Lubomír Müller a představil nám svou poslední knihu pro mládež Bílá perla v černém srdci. Na autorské čtení byly pozvány dvě třídy ze ZŠ Hronov – 8. a 9. třída. Žáky čekalo velmi zajímavé povídání na téma, které spojuje motiv reálného ohrožení života s motivem lásky a odvahy. Jak se zachováme v situaci, která ohrozí životy kamarádů, a nás samotné taky? Co je ve vztazích lidí nejcennější? Jsme schopni v patnácti letech vnímat naši odpovědnost za vlastní život? Existuje tajemství života, které nejsme schopni pochopit? Toto vážné povídání autor odlehčil vlastními písněmi o lásce. Při poslechu besedy v nás jistě vyvstala řada různých otázek, které nutí k zamyšlení. A to je dobře. Snad si z besedy každý aspoň něco málo odnesl.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beseda Grafologie
V úterý 15. března k nám přijela paní Dagmar Kravčíková přednášet na téma Grafologie aneb tajemství výkladu písma.
Grafologie sleduje odchylky v rukopise, které vyjadřují naši vitalitu, temperament, emocionální prožívání, racionalitu, kreativitu, vůli, sebepojetí, sebelásku, sebevědomí, duševní rovnováhu, způsob komunikace s okolím apod. Dle sklonu písma, způsobu psaní jednotlivých písmen může zkušený grafolog rozpoznat nejen povahové rysy člověka, ale i momentální duševní rozpoložení, často i trápení, se kterým se člověk bojí svěřit.
Grafoterapie spočívá v tom, že se záměrně snažíme podle určitých pravidel měnit svůj rukopis a zautomatizovat ho. Osobnost by se měla díky grafoterapii očistit pouze od obranných mechanismů a strachu, které nám brání naplno využívat svoje schopnosti a talenty. A samozřejmě posílit vlastnosti, které nám pomáhají vyrovnávat se s každodenními problémy.
Zaplněná knihovna byla svědky zajímavé přednášky plné podnětů. Mnozí z nás ještě ten večer potají zkoumali detaily písma svých partnerů, příbuzných a dětí.

www.facebook.com/pages/Grafoterapie/224935177714801
www.grafoterapie.cz


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoční koutek
Velikonoce se blíží a v knihovně jsme se na ně již naladili. Krom výzdoby a výstavky knih s velikonoční tématikou, jsme s dětmi v pondělí odpoledne 14. března tvořili velikonoční slepičky, do kterých jsme si zaseli řeřichu. Také jsme si vyluštili velikonoční křížovku a ochutnali tradiční pochoutku – jidáše. Jestli jste nestihli naše tvoření, můžete si přijít půjčit nějakou pěknou knihu s velikonočními nápady.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpečný internet

4. třída ZŠ Zbečník
( 18 dětí + pí. učitelka Šolínová)

Den bezpečnějšího internetu letos připadl na 9. února. Ve více než 100 zemích světa probíhají nejen v tento den, většinou během celého měsíce, různé vzdělávací a jiné aktivity, jenž se snaží přispět k větší bezpečnosti na internetu. Je to den věnovaný bezpečnějšímu a odpovědnějšímu využívání on-line technologií a mobilních zařízení zejména u dětí a mladých lidí.
I naše knihovna se připojila k boji za "lepší" a "bezpečnější" internet. Připravili jsme dopolední programy pro školy a jednu odpolední akci pro veřejnost, která proběhla ve čtvrtek 18. února. Během besedy se zaměřujeme na bezpečnou online komunikaci, zejména na dětmi tolik užívaný Facebook. Povídáme si o různých nebezpečích spojených s užíváním sociálních sítí, např. kyberšikaně. A hlavně na příkladu desatera bezpečného internetu si přibližujeme, jak se nebezpečí co nejvíce vyhnout.
Dnes nás například navštívila 4. třída ZŠ Zbečník. Protože je ale povídání na téma nebezpečí na internetu docela náročné a vážné, tak se děti nakonec měly možnost odreagovat při pohádkové stezce. Všem se podařilo najít ukrytá stanoviště, vyřešit pohádkové úkoly a získat malou sladkou odměnu.

        Markéta Maršíková---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky