v roce 2008 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

v roce 2008

Akce knihovny > Proběhlé akce

Proběhlé akce knihovny v roce 2008České a polské děti v Knihovně města Police nad Metují


V knihovně na besedě


Den pro dětskou knihu 29.11.2008


Děti malují k výročí Karla Čapka


Poštovní známky pro Karla Čapka


Roboti v polské knihovně-výročí K.ČapkaNa konci roku 2008…

Ve středu 12. listopadu jsme se vydali do nedaleké Police nad Metují. V rámci společného projektu U nás
spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj jsme připravili program pro polské a české děti základních škol. První zastávkou bylo Muzeum stavebnice Merkur, které nadchlo všechny přítomné. Po prohlídce si děti mohly sestavit hračku dle své fantazie a bylo pro ně velice obtížné odejít. Dalším cílem byla nově zrekonstruovaná a vybavená polická knihovna. Naše kolegyně se ujaly programu, děti si vyslechly povídání i pohádku a nakonec si zazpívaly. Třetí částí společného dne byla exkurze do staré školy. Tam již čekal s poutavým výkladem pracovník Regionálního muzea v Náchodě Mgr. Jan Tůma. Děti si vyzkoušely sezení ve starých „škamnách“, pobavily je figury žáků i pana učitele. Taková třída by se některým dětem líbila i dnes, jen ta rákoska by asi nebyla příjemná…
V sobotu 29. listopadu se v oddělení pro děti a mládež sešly malé i větší děti. Den pro dětskou knihu jsme zaměřili na 70. výročí úmrtí spisovatele Karla Čapka. Vyprávění o jeho životě a obsáhlém díle doplnilo společné čtení z jeho Dášeňky, malování a zdobení perníčků.
Ve středu 10. prosince jsme se sešli s polskými kolegy v městské knihovně v Kudowě Zdroji v rámci našeho společného Projektu (viz výše). Předvánoční posezení obohatil zajímavý příspěvek pracovníka muzea lidové kultury ve Stroužném. Seznámil nás s tradicí polských Vánoc a při společném ulamování chleba jsme si popřáli do nového roku. Poté jsme odjeli do hodinu vzdáleného města Zabkowice Slaskie. Tady jsme navštívili malou továrničku na výrobu vánočních ozdob, prohlédli si nádhernou expozici a zakoupili křehké výrobky.
V městské knihovně, umístěné spolu s úřadem města v impozantní budově na náměstí, nás čekalo další setkání s knihovnickými kolegy. Po prohlídce zachovalých historických sálů a všech oddělení knihovny jsme zasedli ke společné besedě. Téma knihovna a knihovnické povolání vymazalo jazykové bariéry a my jsme odjížděli bohatší o další přátelská setkání.
V první polovině roku 2009 (květen) nás čeká již potřetí (1992, 1997) stěhování    z důvodu rekonstrukce, na kterou získalo Město Hronov prostředky z fondů Evropské unie.
Informace o jednotlivých fázích náročné akce včas najdete na našich webových stránkách, v Hronovských listech a dalších médiích.
Vážíme si všech svých malých i dospělých čtenářů a dalších návštěvníků, pro které je kniha a vzdělávání důležitou součástí profesního i osobního života.
Budeme se na vás těšit i v roce následujícím a doufáme, že nepříjemnosti spojené se stěhováním (uzavření provozu na cca 3 měsíce) vás neodradí od dalších návštěv vaší knihovny.


Den pro dětskou knihu
 

Příběh Karla Čapka


S Karlem Čapkem a Dášeňkou


Do knihovny přišli čerti


Setkání bez hranic


Pohádková krása vánočních ozdob


Ruční malování vánočních ozdob


Křesla pro knihovnice v Žabkovicích


Vánoce u polských kolegů


Před knihovnou v ŽabkovicíchKnihovnické podzimní střípky…

Říjen byl zaplněn řadou akcí, o kterých jsme vás informovali v předešlých aktualitách.    V Týdnu knihoven se u nás    nahlas četlo, veřejnost zajímalo naše „zákulisí",    hojně navštívená burza knih pokračuje i v listopadu. Přednáška manželů Špillarových nás zavedla do daleké Austrálie, překrásná fotodokumentace nám dala na chvíli zapomenout na naše sychravé podzimní počasí. Děti v rámci ankety „Rodinné stříbro“ donesly do knihovny soukromé knižní poklady, které se dědí z generace na generaci.
S Dr. Evou Koudelkovou, PhDr. Jaroslavem Šůlou CSc., a PhDr. Ladislavem Hladkým CSc., jsme listovali knihou historických regionálních povídek Za vlast a císařovnu. Příběhy Aloise Jiráska z doby slezských válek vyšly v nakladatelství Bor v nové úpravě se zajímavými ilustracemi Petra Korunky. Spolu s dalšími tituly si    knihu můžete    u nás zakoupit.
Po celý měsíc navštěvovali knihovnu žáci Základní    a mateřské školy a studenti Hotelové školy. Při přednáškách a besedách získávali informace o našich službách, informačních technologiích a regionálních autorech.
Ve  čtvrtek 6. listopadu  vás  v 17, 30  zavede Ondřej Valášek do světa hor. Svoji přednášku nazval  Horská rapsodie, aneb od Alp po Kavkaz. Vstupné 30,- Kč.
Dvanáctiletá spolupráce s polskou knihovnou v Kudowě Zdroji přinesla výsledek v podobě získání grantu, o který se na jaře letošního roku ucházela města Hronov a Kudowa Zdroj. Společný projekt nese název  U nás
spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj. Založen je na oboustranných aktivitách v oblasti setkávání dětí, mládeže a dospělých a je financován z prostředků EU. Součástí je rekonstrukce knihoven, která bude probíhat od jara příštího roku a zahrnuje zejména stavební úpravy vč. výtahu v Hronově, vybavení novým knihovnickým inventářem, aktuálním softwarem a odpovídajícím hardwarem.
Podle společného harmonogramu navštíví 12. listopadu 2008    polské a české děti  muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují. Prohlédnou    si také    zrekonstruované prostory Pellyho domu včetně nové městské knihovny a interiér staré školy z roku 1785.
Od pondělí  24. listopadu  zavoní knihovnou perník. Voňavé čerty, Mikuláše, vánoční perníčky, dekorativní svíčky, nostalgické obrázky, knihy a další malé milé drobnosti si u nás můžete prohlédnout a zakoupit až do Vánoc.
Celostátní akci  Den pro dětskou knihu  připravuje již podruhé SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) dle nápadu knihovníků z Děčína, zapojuje se i hronovská knihovna.
První adventní sobotu    29. listopadu  se v knihovně sejdou děti, rodiče i prarodiče. Při společném čtení a kreslení si připomeneme dílo bratří Čapků.
Pár týdnů nás dělí od konce roku 2008. Sváteční dny volna můžete doplnit návštěvou knihovny, kde zůstává provoz téměř nezměněn:
Otevřeno  bude v obvyklou provozní dobu  do 30.12. včetně soboty 27.12.2008.
Uzavřeno  bude pouze dětské oddělení a to  29. a 30.12.2008.
Běžný provoz oddělení pro dospělé  bude obnoven v sobotu 3. ledna 2009.


Výstava „Stříbro hronovské knihovny“, Velké říjnové společné čtení 6.10.2008, Přednáška „Austrálie“ Lenky a Václava Špillarových, Výstava k výročí Karla Čapka v polské knihovně Kudowa Zdroj, Česko čte Čapka (70. výročí úmrtí Karla Čapka), Velké říjnové společné čtení v polské knihovně (Dášeňka Karla Čapka), Výstava výtvarných prací českých dětí v polské knihovně, Příprava společných akcí polské a české knihovny (Kudowa Zdroj, Hronov), Za vlast a císařovnu“, přednáška o knize historických povídek A. Jiráska, „Za vlast a císařovnu“, přednáška o knize historických povídek A. Jiráska, Služby knihovny, informatika – přednášky pro studenty Hotelové školy", Sladká odměna od Hotelové školy, Na besedě v oddělení pro děti a mládež.

 

 
                 
 

 

 

 

 

 


Nudu nechme králům, aneb co s načatým podzimem…


Po prázdninách a dovolené jsme se vrátili k zaběhnutému životnímu rytmu. Podzim je tady a zima před námi. Je čas myslet na to, jak co nejlépe využít dlouhé večery v teple našich domovů. Přijměte naše pozvání a vyberte si z naší nabídky.
Městská knihovna byla v provozu po celé uplynulé léto kromě sobot a zkráceného provozu v oddělení pro děti a mládež. Akvizice knih nebyla přerušena a do fondu knihovny přibyla celá řada nových a zajímavých knih
což si ostatně můžete vyhledat v našem elektronickém katalogu on-line (seznamy novinek) na webových stránkách.    
Byla provedena rozsáhlá aktualizace fondu obou oddělení včetně depozitářů.
Týden knihoven ČR 2008  proběhne v českých knihovnách od  6. do 11. října,  tentokrát ve znamení   „knihovnického stříbra"  a my se tradičně zúčastníme.
Burza knih a časopisů  bude zahájena v pondělí 6. října.  Přístupná bude po celý měsíc, v případě zájmu ještě v listopadu. Ceny jako vždy velmi lákavé.
Stříbro hronovské knihovny. Tak jsme nazvali výstavu knih, které se běžně domů nepůjčují a mají své místo v oddělení regionální literatury a v příruční knihovně BIS.
Výstavu  Jsme hraví a soutěživí  si můžete prohlédnout v knihovnickém týdnu v oddělení pro děti a mládež. Mapuje desetiletí našich soutěží pro české a polské děti.
Velké říjnové společné čtení (VŘSČ)  proběhne v hronovské knihovně v pondělí 6. října.
Letos je četba zaměřena    k 70. výročí předčasného úmrtí Karla Čapka (1890-1938).  Pocta Karlu Čapkovi  je součástí celostátní akce ČČČ
Česko Čte Čapka. Číst budou děti Základní školy v Hronově, přidat se můžete i vy a vyzkoušet své předčitatelské možnosti.
Anketa  pro děti, nazvaná  Rodinné stříbro, nám přinese odpověď na otázku, co se čte v rodinách našich dětských čtenářů a jaké poklady skrývají soukromé knihovny…
Amnestii  (prominutí sankčních poplatků) a roční registraci pro  nové čtenáře zdarma  můžete využít od  6. do 11. říjnav obou odděleních knihovny.
Den otevřených dveří    9. října  je určen široké veřejnosti. Knihovnické „zákulisí" je zajímavé a vy se můžete v tento denod 8,30
17,30  podívat i do dveří, kam je běžně vstup zakázán. O náležitý výklad se postarají knihovnice.
Na  1 hodinu zdarma  bude zpřístupněn  internet   v obou našich odděleních  od 6. do 11. 10.
Přednáška  Lenky a Václava Špillarových Austrálie,  aneb pouští a pralesem, začíná ve  čtvrtek 16. října v 17,30 hodin  v oddělení pro dospělé.  Jako obvykle bude poutavé vyprávění doplněno barevnou dokumentací. Vstupné 30,- Kč.
Ve stejnou dobu začne ve  čtvrtek 23. října  přednáška Dr. Evy Koudelkové.
Alois Jirásek: Za vlast a císařovnu.  Takový název nesou autorkou upravené Jiráskovy povídky. Součástí přednášky bude autogramiáda a prodej knihy. Vstupné 30,- Kč.
V září jsme zpřístupnili na našich webových stránkách (
www.knihovnahronov.cz) fotogalerii, aneb jak šel čas knihovnou. Nahlédněte do ní, může být zajímavá i pro vás.
K výročí Karla Čapka uspořádala Městská knihovna v Dobříši setkání knihovníků. Po absolvování pečlivě připraveného programu v knihovně se knihovníci    vydali do letního sídla manželů Olgy a Karla ve Strži. Nyní je zde Památník Karla Čapka, včetně zachovalého inventáře. Zajímavé akce se za hronovské knihovnice zúčastnila paní Hana Nejedlá.

O dalších našich aktivitách včetně chystané    rekonstrukce    knihovny v  roce 2009 vás budeme pravidelně informovat.
    Letní dům Olgy a Karla Na Strži                        Knihovníci Na Strži

 

        Zahradní veranda Na Strži                             Interiér Na Strži

 

     Památník Karla Čapka Na Strži                   Knihovna v Dobříši

 


Již počtvrté jsme v městské knihovně pasovali prvňáčky z Hronova a Velkého Poříčí na malé čtenáře-čtenáříčky.
Akt pasování proběhl za přítomnosti vládce Krkonoš
Krakonoše    4. a 6. června 2008. Děti obdržely své první čtenářské legitimace na jeden rok zdarma a z keramické dílny Moniky Bohadlové dostaly sluníčkové medaile na památku. Před čtenářským slibem četly děti nahlas a zdárně zvládly různé úkoly s písmenky. Každé se pak krasopisně podepsalo do pamětní kouzelné knihy pasování.
Slavnostních chvil se zúčastnilo i šest nejlepších malých čtenářek z Kudowy-Zdroje (Polsko) se svým doprovodem
polskými knihovnicemi. Děti přišla pozdravit také starostka města Hronova paní Hana Nedvědová s panem místostarostou Mgr. Josefem Thérem.

V pondělí 9. června 2008 se v knihovně města Slatiňany uskutečnilo setkání dětí a knihovnic. S Hanou Rýglovou, Šárkou Seifertovou, Tomášem Dubou a Michalem Kábrtem se tam vydala také Hana Nejedlá, pracovnice oddělení pro děti a mládež hronovské knihovny. Výlet byl dětem odměnou za jejich účast v cestopisné soutěži „Z Čech až na konec světa…“
V červnu se do knihovny vypravily děti 1.
5. tříd Základních škol ve Velkém Dřevíči a Velkém Poříčí a kromě zajímavého povídání, čtení a vyprávění se seznámily s jejím provozem a službami.

Upozorňujeme čtenářskou veřejnost na letní provoz městské knihovny:
V červenci a srpnu bude knihovna otevřena v obvyklou dobu. Uzavřena bude pouze o sobotách. Sobotní provoz zahájíme 6. září 2008.
Oddělení pro děti a mládež bude v červenci a srpnu otevřeno vždy v úterý a čtvrtek od 12,30
16,00 hodin.

Vzhledem k častým letním bouřkám je každý den po skončení provozu vypínána do druhého dne počítačová síť knihovny. Vstup do elektronického katalogu knih on-line a čtenářského konta pak není možný. Za tuto přechodnou situaci se omlouváme. Pokud by došlo k narušení sítě za provozu, byly by s odstraněním závad větší a dlouhodobé problémy. Děkujeme za pochopení.

Všem svým čtenářům a ostatním návštěvníkům přejeme krásné léto plné slunce, koupání, houbaření, čtení, cestování i lenošení. Budeme se na vás těšit s novými knihami a všemi našimi službami.

A jsou z nás čtenáři
 

Krakonoš a pasování na čtenáře
 

 

Přijely k nám polské čtenářky
 
základní škola Velký Dřevíč v knihovně
 

základní škola Velké Poříčí v knihovně
 


Cesta z   města…aneb  Setkání  českých a polských dětí v Maternici v pátek 25. dubna 2008

Na třicet školáků ve věku 8
11 let z partnerských měst Hronov a Kudowa-Zdroj se zapojilo do společné akce, pořádané ke  DNI ZEMĚ.  Městská knihovna Egona Hostovského připravila pro pozvané výletníky program, zaměřený na poznávání a ochranu přírody v obou regionech. Cesta Zbečníkem přes Chlomek nás přivedla až    k "zázračné" Skalákově studánce, poutnímu místu, které známe z knih Aloise Jiráska. K našemu velkému překvapení nás uvítal pár divokých kačen, tiše plujících po hladině lesního jezírka. Přátelé z Polska pátrali po “zkamenělých chlebech”, o nichž vypráví stejnojmenná pověst. Příběh o lakomé selce znali nejen Hronováci, ale i Poláci téměř zpaměti. Po soutěžních disciplínách přišly každému z nás k chuti na ohni opečené pravé české špekáčky a čerstvý pšeničný chléb. S přibývajícími kapkami deště nás však čekalo ještě vyhodnocení celé akce. Rozdaly se medaile, drobné dárky a nastalo loučení s “křišťálovou” studánkou. Nazpět do Hronova jsme se vraceli za špatného počasí, ale dospělým i dětem bylo spolu dobře.


                                                                                                                                         
"Z Čech až na konec světa, aneb Cesta tam a zase zpátky…"
(vyhodnocení literární a výtvarné-cestopisné soutěže)

Přes třicet dobrodruhů 2. stupně Základní školy v Hronově vycestovalo ve středu 14. května
2008 z knihovny Egona Hostovského: do zemí splněných přání, napříč kontinenty, po stopách našich předků…
Nejdelší cestu po zemi si naplánovala a uskutečnila Hana Rýglová, která dorazila s přáteli až k posvátnému místu Machu Picchu. Její spolužačka Aneta Šolínová si vybrala zájezd za pyramidami, do Egypta. O prázdninovém putování s rodiči po Chorvatsku
se svěřila Petra Soukupová. Tajemná zákoutí daleko od lidí, kam pěšky málokdo dojde mokřadovitou krajinu si oblíbila Blanka Urbaníková. Díky výhernímu tiketu se David Honců mohl podívat do exotické Indonésie. Hrdinství radisty Jiřího Potůčka (1919-1942) a dramatické události druhé světové války popsal Michal Kábrt. Tomáš Duba a další soutěžící nám připomněli jak se těžko smiřují s lhostejností a nepořádkem kolem sebe…
Výkresy žáků, většina s motivy horkovzdušných balónů vznášejících se vysoko nad mraky v různých částech světa, jsou k nahlédnutí v půjčovně knih pro děti a mládež.
Jan Kratochvíl (8.A.) zvítězil s koláží UFO, gratulujeme!
Paní Oksana Tsiporenko ze Základní umělecké školy v Hronově nám s velkou ochotou výtvarné práce zhodnotila a navrhla pro mladé soutěžící diplomy.
Cestování a vyprávění nám uteklo jako voda. Během vyhodnocení soutěže jsme si společně připomněli také Karla Čapka jako cestovatele a jeho letošní 70. výročí úmrtí.
Děkujeme vedení ZŠ v Hronově a pedagogickému sboru, konkrétně paní učitelce Janě Česenkové za dobrou spolupráci, mládeži popřejme hodně životního optimismu a úspěchů.Pasování čtenářů v knihovně.
Jako každým rokem budeme i my pasovat naše malé čtenáře-čtenáříčky. Kdy? Prvňáci z Hronova obdrží své první čtenářské průkazy 4. června, prvňáčkové z Velkého Poříčí rozšíří řady čtenářů dětského oddělení v pátek 6. června 2008. Pasovat je bude tajemný muž, mimo průkazů je čekají medajle a spousta zajímavých úkolů. Fotografie ze slavnostního   aktu nabídneme   do konce června.                                                                

Cesta z města - akce s polskými a českými dětmi ke Dni Země 25.4.2008
 

 

Výtvarná soutěž vyhodnocení 14.5.2008
 


Noc s Andersenem POPRVÉ

První Noc s Andersenem v hronovské knihovně jsme zahájili v pátek 28.3. v 18 hodin sváteční „hymnou“. Patnáct dětí od 8-12 let se potom s nadšením pustilo do zdolávání náročného večerního a nočního programu.
Při čtení Pošťácké pohádky Karla Čapka mezi nás přišel pošťák Kolbaba a rozdal dětem dětské obrázkové časopisy. Posloužily jako základní materiál při vlastnoruční výrobě knihy, (Moje 1. obrázková knížka) kterou každé dítě ztvárnilo podle své fantazie.
Dobrou náladu zajistili dva mladí kytaristé, kteří nás hudbou a zpěvem provázeli po celou „andersenovskou noc“. Po výrobě knih jsme se všichni s barevnými, svépomocí vyrobenými lucerničkami, odebrali do městského parku, k našemu stromečku pohádek. Mezi stromy se zjevil duch Hanse Christiana Andersena, k němuž se přidal další kolega, také z říše duchů. Následovala noční honička za světélky, která děti příjemně zahřála. K dalším úkolům patřilo vyhledání pokladu: pod stromkem pohádkovníkem se našel    pytlík plný zlatých dukátů. Ty byly spravedlivě rozdány všem účastníkům. I tady, pod hvězdami, jsme si s chutí zahráli a zazpívali. Po návratu do knihovny se děti vrhly na zdobení dortů, aby si připomněly pohádku Josefa Čapka O pejskovi a kočičce
Jak pekli dort.
Navrch přišla čokoládová poleva a pak děti zdobily korpusy marcipánovou hmotou, ze které tvořily růžičky, figurky a všelijaké ornamenty. S velkou chutí pak svá díla ochutnávaly a dostalo se i na pana pošťáka, oba duchy i    kytaristy. Při společném čtení pohádky pana Andersena Princezna na hrášku se děti chystaly na svou první noc v knihovně. Ještě dlouho bylo slyšet chichotání, šeptání a mumlání, ale pak se nad všemi konečně rozprostřela nádherná pohádková noc…
Byla pro nás až    příliš krátká, tak rychle uběhla při všem tom čtení, povídání, vyrábění, hraní a zpívání. U báječné snídaně jsme byli tak trochu za mátohy, ale podle ohlasů a našich vlastních pocitů se naše noční „premiéra“ opravdu vydařila. Dětem nechybělo ani tolik jinými knihovnami propagované chatování. Nějak na ně nezbyl čas. Když jsme krátce nahlédli do vzkazů, které si děti z České republiky, Slovenska a Polska v noci posílaly, vynecháme i do budoucna tuto podivnou náhradu poctivě připraveného programu.
Pro nás byla naše první Noc s Andersenem především o čtení a    knihách a ty další budou ve stejném znamení
vzájemné komunikaci o něčem a o někom.

                                                                                                                                    Jaroslava Vítová

Noc s Andersenem - 28.3.2008
 

 

 

 


Velikonoce v polské knihovně - 19.3.2008
 „Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.“
                                                                                                                            
(Česká pranostika)


První jarní měsíc je pro knihovníky již tradičně ve znamení knih a sítě internetu. Obojí se vzájemně doplňuje a dá se využívat každým, kdo chce být vzdělaný a informovaný.
Jednou z aktivit pořádaných knihovnami pro nejmladší čtenáře je  Noc s Andersenem, která vznikla zásluhou nadšených kolegyň v uherskohradišťské knihovně v roce 2000. Postupně se přidaly další knihovny: kromě Čech také knihovny na Slovensku a Polsku.
Dnešní způsob života četbě moc nepřeje, děti vysedávají před monitory televizí a počítačů a stávají se pasivními konzumenty všeho, co jim program nabízí. Je to bohužel patrné v jejich komunikaci: chybí schopnost vyjadřovat se, chybí slovní zásoba. Tam, kde čtou rodiče, či prarodiče, nemají děti problémy. Osobní vzor v předčítání je jednou z cest, jak rozvíjet budoucí čtenářské návyky a na to sází knihovny, které každý rok chystají „čtivý“ program.
Letos se k celostátní akci připojuje i hronovská knihovna ve spolupráci s domem dětí Domino: v noci z 28. březnaspolečně přivítáme malé nocležníky, které čeká noční knihovnické dobrodružství. I naše polská partnerská knihovna (Kudowa-Zdroj) pozvala své čtenáře    na noc do knihovny. V knihovnách se bude nahlas číst, vyprávět, soutěžit, chatovat a nakonec také trochu spát….
Na milovníky knih čeká od  1. března Burza knih a časopisů. Po celý měsíc (v případě zájmu i v dubnu) si může každý „zalovit"    v krabicích a za malý peníz si odnést dobrý úlovek. Burza bude přístupná v provozních hodinách oddělení pro dospělé.
Pro děti již běží cestopisná soutěž  „Z Čech až na konec světa."    Literární a výtvarné práce budou po vyhodnocení vystaveny ve vstupním prostoru knihovny.
Internet  poskytuje knihovna půl hodiny zdarma již čtvrtý rok. V březnu můžete být připojeni  celou hodinu zdarma.Pokud se letos chcete stát čtenáři knihovny, získáte  členství na 1 rok zdarma  v obou odděleních knihovny. V celostátní akci  Týden čtení od 10. do 15. 3.  čteme s dětmi z díla Karla Čapka, od jehož smrti uplyne v prosinci 70 let.
Velikonoční prodejní výstavka  jarně zdobených perníčků, velikonočních kraslic a dekorativních svíček je pro vás přichystána  od 10. března  v půjčovně pro dospělé. V prodeji stále jsou knihy regionálních autorů včetně knihy Martina Štolla Jan Špáta.
Jaro je sice nedaleko, ale večery jsou ještě zimní a dlouhé. Tady je inspirace pro jejich příjemné a užitečné ukrácení:
Oddělení odborné literatury vám nabízí návody pro kutily domácí, průvodce po všech zemích světa, cestopisy, kuchařské knihy a publikace o zahradě a květinách. Najdete u nás příručky pro práci s počítačem, s nimi se rychle vyznáte v internetu, s jinými zvládnete cizí jazyky. Biografie osobností vás zanesou do pomíjivého světa slávy, v oddělení sportu si rovněž přijdete na své a vaše tělo bude na jaře krásně štíhlé a fit. Vybrat si můžete z 50 titulů periodik zájmových i společenských, nechybí denní tisk. Čekají na vás stovky příběhů minulých, současných i budoucích na stránkách románů, povídek, detektivních a dobrodružných příběhů. Ani děti u nás nepřijdou zkrátka: pro školní potřeby a různé zájmy tady každé najde tu svoji knihu. V popředí nabídky je meziknihovní výpůjční služba, internet, kopírování, skenování, vstup do elektronického katalogu našeho fondu, rezervování dokumentů, bibliografické a faktografické služby. K dispozici je vám kancelářský program office, (word, excel) ve kterém zde můžete nerušeně pracovat.
Přijďte do knihovny, poradíme vám. Jsme tady pro vaši spokojenost.
                                                                                                                                       Jaroslava Vítová

Děti vystřihují jaro


Na návštěvě v polském skanzenu lidové kultury


Děti z mateřské školy v knihovně


Děti z Velkého Poříčí v knihovně-1. třída


Týden čtení-děti čtou Karla Čapka


Velikonoční prodejní výstava

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky