2009 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2009

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2009


Uplynulý rok zmizel v zatáčce jako vlak, který stanicemi jen projíždí - i když bychom někdy všichni raději vystoupili. Pro knihovnice a ostatní zaměstnance hronovské knihovny byl jedním z nejtěžších a přesto se k němu vrátím v následujícím hodnocení.
O průběhu dvojího stěhování (z knihovny a do knihovny) i o samotné rekonstrukci byla veřejnost pravidelně informována v místním periodiku Hronovské listy. Uzavření provozu na dlouhých 5 měsíců pocítili kromě nás naši čtenáři a ostatní uživatelé ve všech oblastech námi poskytovaných služeb, odměnou je nám však uznání těch, kteří k nám rádi a často chodí.
Přestože je statistika věc nudná a leckdy zavádějící, uvádím některá čísla, která tvoří každoroční přehled knihovnické činnosti.
I přes uvedené omezení provozu si naši čtenáři absenčně vypůjčili celkem 31 980 knih, z toho 3 439 periodik (z odebíraných 45 titulů). Registrovaných čtenářů bylo bezmála 800, z toho 236 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem

6 960 čtenářů, dalších 1 398 neregistrovaných uživatelů přišlo za účelem získání informací, bezplatného využití sítě internetu (979), četby denního a dalšího tisku. Stále více přibývá těch, kteří vcházejí do knihovny virtuální cestou - ať už vstupem do elektronického katalogu knih, čtenářského konta či návštěvou webových stránek. V roce 2009 vstoupilo na náš web celkem 2 621 návštěvníků, v on-line katalogu vyhledávalo 1 188 uživatelů, dalších 154 čtenářů si mimo knihovnu kontrolovalo čtenářské konto.
Do regálů a naší databáze přibylo 1 302 nových knih, odepsáno bylo 601 svazků z důvodu opotřebování, ztráty či neaktuálnosti publikace. Fond knihovny tvořil v závěru roku celkem 29 487 knižních jednotek ve volném výběru a v depozitářích obou oddělení.
Nejsme však pouhými "podavači" knih. Další část knihovnické práce tvoří příprava a realizace kulturních akcí pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. Nadále pokračovala naše dlouhodobá spolupráce s polskou knihovnou. Ve společném Projektu U nás - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj se uskutečnila řada setkání dětí a dospělých obou států.
Leden patřil zpracování statistických ukazatelů, které poskytujeme pro statistický přehled Národní knihovně ČR v Praze. V únoru dorazily do knihovny děti 1. stupně ZŠ a MŠ Hronov a seznámily se s regionální literaturou určenou pro nejmenší čtenáře. V závěru měsíce se v rámci Projektu U nás… vydaly polské a české děti do polských Dušníků Zdroj. Čekala je exkurze do Muzea papírnictví s ukázkou ruční výroby papíru a krásný lázeňský park. V březnovém Měsíci knihy a internetu proběhl mimo Burzy knih Týden čtení s programem připraveným pro jednotlivé třídy ZŠ (pověsti našeho regionu). V Muzeu bratří Čapků v Malých Svatoňovicích se konalo výjezdní setkání polských a českých dětí opět v rámci společného Projektu. Součástí byla návštěva hvězdárny v Úpici k Mezinárodnímu roku astronomie. Noc s Andersenem spojená s pozorováním nočního nebe, soutěžemi, čtením a spaním mezi knihami proběhla v noci ze 3. na 4. dubna. Pasování prvňáčků se uskutečnilo vzhledem k blížícímu stěhování již 7. a 8. dubna. Tentokrát získali čtenářské průkazy žáčkové 1. tříd z Hronova a Velkého Poříčí, slavnostní akt provedl opravdový "kosmonaut".
Ve čtvrtek 17. dubna se naposledy otevřely dveře knihovny pro veřejnost. Nastala náročná příprava na stěhování, které vypuklo za pomoci stěhovací firmy 27. 4. (Podrobnosti jsou uvedeny v Hronovských listech a na webovém archivu knihovny: www.knihovnahronov.cz) . V posledním květnovém týdnu se české děti vydaly do skanzenu lidové kultury v Malé Čermné. Čekaly tam na ně polské děti a všichni společně i s knihovníky a pedagogy absolvovali program s ukázkami řemesel, soutěžemi a hrami.
Povedenou červnovou akcí bylo setkání čtenářských minikroužků, které tentokrát proběhlo ve Rtyni v Podkrkonoší. Děti prošly trasu plnou úkolů a překvapení po stopách Devatera pohádek Karla Čapka.
V letních měsících začaly přípravy na stěhování zpět a to jsme opět s vydatnou pomocí stěhovací firmy zvládli bez větších problémů. Po slavnostním zahájení a následném obnovení provozu (15. a 17. září) se život hronovské knihovny pomalu vracel do obvyklého rytmu.
První říjnový týden je každoročně Týdnem knihoven ČR. Tentokrát nesl název Knihovna mého srdce. Velké říjnové společné čtení patřilo četbě z díla Boženy Němcové, jejíž Babička je uložena v mnoha našich srdcích od dětství. S polskými kolegy jsme se v rámci Projektu U nás…vydali na vlastivědnou procházku po Hronově s Mgr. Borisem Ekrtem, pracovníkem Regionálního muzea v Náchodě. Součástí byla návštěva výstavy k 650. výročí města, exkurze do Jiráskova muzea a prohlídka naší nové knihovny. V polovině října jsme pozvaly polské děti a naše kolegy do Textilního muzea v České Skalici, kde nám předvedli různé textilní techniky a seznámili nás s historií textilnictví.
V listopadu byla naším hostem Dr. Eva Koudelková. Její přednášky na téma regionální báje a pověsti si vyslechli žáci ZŠ a MŠ v Hronově a naši polští kolegové. Ti si řadu knih s uvedenou tématikou (nakladatelství Bor) zakoupili a odvezli do své knihovny.
Po vzdálené Austrálii jsme se prošli s manželi Špillarovými z Jablonce nad Nisou, kteří nás navštívili také v únoru s přednáškou Afrika, jiný svět. Zajímavé vyprávění bylo jako vždy dokresleno úžasnou fotodokumentací, nabídkou knih a nového kalendáře Václava Špillara.
Koncem listopadu jsme navštívily kudowskou knihovnu a zúčastnily se jejího slavnostního otevření za přítomnosti starosty města Kudowa Zdroj, řady polských knihovníků a hostů.
Den pro dětskou knihu s tématem Vánoce, Vánoce přicházejí…
byl také v listopadu. Četl každý, kdo uměl - děti, rodiče, knihovnice, u stromu pohádek v parku se zpívalo a hrálo.
Slavnostním prosincovým setkáním byla návštěva polských kolegů. S farářem českobratrské církve evangelické Michalem Kittou jsme si připomněli křesťanské Vánoce a společně jsme polsky i česky zvládli známé i méně známé koledy našich nejkrásnějších svátků.
Poslední akcí našeho Projektu U nás…
v roce 2009 bylo pozvání do polské knihovny, kde pro nás připravili polské Vánoce. Vyslechli jsme zajímavou přednášku pracovníka ze skanzenu lidové kultury, vyměnili si s kouskem oplatky vánoční i novoroční přání. Ochutnávkou tradiční polské vánoční kuchyně jsme ukončili jedno z našich mnoha přátelských setkání bez hranic a jazykových bariér.
Výše uvedený přehled akcí nezahrnuje tématické návštěvy žáků, studentů a dětí předškolních zařízení (lekce knihovnické gramotnosti, besedy k výročím osobností, autorů a ilustrátorů, společná čtení atd.), kteří navštěvují knihovnu po celý školní rok.
Co napsat závěrem? Skončil jeden z nejnáročnějších roků v historii hronovské knihovny a před námi je rok nový. Těšíme se na všechny své čtenáře a ostatní návštěvníky, pro které je knihovna nepostradatelnou součástí života. Stavební úpravy a nové vybavení dalo knihovně novou a hezčí tvář, přijďte se přesvědčit i vy.

Jaroslava Vítová

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky