2012 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2012

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2012


Tak jako každým rokem, předkládáme vám i letos výroční zprávu o knihovnické práci. Počátkem roku se každá knihovna ocitá ve světě statistických přehledů a čísel. Porovnání pak slouží knihovnám pro jejich další práci, vždycky je co zlepšit a nabídnout široké veřejnosti.
Zde je přehled vykazovaných statistických ukazatelů:
Registrovaní čtenáři 746 (z toho 241 dětských čtenářů) si v obou odděleních knihovny vypůjčili 36 388 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 4759 periodik. Navštívilo nás 12 748 návštěvníků, z toho 9 960 tvořili sami čtenáři, 1011 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 282 uživatelů využilo knihovnu k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací a studiu informatik půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem 1 777 osob, z toho 424 dětí.
Na webové stránky knihovny vstoupilo 3 797 zájemců, v elektronickém katalogu on-line pátralo 2 987 čtenářů a uživatelská konta vykázala 278 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 294 nových svazků, 1 117 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru.
Knihovní fond obsahoval v závěru roku více než 31 385 knih, k dispozici bylo 36 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.

V únoru zaujal přítomné posluchače Ing. Rostislav Staněk, kazatel církve českobratrské evangelické. Vyprávění o svých návštěvách africké Ugandy doplnil fotodokumentací a přiblížil nám nelehký životní úděl dětí, jejichž rodiče podlehli nákaze viru HIV. Od dalšího hosta jsme se dozvěděli o výstavbě místní školy a mnohé zajímavosti o životě lidí žijících v podmínkách, jaké si nedovedeme představit. Plně obsazený březnový kurz internetu přilákal k počítačům nové zájemce. Začátky byly těžké, ale nakonec se všichni naučili základní obsluhu, založili své e-mailové adresy a "surfování" pro ně přestalo být tajemnou komnatou. Po celý březen probíhala v prostoru oddělení pro dospělé čtenáře oblíbená burza knih a časopisů, vyřazených z knihovního fondu.
Březen, měsíc čtenářů nesl tentokrát podtitul "Sladký život s knihovnou". V dětském oddělení knihovny se během měsíce knih a čtení vystřídali žáci 2. a 4. tříd hronovské základní školy se svými pedagogy. Hlavním obsahem setkání byla osobnost malíře a spisovatele Josefa Čapka, našeho rodáka. Královnou a králem mladých čtenářů se v březnu stali žáci 5. třídy základní školy ve Velkém Poříčí.
Paní Anna Matějková z Vamberka je mistr-učitel REIKI. O této léčitelské metodě, vycházející z východních filozofií, nám přednášela v polovině března.
Pátá pohádková Noc s Andersenem proběhla z 30. na 31. března v oddělení pro děti a mládež. Jako host se představil MVDr. Stanislav Mach, který sebou vzal svého čtyřnohého psího kamaráda a želvu. Po besedě následoval bohatý program zaměřený k 125. výročí narození Josefa Čapka. Své vítěze mezi hronovskými čtenáři do 15 let měla anketa "To si přečti". Vyhlášení celostátní ankety "Čteme všichni" proběhlo 4. dubna v Památníku národního písemnictví v Praze a mezi padesátkou vylosovaných byly i dvě naše čtenářky.
Knihovna města Police nad Metují v červnu připravila 24. sjezd dětských čtenářů. Děti z jednotlivých měst představily ostatním "své knihovny", ta naše dostala název "U pejska a kočičky". V partnerské knihovně v Kudowě Zdroj se konal dětský den na téma "V zemi kvetoucích třešní". Společně s polskými dětmi se ho zúčastnila 2. třída ZŠ a MŠ v Hronově. Pasování prvňáčků je oblíbená akce a v hronovské knihovně se pasovalo již poosmé. Malými čtenáři se v červnu stali žáčkové z Hronova, Velkého Dřevíče a Zbečníka. Společné výjezdní setkání polských a českých knihovníků do Stárkova a okolí završilo první pololetí roku 2012.
V Týdnu knihoven (1.10. - 7.10.), jehož mottem bylo "Čti, žij zdravě!" se 2.10. v dětském oddělení slétaly vlaštovky. Celé září děti mohly vyrábět i s pomocí svých rodičů papírové vlaštovky. Nejlepší letecké výkony byly odměněny a vlaštovky jsme vystavovali celý podzim v půjčovně pro děti a mládež.
4.10. přijela do naší knihovny paní Anna Johana Nyklová se svou knihou "Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky". Ve své knize líčí zážitky z dobrodružné cesty, na kterou se vypravila na tři měsíce úplně sama, a to ve svých 72 letech!!!
3. a 5.10. jsme se měli možnost spolu s dětmi druhých až čtvrtých tříd zaposlouchat nejen do pohádek H. Ch. Andersena, ale i do pohádek z jiných koutů světa např. Japonska, Vietnamu, Austrálie. Nechyběly ani ukázky z rómských či ukrajinských pohádek.
11. října proběhla v oddělení pro dospělé vernisáž výstavy Knihy z knihovny Egona Hostovského po převozu z USA. Knihy darovaly děti Paul Hostovsky a Olga Castiellová-Hostovská. Vernisáže se osobně zúčastnila Olga Castiellová-Hostovská, p. ing. Jana Kühnlová (ředitelka a jednatelka firmy INVENTIA - sponzora převozu knih do ČR), město Hronov zastupoval radní p. Hurdálek, slovem nás provedl a o životě a díle Egona Hostovského poutavě vyprávěl PhDr. Václav Sádlo - ředitel Regionálního muzea v Náchodě. Hudební doprovod obstarali žáci ZUŠ Hronov (Martina Hofmanová - příčná flétna, Zuzana Meierová - zpěv, Tomáš Mrština - kytara). Výstavu knih jste si měli možnost prohlédnout do 30. října. V září a říjnu jsme otevřeli opět kurzy internetu pro úplné začátečníky, kde se účastníci kurzu učili ovládat počítač a zvládat základy internetového "surfování a mejlování".
22.10. k nám do knihovny zavítala spisovatelka Alena Kastnerová a setkala se se čtenáři 4.B. základní školy. Autorské čtení z knihy "O líné babičce" se vedlo i formou diskuse o jednotlivých kapitolách, bylo prokládáno vyprávěním o vlastních babičkách a dědečcích a paní spisovatelka dětem přečetla i ukázku z připravované nové knihy.
Začátkem listopadu se konala přednáška Mgr. Jiřího Jakla s názvem "Jak je to s přísadami v potravinách". Účastníci přednášky byli seznámeni s tím, co se dnes do potravin přidává a v jaké míře jsou tyto látky pro organismus škodlivé. Načerpali jsme informace o barvivech, ochucovadlech, sladidlech, emulgátorech, aditivech a stabilizátorech.
29. listopadu jsme v naší knihovně již podruhé besedovali s paní Annou Matějkovou z Vamberka o REIKI - metodě přírodního léčení. Paní Matějková, REIKI mistr - učitel, se touto metodou zabývá od roku 2005, kdy zjistila, že má v sobě energii, kterou může předávat dál a bylo by škoda, aby nebyla využita.
Od 26. listopadu do 17. prosince jste se mohli podívat v oddělení pro děti na výstavu ilustrací z knihy Anny Birke - Semerákové "Moudré pohádky vesmírných skřítků". Knihu ilustrovala Markéta Kejzlarová u Olešnice u Červeného Kostelce.
Sobota 1. prosince 2012 v dopoledních hodinách patřila v hronovské knihovně dětem. Půjčovna pro děti a mládež se proměnila v předvánoční tvůrčí dílnu. S paní Kateřinou Smutnou jsme se mohli pustit do "kouzlení z drátků". Paní Smutná během chvilky vystavila po stolech pro inspiraci hotové originální vánoční ozdoby a dekorace, které vyšly z jejích rukou. Připravila děvčatům materiál (drát) a rozmanité barevné korálky a děvčata si tak mohla vyrobit pro vlastní potěšení nebo své blízké dárek ve tvaru hvězdičky, srdíčka apod.
Poslední letošní akcí bylo tradiční předvánoční setkání s polskými knihovníky ze spřátelené knihovny v Kudowě Zdróji. Kromě výměny zkušeností, poslechu vánočních koled a ochutnávky cukroví jsme společně shlédli výstavu "Zimní radovánky" v Jiráskově rodném domku.
Do tohoto stručného výčtu nejsou zahrnuty návštěvy dětí mateřských škol a školních družin, lekce knihovnické gramotnosti a další návštěvy žáků a tudentů dle dohody s pedagogy příslušných vzdělávacích zařízení z Hronova a okolí.
Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností.
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů a na našich webových stránkách  www.knihovnahronov.cz . Děkujeme za přízeň a těšíme se na vaše návštěvy i v roce 2013.

Zpracovali:

Jaroslava Vítová, do 30.6.2012 vedoucí odboru knihovna
a Marek Dvorský, od 1.7.2012 vedoucí odboru knihovna

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky