v roce 2010 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

v roce 2010

Akce knihovny > Proběhlé akce

Proběhlé akce knihovny v roce 2010„Ledové květy. Nejhezčí na sněhu je však prostě to, že vrací lidské zemi panenství. Nejoběhanější a nejprotivnější cesta má ve sněhu okamžiky, kdy na ni ještě nevkročila lidská noha a kdy první chodec na ni vstupuje trochu váhavě a zbožně jako plavec na panenskou a novou pevninu. Možná, že sníh je bílý z nějakých fyzikálních nebo chemických důvodů; ale raději bych věřil, že je bílý proto, aby naše severní noci nebyly tak strašně černé. Možná, že je bílý jen proto, aby byl zmrzlým světlem nejdelších nocí“.

                                                                                          (Karel Čapek: Jak se co dělá / Sloupky)

Tříleté období (2008-2010) našeho společného česko-polského  Projektu U nás – spolupráce   knihoven měst Hronov a   Kudowa Zdroj  v závěru roku končí. Určitě však nekončí dobrá dlouholetá spolupráce a navázaná přátelství knihovníků ČR a PR.
Ve středu 24. listopadu jsme se vypravili s dětmi ZŠ a MŠ v Hronově na  
Wielki konkurs wiedzy o kulturze sasiada. Vybraní zástupci škol se formou otázek a odpovědí vzájemně přesvědčili, že toho o svém městě vědí víc než dost. Soutěžní klání bylo odměněno občerstvením a malými dárky. Tlumočení z polštiny přispělo ke kvalitě celé akce.
Sobota 27. listopadu byla  
Dnem pro dětskou knihu  (IV. ročník).  Od 9 11,30 jsme společně četli, vyprávěli a vyráběli vánoční ozdoby a krmítka pro ptáčky-zpěváčky. S nadílkou jsme se pak vypravili ke  Stromku pohádek hronovských dětí  do parku a jako loni jej s dětmi, rodiči a dalšími účastníky slavnostně ozdobili. Po koledách a tanečku vzlétl k nebi thajský balón štěstí a s ním naše tajná přání.
Příjemně strávený čas proběhl opět ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Domino.
V pátek 10.12.  přivítá městská knihovna knihovníky Polska i Čech. Přednáška paní Lýdie Mrázové-Birkeové  Česká lidová tvorba  jistě zaujme všechny posluchače.  Součástí bude i malá prodejní výstavka jejích prací, kterými reprezentuje šikovné české ruce již řadu let po celé ČR. Předvánoční    oběd v Hotelové škole bude ve znamení české kuchyně, kterou si naši kolegové oblíbili a již mnohokrát vyzkoušeli.
V pondělí 6. prosince si učňové místní Hotelové školy vyslechnou  
informační přednášku  o knihovnou poskytovaných službách a nahlédnou do jejích informačních technologií.
V závěru listopadu děti odevzdaly své soutěžní práce na téma  
Knihovna bez hranic.    Po    jejich ohodnocení výtvarníkem ze ZUŠ se ti nejúspěšnější sejdou  15. prosince  v hronovské knihovně na slavnostním předání diplomů a ocenění. Přečteme také vítězné české literární práce, které budou pro polské děti přetlumočeny.Vybrané výkresy vystavíme postupně v obou knihovnách, jejich úroveň tak může posoudit i veřejnost.
Závěrečná konference k  
Projektu U nás…proběhne v   Kudowě Zdroji 17. prosince.  V městském divadle by měli být všichni, kteří se na společném úspěchu podíleli.

Vánoční a novoroční provoz knihovny:

Oddělení pro dospělé čtenáře bude otevřeno v obvyklou provozní dobu do čtvrtka 30.12.2010. Běžný provoz bude zahájen v pondělí    3. ledna 2011.
Oddělení pro děti a mládež bude otevřeno do čtvrtka 23.12.2010. Provoz bude obnoven v pondělí 3. ledna 2011.

                                                                                                                                       Jaroslava Vítová


Setkání s polskou ilustrátorkou Joannou Kolat Zager
 

Soutěž o městech v Kudowě Zdroji
 

 

     

Den pro dětskou knihu v hronovské knihovně
 

 

 


„Byl pozdní večer    -    první máj -
večerní máj -    byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…“
                                                             (Karel Hynek Mácha
200. výročí narození)

V pondělí 4. října se již tradičně rozběhlo v hronovské knihovně Velké říjnové společné čtení, které nastartovalo Týden knihoven ČR. Zavítaly k nám děti 2. tříd ZŠ a MŠ Hronov a 2. - 3. ročník ZŠ z Velkého Dřevíče. Pásmo nazvané  František Hrubín dětem  vyzvalo k hlasité četbě všechny přítomné. Řada dětí četla výborně, ti pomalejší to časem jistě také zvládnou.
Hronovské pověsti
 Petra Čuhaniče zněly knihovnou v češtině a polštině 6. a 7.10.    Na autora se sesypalo množství dotazů od žáků základních škol z Hronova a polské Czermné.
„Jaké to je, být spisovatelem, kde nacházíte motivy ke psaní, kterou svoji pověst máte nejraději, proč jsou některé strašidelné, jak dlouho píšete jednu pověst, kolik času věnujete jedné ilustraci…“. Do polštiny bravurně tlumočila Markéta Sergejko, polské děti tentokrát v přípravě trumfly děti české. Součástí besedy byla i výstavka malířových kreseb, podepisování knih a památníků nebralo konce. Děti se dověděly i o další zálibě našeho hosta a to je cestování a úctyhodná sbírka 2 500 podpisů významných osobností z celého světa.
Ve středu 13. října se do městské knihovny v Kudowě Zdroji vypravily zbečnické děti se svými oblíbenými hračkami-medvídky. Čekalo je pohádkové dopoledne plné her a soutěžení, protože v Polsku se slavil  Den medvídka. Odměnou všem byl obrovský, výborný    dort. Uvedené akce byly zahrnuty do společného   Projektu U nás
spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj.
Čtvrtek 14.10. dopoledne patřil hronovským středoškolákům. Na přednášku o našich informačních technologiích dorazili studenti 1. ročníku místní Hotelové školy: seznámili se s provozem knihovny a všemi odbornými službami, které mohou během svého studia využít.
Návštěva Lenky a Václava Špillarových z Jablonce nad Nisou ve čtvrtek navečer byla jako vždy skvělá. Tentokrát jsme zavítali na vzdálenou Floridu.    V močálech parku Everglades jsme tajili dech nad nebezpečnými aligátory, obdivovali moře, hory i jejich obyvatele. Zážitky z výpravy obou cestovatelů umocnila špičková fotodokumentace pana Špillara. V prodeji byly jeho umělecké fotografie světové    fauny i flóry a nástěnné kalendáře na příští rok. Hronováci zřejmě opět    neměli čas a tak jsme nádherný večer strávili v komorním duchu.
Na středu 20. října připravili naši polští kolegové výjezdní exkurzi do Broumova. Prohlédli jsme si benediktinský klášter, překrásnou knihovnu a došlo i na vamberecké mumie. Součástí této mezinárodní expedice byla i broumovská městská knihovna. Při společné besedě jsme probrali řadu témat knihovnické práce na obou stranách dnes již pomyslné hranice.
Povídání s ilustrátorkou Joannou Zagner-Kolat    proběhlo v polské knihovně za účasti dětí z Kudowy Zdroje a Hronova ve středu 27. října. Obě setkání připravili v Projektu U nás…polští kolegové z kudowské knihovny.
V listopadu si kulturní veřejnost připomene  200. výročí narození  českého básníka a spisovatele  Karla Hynka Máchy (16.11.1810
6.11.1836). Jeho Máj znají všechny generace tedy určitě ty, které prošly nějakým vzděláním. Za svůj krátký život napsal nejen zmíněnou báseň a mnohé další, ale také povídky jako Marinka, Cikáni atd. Můžete si je v městské knihovně vypůjčit, stejně jako jeho nejnovější biografii od Milana Špůrka.
Při svých podzimních cestách městem zajděte na Komenského náměstí. Městská knihovna je připravena zpříjemnit vaše dlouhé podzimní i nadcházející zimní večery.

                                                                                                                                                             J.V.


Velké říjnové společné čtení v knihovně  Beseda s malířem a spisovatelem Petrem Čuhaničem

 

Den s medvídkem v polské knihovně Kudowa Zdroj
 

 Dětské podzimní hry


Podzim znamenal pro děti mnoho radostí, ale také povinností. Od dob císařovny Marie Terezie to byla zejména povinná školní docházka. Po návratu ze školy čekalo na děti mnoho pomocných prací v hospodářství, až do Martina především pasení dobytka v širokém okolí. Na sklizených polích už nemohly kravky, kozy, ovečky ani husy škodit a tak se děti mohly věnovat svým radovánkám a hrám. Hrálo se na barvy, „pan čáp ztratil čepičku“, na řemesla, na sochy, kluci na lupiče a četníky, holčičky na „nakupování“ a na maminku…
S nástupem televize, počítačů a mobilů vymizely dávné dětské zábavy asi definitivně. Pryč jsou ohýnky z bramborové natě, brambory pečené v popelu a jablka napíchnutá na klacíku.    Možná je to škoda…

                                                                                  (Kamila Skopová, Hody půsty masopusty)

Od 4. do 10. října 2010  proběhne v knihovnách České republiky již  14. Týden knihoven.  Letošní motto  Knihovna pro všechny  je pozváním pro všechny generace. Tuto akci vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a je na každé knihovně, jakou nabídku pro své čtenáře a návštěvníky přichystá.
V pondělí 4.   října budeme v knihovně číst nahlas z pohádek a říkadel Františka Hrubína, od jehož narození uplynulo v září 100 let. Číst budou děti, přidat se mohou rodiče i prarodiče, prostě každý, kdo bude mít čas a chuť. Začínáme v 8 hodin a když vydržíme, skončíme v půl šesté, kdy se knihovna pro veřejnost zavírá.   Na Velké říjnové společné čtení   (VŘSČ) jste všichni srdečně zváni, oblíbenou knihu si můžete přinést sebou.
Od 4.10.
 si přijďte „zalovit" v oblíbené  Burze knih a časopisů. Přístupná bude po celý říjen v provozních hodinách před vchodem do oddělení pro dospělé čtenáře. Ceny přívětivé.
Po celý týden můžete získat  
čtenářskou registraci zdarma na 1 rok  a to v obou odděleních knihovny. Všem zapomnětlivým budou v rámci  amnestie  odpuštěny sankční poplatky, což udělá jistě radost „chronickým" nevracečům, které musíme do knihovny pravidelně zvát.
Ve  
středu 6. a ve čtvrtek 7. října  se v knihovně sejdou děti II. stupně základních škol z Hronova a polské Kudowy Zdroje. Naše pozvání přijal pan Petr Čuhanič a povídat si s ním budeme o  Hronovských pověstech, které nedávno vydal. Toto setkání je zahrnuto do společného polsko-českého  Projektu U nás spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj.  Zároveň bude vyhlášena literárně-výtvarná soutěž pro děti obou států na téma  Knihovna bez hranic. Nejlepší práce budou vystaveny postupně v knihovnách obou partnerských měst.
Ve  
čtvrtek 14. října  budou našimi milými hosty manželé Lenka a Václav Špillarovi z Jablonce nad Nisou. Jejich přednáška nás tentokrát zavede nejen na pláže  Floridy,  ale i do ráje aligátorů v močálech parku Everglades. Začátek  je v 17,30  v oddělení pro dospělé. V prodeji budou knihy obou fotografů a cestovatelů, těšíme se i na tu zatím poslední, na jejímž vydání oba usilovně pracují. Vstupné činí 35,- Kč.
Sedm divů Česka  zvolili diváci České televize v celonárodní anketě. V uvedené publikaci autora Pavla Toufara najdete sedm vítězů ankety a celou padesátku divů nominovaných.
Vladimír Dlouhý  patřil podle mnohých k nejtalentovanějším hercům současnosti, přesto o jeho soukromí nevěděla veřejnost téměř nic. Lenka Kohoutová přidala pod hercovo jméno podtitul  Muž v hlučné samotě  a vy máte možnost nahlédnout do jeho života až k jeho předčasné smrti v loňském roce.
Dny se krátí a před námi je dlouhý podzimní čas. Využijte jej k návštěvě městské knihovny a přijďte si rozšířit své duševní bohatství.
Městská knihovna  
bude v říjnu uzavřena pouze ve čtvrtek 28. 10., v den státního svátku.
                                                                                                                            Jaroslava VítováKnihovnické aktuality


Ve druhé polovině dubna se konal v rámci společného Projektu  U nás…na obou stranách hranice  Den Země. V Kudowě Zdroji se sešly polské a české děti 21. dubna a vydaly se na „parkovou horu“ v lázeňském parku. Tam již čekali na stanovištích lesní duchové a skřítci se zajímavým výkladem. Děti se dověděly o tom, jak žije les a stromy, jak je pro člověka nutné přírodu milovat a chránit. Počasí příliš nepřálo a tak se lehce namrzlí účastníci při návratu radovali z horkého čaje a dalšího občerstvení v polské knihovně.
V pátek 30. dubna se Den Země konal v Hronově. Na děti ZŠ Hronova a Kudowy Zdroje čekala přednáška Bc. Romana Hanuše spojená s prezentací a praktickými ukázkami. Fotosyntéza, potravinový řetězec, podnebí v různých částech světa, podmínky ve kterých žijeme my a lidé třetího světa. Co děláme pro to, aby naše Země ještě nezmizela pod horami odpadků, jak se chováme v přírodě a co můžeme ještě napravit pro ty, kteří přijdou po nás. V parku se pak lezlo na strom s výstrojí a pan Hanuš ochotně předvedl dětem ukázky ze své práce „lékaře“ stromů. Ještě se soutěžilo a rozdávaly se ceny. Počasí bylo tentokrát vlídné a paní tlumočnice Janina Hrubá překládala do polštiny skvěle.
Ve středu 19. května 2010 se konala v režii hronovské knihovny další akce ve společném  
Projektu U nás - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj.  Tentokrát byl cílem Náchod, který nás přivítal deštěm a větrem, což bylo v letošním máji trvalým jevem.
První zastávkou byla Městská knihovna a náchodský rodák  
Josef Škvorecký (27.9.1924).    Poutavě nám o něm vyprávěla Mgr. Věra Škraňková, součástí byla výstavka knih, které vydával Josef Škvorecký se svojí ženou Zdenou Salivarovou ve svém nakladatelství Sixty-Eight Publishers v kanadském Torontu. Tam odešli manželé Škvorečtí po okupaci republiky sovětskou armádou v roce 1969 a v Kanadě se usadili natrvalo. Do roku 1990 vydali    v "68 P" celkem 212 publikací. Jediný člověk na světě, který vlastní kompletní 2,5 metru dlouhou sbírku těchto knih, je náš bývalý prezident Václav Havel.
Po příjemně stráveném čase spojeném s prohlídkou krásné náchodské knihovny jsme se vydali Kamenicí směrem k domům a místům, kde Josef Škvorecký zanechal trvalé stopy a své vzpomínky. Prošli jsme pod domem kde žil, kolem domů, kde žily jeho lásky. Dále vedla naše cesta kolem hotelu Hron k restauraci Port Artur, kde se scházeli mladí muzikanti a kde Josef Škvorecký hrával na saxofon. Poté jsme sešli k Jiráskovu gymnáziu, do jehož lavic budoucí spisovatel z povolání kdysi usedal. Na Masarykově náměstí jsme si poslechli poslední ukázku z díla J.Š. a tím jsme se s ním rozloučili. Následovala návštěva Regionálního muzea, kde se nás ochotně ujal Mgr. Jan Tůma. Společně jsme prošli historií města Náchoda a prohlédli si vystavené exponáty v přízemí a prvním patře. Našimi hosty z Kudowy Zdroje byli místní knihovníci a členové Klubu přátel knih, českou polovinu tvořilo osazenstvo hronovské knihovny a pět budoucích středoškolských studentů z 9. třídy ZŠ a MŠ v Hronově.
Po celou dobu naší procházky Náchodem vydatně pršelo, foukal silný vítr. Naší tlumočnici Markétě Sergejko mrzly všechny prsty při vyhledávání jednotlivých překladů, které si k ukázkám z knih pečlivě připravila předem. Vítaným zakončením pro naši promrzlou skupinu byl oběd v restauraci Pod Montací, odkud nás pak autobus dopravil zpět do Kudowy a do Hronova. Ani nepřízeň počasí nikomu nezkazila náladu a pěkné zážitky.
Polští kolegové chystají na  2. června oslavu Dne dětí  v lázeňském parku, kam se vydáme s hronovskými dětmi. Tolik zatím k  Projektu U nás...
Konec května a červen patří každoročnímu  
"pasování" prvňáčků  na nejmladší čtenáře. Tentokrát se slavnostního aktu zúčastní děti z Hronova, Velkého Poříčí a Zbečníku. Všichni získají čtenářský průkaz na jeden rok zdarma a bude záležet jen na nich, jak pevnou cestičku si do knihovny časem "vyšlapou".

UPOZORNĚNÍ: V červenci a srpnu bude sobotní provoz knihovny UZAVŘEN.
Do knihovny si můžete zajít ještě v sobotu 26. června, sobotou 4. září bude provoz obnoven. Obvyklý provoz oddělení pro dospělé čtenáře zůstává nezměněn.
O prázdninách je zkrácen provoz v oddělení pro děti a mládež:
Úterý + čtvrtek    l2,30 - 16 hodin.
Od 5. do 9. července 2010 budou obě oddělení knihovny UZAVŘENA (státní svátky, dovolená).

Blíží se čas prázdnin a dovolených - i když zaletět za sluncem se dá i v zimě. Přijďte se vybavit potřebnými informacemi z bohaté nabídky průvodců po celém světě, jazykových příruček a celé škály beletrie pro váš volný čas. Budete u nás vítáni.

                                                                                                                                      Jaroslava Vítová

Den Země v Hronově
 

 

Po stopách Josefa Škvoreckého v Náchodě
 

 Aktuálně z knihovny.

Máme za sebou první čtvrtinu roku 2010. Jaké byly uplynulé měsíce v městské knihovně?
Průměrná návštěva výpůjčního dne byla 90 - 100 návštěvníků, z toho 40 dětí do 15 let. Stále narůstá zájem o využití sítě internetu - ten je v naší knihovně 30 minut zdarma od roku 2004. Pokračujeme ve společném Projektu s polskou knihovnou v Kudowě Zdroji. V závěru ledna se vypravily děti hronovské ZŠ a MŠ autobusem do Malé Čermné. Čekal je karneval v knihovně, kde se k nim připojily také polské děti a vypukl pravý rej masek všeho druhu.
V polovině února se poprvé v novém roce nakupovaly knihy, na které již netrpělivě čekali čtenáři. Tou dobou již probíhala příprava na Březen - měsíc čtenářů, který vystřídal původní Měsíc knih a následný Měsíc internetu. Od 1. do 31. 3. se mohli noví čtenáři zaregistrovat zdarma na celý rok, amnestie osvobodila hříšníky od všech poplatků a ve Dnu otevřených dveří mohl každý zájemce prozkoumat knihovnu ze všech stran a úhlů. Do knihovny dorazily děti mateřských i základních škol na besedy zaměřené na celou řadu témat. Studenti hronovské Hotelové školy se seznámili s provozem knihovny a všemi jejími službami pro veřejnost. V dalších přednáškách si vyslechli přehled literárních osobností našeho regionu, zazněla také jména spisovatelek současnosti. Ve čtvrtek 18. března zavítali do knihovny manželé Lenka a Václav Špillarovi z Jablonce nad Nisou. Tentokrát přijeli s přednáškou Tajemné kaňony amerického západu, doplněnou nádhernou fotodokumentací. Nad místy, kam se odvážní průzkumníci dostali, se nejednomu z přítomných tajil dech. Ke koupi byly i knihy a špičkové fotografie těchto cestovatelů a fotografů. V říjnu nás čeká další setkání - tentokrát budeme putovat po africké Keni, Tanzánii a Zanzibaru. V pátek 19. března se knihovnice vypravily do polské knihovny, kde se v rámci Projektu spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj konalo setkání s polskou spisovatelkou Krystynou Smigielskou. Šestice děvčat z 9. třídy ZŠ a MŠ v Hronově tvořila druhou část české výpravy za literárním poznáním.
Již potřetí se v hronovské knihovně konala Noc s Andersenem. Tentokrát z pátku 26. na sobotu 27. března. Sešlo se celkem 16 spáčů od 7 do 12 let a program byl následující: hostem na přání byl pan Michal Kitta, místní farář církve českobratrské evangelické. Ke své zajímavé přednášce Evropský rok proti chudobě
děti a jejich svět 2010, přidal ještě hru na starou harmoniku "heligonku" a celkem zachovalou kytaru. Knihovnou zněly české a moravské národní písničky, děti sehrály také malou scénku na motiv Christiana Morgensterna o velbloudovi, uchu jehly a bohatci. Poté jsme navštívili obyvatele penzionu Justynka naproti knihovně. Tam jsme seniorům zazpívali, zahráli a děti znovu zvládly své malé divadlo. Nejedna babička a dědeček si zazpívali a zanotovali spolu s námi. Už se dost setmělo, když jsme v parku u stromu pohádek hronovských dětí četli při svíčkách pohádky Hanse Christiana Andersena a ozdobili stromeček barevnými ozdobami. V knihovně se děti pustily do výroby výkresů na téma „Moje pohádková planeta Země“, sladkou odměnu v podobě pohádkového dortu přivítaly s jásotem. Pak už je čekalo hraní v herně Domina a chystání na noc. Ještě jsme četli pohádky před spaním a brzy se ze spacích pytlů začalo ozývat klidné oddychování nocležníků. Po snídani se spokojené děti vracely do svých domovů.
Další akcí v Projektu…, pořádanou polskými kolegy, byla přednáška Dr. Ryszarda Gladkiewicza „Zima w literaturze pogranicza“, na které se 31. března sešli knihovníci obou partnerských knihoven.
Také v dubnu se budou setkávat děti na obou stranách "hranice". Den Země proběhne 21. 4. v polské knihovně, 28.4. v Hronově. Program je ve stádiu příprav, hlavní náplní bude ekologie, chování člověka k přírodě a zejména její ochrana pro naše budoucí přežití.

Krásné jaro vám všem, kteří navštěvujete naše stránky přeje Jaroslava Vítová s kolektivem.

             Dětský karneval v Kudowě Zdroji - Polsko  Dětský karneval v Kudowě Zdroji - Polsko

 

Dětský karneval v Kudowě Zdroji - Polsko          Setkání s polskou spisovatelkou Krystynou Smigielskou v knihovně v Kudowě Zdroji

 


                     
Děti z mateřské školky v knihovně          Děti z mateřské školky v knihovně

 


Přednáška regionální literatura pro Hotelovou školu


Noc s Andersenem v knihovně
 Noc s Andersenem - návštěva obyvatel penzionu Justynka


Noc s Andersenem v knihovněNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky