2017 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2017

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2017


Sídlo:
Městská knihovna Egona Hostovského, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov
telefon: +420 491 483 480

e-mail: info@knihovnahronov.cz. , mkhronov@seznam.cz
Webové stránky: www.knihovnahronov.cz

Facebook:  www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov
                   www.facebook.com/knihovna.eh.hronov
Zaměstnanci:  

Vedoucí knihovny:  Marek Dvorský (e-mail: dvorsky@knihovnahronov.cz )
Oddělení pro dospělé čtenáře: Jana Polejová (e-mail: polejova@knihovnahronov.cz)
Oddělení pro děti a mládež: Mgr. Markéta Maršíková
(e-mail: marsikova@knihovnahronov.cz )
Balička knih, pomocné práce, úklid knihovny: Ludmila Smolová
(e-mail:  smolova@knihovnahronov.cz )

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30

                                                          Úterý       8,30 - 11,00      12,30 - 17,30

Čtvrtek    8,30 - 11,00   12,30 - 17,30

                                                          Sobota                 8,30 - 11,00

Červenec - srpen: v sobotu zavřeno

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí, úterý, čtvrtek:       12,30 - 17,00
V době letních prázdnin: úterý, čtvrtek: 12,30 - 16,00
Poslání a činnost knihovny:

Knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona
č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:
Jsou to zejména:
- půjčování informačních pramenů
absenční a prezenční
- půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou
- informační služby (bibliografické, faktografické)
- reprografické služby
- rezervování požadovaných dokumentů
- informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě   internetu
- informace z oblasti státní správy

Základní výpůjční služby poskytujeme bezplatně.

Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby a další specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.Přehled vykazovaných statistických ukazatelů:

875
registrovaných čtenářů (z toho 350 dětských čtenářů) si v obou odděleních knihovny vypůjčilo 32 978 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 3576 periodik. Navštívilo nás 14 419 návštěvníků, z toho 11 411 tvořili sami čtenáři, 1478 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 2736 uživatelů využilo on-line služeb a 602 knihovnu k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem 1 530 osob, z toho 997 dětí.
Na webové stránky knihovny vstoupilo 4 146 zájemců,  v elektronickém katalogu on-line pátralo 5 100 čtenářů a uživatelská konta vykázala 439 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 571 nových svazků, 232 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru.
Knihovní fond obsahoval v závěru roku 36 973 knihovních jednotek, k dispozici bylo 44 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.
Meziknihovní výpůjční službou jsme z jiných knihoven zapůjčili našim čtenářům celkem 78 knih a publikací.
Na nákup knih a časopisů knihovna vydala celkem 287 786,- Kč. 107 830,- Kč bylo vybráno na čtenářských poplatcích, dobrovolné příspěvky od čtenářů a sponzorské dary činily 5 588,- Kč.


Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:
Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o cca 63 500,- Kč. Navýšení bylo v kapitole mzdového fondu, nákup knih a periodik a v kapitole drobný hmotný dlouhodobý majetek. Sponzorsky jsme získali soubor her od firmy Mindok v hodnotě 3901,-
sponzor Saargummi Czech.


Knihovní fondy:
Nákup knih a periodik: 287 786,-, což je o 19 240,- více než v loňském roce
schválený rozpočet překročen díky přesunům ušetřených peněz z jiných kapitol. V roce 2017 jsme měli nejvyšší přírůstek knih za posledních 10 let. Využíváme akčních nabídek nakladatelství JOTA a Brána ( až 50% rabat). Ve volném výběru je 24 500 svazků, ostatní fond je v depozitářích, regionálním fondu a příruční knihovně. Přírůstky za rok 2017 tvoří 4,24% objemu knihovního fondu.

Vývoj knihovnických služeb:

Návštěvnost a zájem o klasické i elektronické služby se po pěti letech růstu podle očekávání zastavil a mírně klesá i díky tomu, že boom v oddělení pro děti a mládež dosáhl zřejmě svého stropu. Mírný pokles je u využívání internetu v oddělení pro dospělé, u dětí je tomu naopak(i díky on-line hrám). Mírný pokles již několik let zaznamenáváme i u výpůjček periodik.
Díky druhému ročníku soutěže „Lovci perel“ se nám  daří držet zájem o čtení. Ve druhém pololetí roku 2017 jsme na četná přání čtenářů nakoupili 26 audioknih, což bylo čtenáři přijato s povděkem.


Akce městské knihovny:

      Vyrábění ze starých knih (5. 1. 2017)
První čtvrtek v lednu se v knihovně opět sešlo několik generací kreativních duší. Tentokrát jsme skládali kouzelné domečky pro víly.
     Origami s Kiko (Planeta K) 9. 1. 2017
Ponořili jsme se do příběhu japonské holčičky Kiko od české autorky Markéty Pilátové. Povídali jsme si o tom, co je origami, jak se vytváří a jaký význam hrálo v životě malé Kiko. Nakonec jsme se podle knížky učily skládat papírové hvězdičky a motýly.
     Hrajeme si s gamebooky (Planeta K)  -  30. 1. 2017
Nevíte, jak dítě přitáhnout ke čtení? Zkuste mu dát do rukou gamebook, neboli knižní hru. Gamebooky jsou plné záhad, akce, napětí a dobrodružství. Dítě je v roli hlavního hrdiny
a samo si určuje, jak se příběh bude odvíjet. Musí najít stopy, vyřešit hádanky, učinit správná rozhodnutí a dovést příběh zdárně do konce...
     
Valentýnské vyrábění ze starých knih 2. 2. 2017
Na Hromnice jsme se opět pustili do vyrábění ze starých knih. Tentokrát to bylo ve valentýnském stylu. Vyráběla se menší i větší srdíčka. O náročnosti tohoto typu skládání se naše účastnice přesvědčily na vlastní oči a ruce. Menší děti vyráběly srdíčka z papíru, starých novin a časopisů.
     Husovi na stopě 6. 2. 2017
Po stopách Jana Husa se v pondělí 6. února vydali žáci ze
4. a 5. třídy ZŠ Zbečník. Zábavnou formou se seznámili se životem jednoho z největších Čechů naší historie. Dozvěděli se zajímavé věci o tom, jaký byl člověk, čemu věřil a co v životě dokázal. Povídali jsme si také o jeho odkazu, který zanechal dalším generacím.
Po stopách Jana Husa se
10. 3. vydaly děti ze 4. a 5. třídy ZŠ Žďárky .
      Co by se stalo, kdyby… (Planeta K) 13. 2. 2017

Tentokrát jsme se nechali unášet fantazií české spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové. Co by se stalo, kdybychom měli vlastní letadlo? Opustili bychom chladný únor a vypravili se do tepla k moři. A co všechno se u takového moře dá zažít? Třeba stavět hrady z písku! Že nemáme vlastní? Nevadí, vyrobíme si ho! A co kdyby se z nás staly malé rybičky, co bychom v moři všechno zažily? To si děti vyzkoušely při hře na sardinky.
    Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.,- Helena Novotná hronovská babička sourozenců Čapků. - 14. 2. 2017 Jednalo se o v pořadí již třetí přednášku Mgr. Hasana Zahiroviće, pedagoga Slezské univerzity v Opavě a člena Společnosti bratří Čapků.
Helena Novotná (1841-1912), z rodu machovských sekerníků, totiž sehrála významnou roli
v životě našich slavných rodáků a zejména Karel Čapek ji ve své tvorbě mnohokrát zmiňuje. Ještě v roce 1932 píše, že na psaní přišel především přes babičku, přes tu  paní mlynářku
z Hronova, zbožnou, moudrou a přitom veselou jako skřítek, plnou písniček, úsloví, pořekadel a lidového humoru; byla živým ztělesněním lidového ducha i jazyka našeho kraje.
     Expedice z pohlednice (Planeta K) 27.2. 2017
Děti se seznámily s hlavním hrdinou Maňákovy kouzelné knihy s Martinem Martincem z Martinovské ulice, kterému jednoho dne přistál ve schránce další z mnoha pohledů z tatínkových pracovních cest. Jenže tentokrát to nebyl jen tak ledajaký pohled, měl na sobě zvláštní razítko ve tvaru dvířek. Děti, stejně jako Martin, brzy přišly na to, jak kouzelná dvířka do pohledu otevřít a jak se v mžiku přenést do města na obrázku.
     
Bookfolding zvířátka ze starých knih 2. 3. 2017
Ve čtvrtek v podvečer jsme se v oddělení pro děti a mládež opět pustili do vyrábění ze starých knih. Tentokrát si malí i velcí vyráběli zvířátka.
      Pohádky o nepotřebných věcech (Planeta K) 13. března
Co by většina lidí vyhodila, může být někomu ještě k užitku. A když máte dostatek fantazie, i se starým harampádím se dá užít spousta legrace. My jsme se včera náramně bavily s nepotřebnými věcmi, které jsme našly v knihovně. Holky si zahrály na módní návrhářky, vytvořily velmi kreativní oděvy a nakonec je i samy předvedly na našem přehlídkovém mole.
     Neznámý smutný šprýmař Egon Hostovský (14. 3. 2017)
V úterý jsme v naší knihovně přivítali dceru Egona Hostovského, literární historičku, překladatelku a editorku Olgu Castiellovou a významného českého básníka, prozaika, textaře, scénáristu, moderátora a  herce divadla Járy Cimrmana Miloně Čepelku.
Egon Hostovský se nesmazatelně zapsal do dějin české literatury a v zahraničí se proslavil jako jeden z nejvýznamnějších spisovatelů české exilové tvorby. Od roku 1992 nese hronovská knihovna jeho jméno. Celý vzpomínkový večer byl jakýmsi průřezem životem a tvorbou Egona Hostovského.  Poděkování patří žačkám hronovské ZUŠ pod vedením Zuzany Meierové Genrtové, DiS. za krásné hudební vstupy.
     Krteček - MŠ Zbečník (16. 3. 2017)
Krteček provedl děti z MŠ Zbečník po knihovně, vyprávěl o tom, jak vznikají knihy a jak přišel na svět on sám. Vzpomínali jsme na všechna dobrodružství, která Krteček prožil a o jednom jsme si společně přečetli.
    Pohádkov 17.3. 2017
V pátek nás navštívily děti ze 2. a 3. třídy ZŠ Žďárky. Tématem byla POHÁDKA. Nejprve jsme si o pohádkách povídali... Kde se pohádky vzaly? Kdo je napsal? Čím se liší od dalších příběhů? Ale aby nebyla nuda, s pohádkou jsme si i vyhráli. Děti si prošly pohádkovou stezku, která je provedla nejen světem pohádek, ale také seznámila s knihovnou a jejími službami.
      Vítání jara s Bumíkem (Planeta K)  27. 3. 2017
Včera děti přivítaly jaro s Medvídkem Bumíkem. Vyrobily si barevné košíčky z papíru a vydaly se hledat schovaná vajíčka, která je navedla až k ukrytému pokladu.
     Martin Adámek Na lehokole okolo Polska (1. část 30. 3. a 2. část 27. 4. 2017)
Cyklocestovatel z Náchoda
Martin Adámek podnikl jízdu podél hranic  v roce 2011 a na své cestě strávil 6 týdnů a ujel 3544 km. Před svou cestou si vytyčil navštívit všech 11 polských pohraničních vojvodství a také všech 70 polských pohraničních okresů. A nebyl by to ten správný cestovatel, kdyby vynechal nejzápadnější, nejsevernější a nejvýchodnější místo Polska!
      Etiketa pro kluky a holčičky MŠ Velký Dřevíč (30. 3. 2017)
V pohádkovém světě je spousta krásných příběhů, které děti laskavou formou seznámí s pravidly slušného a hezkého chování. První pohádka „Draka je lepší pozdravit“ nám ukázala, proč je tak důležité se k sobě chovat hezky a že milá slova obměkčí i strašlivého draka. Také jsme se seznámili s příběhem Neotesánka od české autorky Ivony Březinové. Děti samozřejmě vědí, co se sluší a patří a tak pomohly našeho malého Neotesánka pěkně otesat a naučit ho slušnému chování, aby z něj byl pěkný chlapeček, který bude rodičům dělat radost. A nakonec jsme si za odměnu pustili příhodu Macha a Šebestové o tom, jak se jim podařilo psa a kočku vzornému chování naučit. A když to zvládne i pes a kočka, nemůže to být nic těžkého a chovat se hezky zvládne každý.
Na povídání o etiketě a správném chování přišla i třída z
MŠ ve Zbečníku 12. 4.
     NOC S ANDERSENEM  31.3.
1.4. 2017
(letos na téma: Škola čar a kouzel v Bradavicích)
Harry Potter slaví 20 let a za tu dobu si získal miliony fanoušků napříč generacemi po celém světě. I naši malí čtenáři ho milují, a proto si letošní pohádkovou noc opravdu užili. V knihovně nocovalo celkem 19 malých čarodějů a čarodějek a v průběhu večera na ně čekalo několik dobrodružných úkolů - výroba kouzelnických hůlek, průzkum Bradavic s Pobertovým plánkem, kouzelnické souboje, výprava do Zapovězeného lesa a záchrana jednorožce a nefalšovaná kouzelnická hostina. O fous si nejlépe vedl havraspárský tým, který vyhrál dračí vejce. Odměnu si ale zasloužili všichni, a tak si domů odnášeli sladká létající košťata či Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak.
    Bookfolding Velikonoční tvoření 6. 4. 2017
Ve čtvrtek 6. dubna jsme z papíru a starých knih vyráběli velikonoční vajíčka a králíčky.
    PhDr. Jindra Juklíčková - Helena Čapková 6. 4. 2017
Helena Čapková, nejstarší ze sourozenců Čapků, žila tak trochu ve stínu svých slavnějších bratrů. PhDr. Jindra Juklíčková, pedagožka ostravské univerzity (t.č. na rodičovské dovolené) se studiem života Heleny Čapkové zabývá již řadu let, podařilo se jí získat obsáhlou písemnou pozůstalost, do níž jsme mohli díky přednášce společně nahlédnout. V současné době připravuje k vydání knihu, kde bychom se o Heleně mohli dozvědět další zajímavosti.
    Česko-polské velikonoční setkání 7. 4 . 2017
V pátek 7. dubna se v knihovně sešly děti z Hronova a Kudowy Zdrój a užily si program s velikonoční tematikou. Za Hronov to byli žáci 3. třídy a za Kudowu Zdroj několik dětí v doprovodu kolegyně knihovnice Violetty Biernacik. Na začátek si polské děti připravili vystoupení s písničkami a básničkami představující polské Velikonoce, poté jsme si povídali o Velikonocích českých. Děti si některé z tradic samy vyzkoušely. Vyrobily si velikonoční papírový košíček a upekly sladké jidáše. Následovalo povídání o Velkém pátku a čtení pověsti Poklad na Turově. Pak se děti rozběhly po budově a hledaly velikonoční vajíčka s otázkami. Pokud dobře poslouchaly povídání, nebyl pro ně problém sepsat odpovědi, vyluštit tajenku a nalézt cestu k ukrytému pokladu. Na závěr proběhlo předání vyráběných dárečků a rozloučení. S polskými dětmi jsme nakonec ještě zavítali na velikonoční výstavu v hronovské Justynce.
    Hrajeme si na pohádky (Planeta K) 10.4. 2017
Včerejší krásné počasí přímo vyzývalo k venkovním aktivitám a tak jsme s dětmi vyrazili na hřiště. Připomněli jsme si některé lidové pohádky a podle nich si zahráli zábavné hry. Holky hledaly zlatou rybku, vypravily se za dvanácti měsíčky nebo pomohly Karkulce naplnit košíček pro babičku.
    Noc bez Andersena s Harrym Potterem (21. 4. 22.4.)
Noc s Andersenem si letos koncem března u nás užívaly menší děti již podesáté. Poprvé jsme se ale rozhodli uspořádat i Noc bez Andersena pro mládež. Celovečerní hru Harry Potter GO si užilo 14 nadšených fanoušků Harryho Pottera. V Bradavicích se jim podařilo najít všechny stopy po zmizelém kamarádovi a později se vydali do zapovězeného lesa jej zachránit. Po úspěšné výpravě následovalo kouzelnické občerstvení a sdělování zážitků. Někteří si zážitky sdělovali dlouho do noci, ale nakonec přece jen všichni usnuli příjemným vyčerpáním.
    Čarodění (Planeta K) 24. 4. 2017
Filipojakubská noc se blíží a my si zahrály na malé čarodějky. Nechaly jsme se inspirovat knížkou Jaro je tu! a umíchaly si čarodějné lektvary dle fantazie. A že byly holky opravdu vynalézavé... Takže pokud tyhle malé čarodějky někde potkáte, raději od nich nic nepijte :-)
   Květinové vyrábění (čtvrtek 4. května)
Naše poslední setkání s bookfoldingem bylo věnováno vyrábění papírových květů. Všichni účastníci se naučili několik způsobů, jak si vyrobit krásné papírové květiny a získali inspiraci na originální dekorace.
   

       Kateřina Karásková: Kde ženy vládnou (10. 5. 2017)
Neobvyklé vyprávění o společnostech, kde ženy mají navrch, vychází ze stejnojmenné knihy vydané v roce 2016. Projekt se vyvíjel 10 let a cesty proběhly mezi lety 2005 a 2011. Se svým přítelem Simonem Birdem strávili na každém místě dva až tři měsíce, načrtávali místní lidi, zaznamenávali jejich příběhy a pročítali historicko-etnografické studie.
Cestopisné vyprávění nás zavedlo do čtyř velmi neobvyklých kultur.
Poznali jsme mexické indiánky kmene Zapotéků, které své muže překonávají nejen inteligencí, ale i objemem.V Indonésii Minangkabauové praktikují matriarchát, ačkoliv jsou to muslimové a vyznávají islám. Vysoko v čínských Himálajích najdeme nejromantičtější etnikum na světě
Mosuo. Mosuové praktikují „navštěvující manželství“- volné nezávazné vztahy, jejichž počet není omezen. Zdejší ženy i muži mohou mít tolik milenců či milenek, kolik jen chtějí, aniž by se kdy museli oženit či vdát. Děti však patří ženě a její rodině a nejschopnější dcera dědí rodinný majetek. A nakonec na severovýchodě Indie najdeme nenápadný kmen ( Khásíové), jehož muži zoufale bojují za rovnoprávnost.
     Zdravě s pejskem a kočičkou (Planeta „K")  15. 5. 2017
V pondělí jsme se v rámci kampaně Food Revolution Day (za zdravější stravování dětí) pustili do přípravy domácích müsli tyčinek, které jsou pro děti vhodnou snídaní či svačinkou do školy. Obsahují samé dobré suroviny a zvládne je úplně každý. Stejně jako pejsek s kočičkou jsme tam i my dali spoustu nejlepších věcí - oříšky, vločky, semínka, sušené ovoce, pampeliškový medík, kokos... zkrátka všechno možné. A výsledek se povedl. Sice z toho byly nakonec müsli kuličky, ale to na výborné chuti rozhodně neubralo.
     Ondřej Sekora
Povídání o jednom z nejznámějších českých spisovatelů - Ondřeji Sekorovi a jeho pohádkových hrdinech si přišli poslechnout žáci ze 3.A ZŠ Hronov ve středu 17. května.
Na vyprávění o známém českém spisovateli knih pro děti, k nám přišla 2. třída ze ZŠ Velký Dřevíč v pátek 26. května. Děti se seznámily se s jeho příběhy a taky si zahráli na mravence.
      28. minisjezd dětských čtenářů „U NÁS" v Hronově
24. 5. 2017
Ve středu 24. května se k nám do Hronova sjely týmy dětských čtenářů z okolních knihoven. Přivítali jsme výpravy z Batňovic, Náchoda, Police nad Metují, Červeného Kostelce a České Skalice. Po krátkém seznamovacím zahájení a prohlídce knihovny jsme se vydali po stopách nejslavnějšího hronovského rodáka Aloise Jiráska. Všechny týmy si prošly vyznačenou trasu křížem krážem po Padolí a cestou plnily připravené zábavně-naučné úkoly. Prošly si park, ochutnaly minerální vodu, podívaly se do Lísek a ke starému Jiráskovu buku, kde se seznámily s pověstí o Bezhlavém v Lískách. Zavítaly samozřejmě i na starý hřbitov, kde se dozvěděly něco o dalších hronovských osobnostech jako byla rodina Čapkova či Josef Regner Havlovický a také o tehdejším životě a zvycích. Ze starého hřbitova se vydaly procházkou kolem hřbitova nového. Nahoře si odpočinuly u Jiráskovy lavičky a přečetly si pověst O pokladu na Turově, dole se zastavily u pomníku padlých a navštívily hrob Aloise Jiráska. Po takovém výšlapu všem vyhládlo, a tak jsme se vrátili do knihovny občerstvit, abychom měli dost sil na závěrečný bod programu, což byla návštěva rodného domku Aloise Jiráska.
     Planeta K květinové mandaly (pondělí 29. 5. 2017)
Poslední Planeta K tohoto školního roku byla ve znamení mandal. Holky si nejprve něco o mandalách přečetly, pak se rozběhly všemi směry sbírat vhodný materiál na jejich výrobu. Mandaly se jim podařily moc krásné. Nakonec si za odměnu, že se celý rok tak snažily, udělaly v parku malý piknik a rozdaly si časopisy na letní čtení.
      PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 2017 9. 6. 2017
Na vědomost se dává, že řady členů ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU se dne 9. června rozrostly o 65 nových čtenářů. Pasováni byli prvňáčci pěti tříd z Hronova, Velkého Dřevíče a Zbečníku. Čtenářské průkazy nezískali snadno, museli nejprve projít pohádkovou stezku a splnit úkoly prověřující jejich zdatnost ve čtení, psaní a péči o knihy. Pohádkovou říší je provázela písmenková víla a královna Abeceda. Všechny děti zkoušku splnily a byly pasovány do řádu čtenářského. V následujícím roce si mohou do knihovny chodit zdarma půjčovat knihy plné krásných pohádek, úžasných dobrodružství a nezapomenutelných příběhů.
        PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY (14.6.2017)
Knihovna je krásné místo nejen k pasování na čtenáře, ale třeba i k pasování předškoláčků na školáky. Jsme moc rádi, že nás právě o to požádala MŠ Zbečník, a my mohli tuto slavnostní chvíli pro děti připravit. Protože to byla třída Ferdů, kdo jiný by je měl pasovat než sám Ferda Mravenec? Za pomoci kamarádky Berušky děti prozkoušel z předmětů, které je budou ve škole čekat - český jazyk, matematika, hudební a výtvarná výchova a prvouka. Děti slavnostně přísahaly na Ferdův slabikář, že se budou pilně učit a do školy chodit rády. A tak je na ty školáky Ferda s Beruškou slavnostně pasovali a popřáli jim do první třídy hodně úspěchů.
         KNIHOSTROM  od 1. 8. 2017!!!
Se zahájením Jiráskova Hronova otevřel i náš nový knihostrom. Zejména díky skvělé práci zaměstnanců technických služeb. Je umístěn u vchodu do Jiráskova parku a najdete v něm pestrý výběr oddechové literatury. Knihu si lze půjčit, přečíst v parku, odnést domů, po přečtení vrátit nebo přinést třeba jinou, kterou už doma nevyužijete a která by potěšila jiné čtenáře. V zimním období bude knihostrom „zazimován“ v TS.
       
Hrajeme si s pohádkou (doprovodný program Jiráskova Hronova) 7. 8. 2017
V pondělí ožila knihovna známými pohádkami. Děti si mohly na připravených stanovištích zahrát třeba na Karkulku a utéct vlkovi nebo zkusit si postavit domeček jako tři prasátka. Pro děti také bylo po knihovně schováno 12 pohádkových úkolů, které musely najít a splnit.
      Tvoření ze starých knih bookfolding (úterý 8.8. 2017) doprovodný program Jiráskova Hronova
V úterý si zájemci mohli přijít do knihovny vyrobit nějakou pěknou dekoraci ze starých knih a papíru. Těší nás zájem a hlavně to, že opět vznikala moc krásná díla.
      Hronovské stopování 2. ročník zábavně naučné stezky po významných místech
(Doprovodný program Jiráskova Hronova
10.8.2017 )
Ve čtvrtek 10. srpna přišla dlouho očekávaná a dlouho plánovaná akce Hronovské stopování. Ačkoliv panovaly opravdové letní tropy, na trasu se vydalo 92 stopařů. Cestou po Hronově hledali 12 schovaných úkolů vztahujících se k historii města. Stopaři poznali krásy náměstí, seznámili se s odkazem dvou známých architektů Freiwalda a Jurkoviče, podívali se k bývalému Svobodnému dvoru, starému mlýnu, rodným domům Josefa Čapka a Egona Hostovského a odpočinuli si v příjemném prostředí hřiště u evangelické fary.
       
Beseda Alois Jirásek ZŠ Hronov 9.B a 9.A ( 22.9. a 26.9. 2017 )
ALOIS JIRÁSEK, náš slavný rodák. Za svého života tak oblíbený a uznávaný, dnes se mládeži (a nejen jí) k němu cesta těžko hledá. Proč tomu tak je? Jaký Jirásek byl, co po sobě zanechal a čím nás může zaujmout i dnes. Tak o tom jsme si povídali s letošními deváťáky, kterým hned z kraje roku na seznam povinné literatury právě Jirásek přistál. A inspirace na příjemnou "lehčí" četbu je v Jiráskově rozsáhlém díle opravdu dost. Byla by škoda našemu slavnému rodáku nedat šanci...
V úterý
26. října přišla do knihovny za Jiráskem druhá třída letošních deváťáků. A máme velikou radost, že se hned odpoledne několik Jiráskových knih půjčilo!
    
Všude žijí lidé Danka Šárková (26. 9. 2017)
Danka Šárková (vlastním jménem Šárka Denková) je autorkou společenských románů pro ženy, kde hlavním tématem jsou mezilidské a partnerské vztahy.  Velkým koníčkem a vášní je pro ni kromě psaní románů také cestování. Při besedě
„Všude žijí lidé" autorka nejenže představila své knihy, ze kterých četla úryvky, ale vyprávěla i o svých cestách do Asie a Afriky (Tanzanie, Etiopie, Jihoafrická republika, Kambodža, Thajsko, Malajsie). Na fotkách jsme mohli shlédnout nejen zajímavá místa a kouzelnou  krajinu, ale i místní obyvatele ze zemí, které procestovala. Nechyběli ani humorné a někdy až více než dobrodružné zážitky, např. s loupeživými opičkami.
     Blanka Faltová autorské čtení  (3.10. v 17:30)
Na první říjnový úterní podvečer jsme do naší knihovny pozvali na besedu a autorské čtení hronovskou spisovatelku Blanku Faltovou. Povídali jsme si o jejích začátcích, kdy jako většina začínajících spisovatelů tvořila pouze do šuplíku, o tom, jak od psaní básní přešla na psaní románů pro ženy, co ji v životě ovlivňovalo a jak životní zážitky a osudy vkládá do svých příběhů. Blanka všechny přítomné diváky postupně provedla svoji tvorbou a vyprávění bylo prokládáno písněmi studentů hronovské ZUŠ a recitací vybraných básní ze sbírky Dotek štěstí. Na závěr jsme vylosovali šťastného výherce poslední knihy Blanky Faltové Nezvi si vraha do života s vlastnoručním věnováním.
        KNIHOVNA HROU Hravouka (3. 10. 2017)
První setkání předškoláčků v knihovně proběhlo v úterý 3. 10. Na úvod jsme si hráli s krásnou knihou HRAVOUKA. Představili jsme si jednu malou myšku zvídalku, která se rozhodla napsat vlastní encyklopedii o přírodě a na pomoc si pozvala pár šikovných dětí. Děti ji pomohly roztřídit košík přírodních vzorků, které nasbírala v lese a na louce, potom postavily domeček pro žížaly, které si nasbírala, aby je mohla pozorovat, a nakonec zasadily semínka, aby myška mohla sledovat, jak rostou rostlinky. Žížalí domeček můžete sledovat v knihovně, zhruba do měsíce by žížaly měly rozložit všechno listí a promíchat hlínu a písek. Zasazená semínka si děti odnesly na pozorování domů.
        Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. - „Rodina bratří Čapků a Alois Jirásek"  (5. 10. 2017)
S prvními poznatky ze svého bádání se s námi přišel podělit v podvečer bosenský rodák Hasan Zahirović.   Zcela zaplněná čítárna hronovské knihovny si vyslechla, že jejich vztah nebyl úplně ideální, dalo by se říct, že byl do jisté míry až kontroverzní. Čapek se o Jiráskovi často ve své korespondenci i dílech zmiňoval, považoval ho za velikána české literatury a kultury, ale o 40 let starší Jirásek na Čapkovu snahu o jakoukoli spolupráci nereflektoval. „Starý pan rada“ se ve 20. letech už stranil společnosti a nechtěl veřejně vystupovat.
        
Průlet fantastickými světy 6. 10. 2017
V pátek 6.10. u příležitosti Týdne knihoven jsme k nám do knihovny pozvali kultovního spisovatele české fantasy a sci-fi literatury Jiřího Walkera Procházku. Pro osmé třídy měl připravené poutavé povídání na téma fantastické žánry od starověku po současnost. Povídání bylo obohaceno o jeho velké zkušenosti přímo z literární praxe a zajímavá zamyšlení nad klasickými díly současné i starší literatury. Žáci měli možnost se přesvědčit, že i povinná četba může být cool, když si vyberete správnou knihu.
        Pejsek a kočička  (12.10. 2017 MŠ Hronov červená třída)
Dětičky z červené třídy MŠ Hronov si poslechly povídání o pejskovi a kočičce a upekly společně dort. Také se dozvěděly, jak se chovat ke knihám, a nakonec to nejlepší, prošmejdily knihovnu - prohlédly si knížky, časopisy, vyzkoušely hračky, polštářky i opičí dráhu.
        Robin Böhnish - ARMÉNIE - ZEMĚ HOR, KLÁŠTERŮ A VÍNA 12. 10. 2017
Ve čtvrtek v podvečer do naší knihovny přijel  PhD r . Robin Böhnisch s cestovatelskou besedou o Arménii. Součástí besedy byla ochutnávka 4 druhů arménských vín (bílé, růžové, červené), neboť dle posledních archeologických nálezů je právě Arménie kolébkou vinařství. Praotec Noe právě tady, na úpatí Araratu, vysadil na úsvitu dějin první vinici. Historie této jihokavkazské   země a jejího mnohokrát těžce zkoušeného národa je velice pestrá, plná zvratů i dodnes nezodpovězených otázek. Příroda Arménie je dech beroucí, nádherné horské scenérie střídají krásná údolí a jezero Sevan je největším sladkovodním jezerem v Arménii a na celém Kavkazu. Tajemné kláštery vydávají svědectví věků a dokreslují dávnou historii středověku.
        Etiketa pro kluky a holčičky   (16. 10. 2017 žlutá třída; 19.10. 2017 zelená třída MŠ Hronov) Přivítali jsme předškoláčky z MŠ Hronov. Pohádka Draka je lepší pozdravit nám ukázala, proč je tak důležité se k sobě hezky chovat. Děti pak pomohly vychovat malého Neotesánka a naučili ho základní pravidla slušného chování. Závěrečná pohádka je přesvědčila, že vzorné chování je hračka, když se to zvládne naučit i pes a kočka :-)
         Domov pro marťany  (17. 10. 2017)
Mezi námi žijí lidé, kteří jsou jiní než my. Mohou nám připadat jako z jiné planety, ale ve skutečnosti to jsou stejní lidé jako my. Mají stejné sny a touhy a možná jsou ve skutečnosti i lepší než my, chytřejší a hodnější. Jak k takovým lidem přistupovat, jak jim pomáhat a nevytvářet další bariéry? Ve světě knih jsou příběhy, které nám mohou říci více než kdejaká příručka. Žáci ze 4. a 5. třídy ZŠ Zbečník se dnes seznámili s příběhy 4 dětí, které neměly tolik štěstí a narodily se s nějakým handicapem. Jaké obtíže takový život obnáší, jak se dotyčný cítí a jak by si přál, aby se k němu chovalo okolí? O tom jsme si nejen četli z knih, ale i vyzkoušeli na vlastní kůži.
       Jak na referát?  ZŠ Hronov 4. B   (24. 10. 2017)
P odrobně jsme si popsali, jak by takový referát měl vypadat, co všechno obsahovat, jak ho napsat... Ale hlavně jsme si ukázali a prakticky vyzkoušeli, kde hledat informace (internet, encyklopedie, knihy, časopisy), jak je správně vyhodnotit a uspořádat. A že knihovna může být při hledání vhodných informací velmi nápomocna.
       Mimi a Líza ZŠ Zbečník 2. 3. třída    (25. 10. 2017) a MŠ Zbečník 7. 11. 2017
Pomocí kouzelné knížky MIMI A LÍZA se děti seznámily se světem handicapovaných dětí... Jak vypadá život nevidomé holčičky Mimi, co je Braillovo písmo, s jakými obtížemi se potýká neslyšící Kryšpín, co je znaková řeč, jak pomáhají asistenční psi jako je ten Julinův, který do školy jezdí na vozíku... A hlavně jak takovým dětem pomoci a nevytvářet jim zbytečně další překážky.
       ZŠ Zbečník 4. a 5. třída Pověsti (31. 10. 2017)
Dnes dopoledne jsme s žáky ZŠ Zbečník povídali na téma POVĚSTI A JEJICH TAJEMSTVÍ... Od pověstí z Hronova a našeho kraje, přes pověsti české až do světa....
       Halloweenské strašidlení  (3.11. 2017 od 17h)
Pokud jste v pátek večer zaslechli strašlivý řev a děsivé kvílení, to se jen knihovna opět po roce proměnila v království duchů a strašidel. Hráli jsme si, soutěžili, vyráběli, ani stezka odvahy nechyběla... Prostě jsme si užili spoustu strašidelné zábavy!
      Prvňáčci poprvé v knihovně  (3. a 8. 11. 2017)
V uplynulých dnech nás navštívili letošní prvňáčci (ZŠ Hronov 1.A a 1.B). Povídali jsme si o tom, jak knihy přicházejí na svět, co všechno v knihách můžeme najít a jak se k nim máme chovat. A jelikož dětičky prvním rokem školy provází krteček, zaměřili jsme se právě na jeho pohádkové příběhy.
       Knihovna hrou  (7. 11. 2017)
Včera navečer jsme se opět v knihovně sešli s menšími dětmi, tentokrát na téma knihy PAPÍROVÝ DRAK ( Zdeněk Slabý). Tato kouzelná pohádka vypráví o papírovém drakovi, který spolykal všechen vítr nad městem a stal se z něj drak opravdový, devítihlavý a oheň chrlící... Samozřejmě takový děsivý drak ve městě, to vzbudí opravdové pozdvižení. A co teprve, když si vyžádá princeznu? A jak to všechno dopadlo? To jsme si dočetli, zatímco si děti takového papírového draka chrlícího oheň vyrobily.
        1. třída ZŠ Zbečník: Pohádková knihovna  (14.11.)
Dnes jsme u nás přivítali prvňáčky ze Zbečníku, velmi hodné a šikovné děti. Většina z nich už umí číst nebo aspoň slabikovat, milují pohádky i encyklopedie, ke knížkám se umí krásně chovat, dokonce i vědí, jak se kniha rodí, znají spisovatele jako Alois Jirásek či Božena Němcová...
        Lenka a Václav Špillarovi Vietnam  (15. 11. 2017)
Tentokrát nám přijeli vyprávět o cestě do Vietnamu, který navštívili již dvakrát.
Jako začátek cesty zvolili Hanoj, kde se jako ve většině asijských měst pohyb odehrává „na dvou kolech“. První část cesty vedla na sever, krajinou rýžových políček a čajových plantáží, poté vzhůru k horskému středisku SaPa a k městečku BacHa známému díky  vyhlášeným nedělním trhům. Tuto část cesty absolvovali s pronajatým autem s řidičem a průvodcem v jedné osobě, který údajně mluvil velice dobře anglicky (smích). Na druhou část výpravy se již vydali hromadnými dopravními prostředky, díky tomu bylo cestování ještě dobrodružnější.   Po mnohahodinové cestě dojeli až k nádherným vietnamsko-čínským vodopádům Ban Gioc.  Další zastávkou byla Unescem chráněná oblast pobřežních útesů a skalních homolí u města HaLong a v neposlední řadě plavba po ponorných krasových řekách TamCoc a TrangAn.
       
Ondřej Sekora  (16. 11. 2017)  Ve čtvrtek 16. listopadu k nám přišla třída 2.A ze ZŠ Hronov. Povídali jsme si o známém českém spisovateli knih pro děti Ondřeji Sekorovi. Seznámili se s jeho pohádkovými příběhy a taky si zahráli na mravence.
        
Vyrábíme z papíru Adventní věnce (21.11. 2017)
V úterý navečer jsme v knihovně proměňovali staré noviny, letáky, rozpadlé knihy a zbytky barevného papíru v krásné adventní dekorace. Zájem o vyrábění byl veliký, což nás těší.
        
KNIHOVNA HROU (28.11.2017)
Tentokrát jsme ke čtení vybrali jednu starší, ale za to moc pěknou knihu - VRABČÁK PEPÍK. Tento kouzelný a poučný příběh sleduje jeden rok života malého vrabčáka, jeho vyklubání z vajíčka, první let, jak se učil hledat potravu, jak si našel svůj první domov, až po jeho první zimu, která pro vrabčáka nebyla jednoduchá... Byla zima a potravy málo. Přežil jen díky krmítku, které našel na jednom balkoně hodných lidí. A jelikož zima právě přichází a ptáčkům nastávají horší časy, vyrobily děti jedlé vánoční ozdoby a nazdobily jimi stromeček za knihovnou, aby ptáčci neměli v zimě hlad.
Milan Zacha Kučera: „Čachtice ve světle nejnovějších podzemních objevů   aneb   Po stopách Alžběty Báthory"
Ve čtvrtek 7. prosince
do naší knihovny opět po roce zavítal spisovatel, badatel, záhadolog a hledač pokladů Milan Zacha Kučera. Čachtický hrad proslul především díky Alžbětě Báthoryové, uherské šlechtičně přezdívané Čachtická paní, která byla pověstná tím, že se na svém zámku koupala v krvi dívek, aby si co nejdéle uchovala svou krásu. Roku 1611 byla odsouzena k doživotnímu žaláři v hradní věži. Zemřela o 4 roky později (21. srpna 1614) ve věku 54 let. Její hrob se však nikdy nenašel.Tajemné čachtické podzemí se rozprostírá jako pavučina pod celými Čachticemi. Z původních vinných sklepů obyvatelé vybudovali
několikakilometrový rozsáhlý systém chodeb s více patry, z důvodu ochrany před tureckými výpady. Část podzemí již bylo zpřístupněno turistům, v dalších částech podzemí se stále pracuje, hledají se další chodby. Kam vedou? Kde je krvavá hraběnka pochována? Jaký by byl v dnešní době psychologický profil Alžběty Báthory? Právě tyto a další nezodpovězené otázky přivedly Milana Zachu Kučeru na tato legendami opředená místa .
          Vánoční perlová besídka (12. prosince)
Během celého roku probíhal 2. ročník velké knižní soutěže
LOVCI PEREL. V knihovně je spousta knih, které v sobě ukrývají perličku. Těmto knihám se říká perlorodky a děti měly za úkol takových knih najít a přečíst co nejvíce. Ano, nestačilo knihu pouze najít, ale aby perličku získaly, musely ji i přečíst a odpovědět na otázky spjaté s příběhem. Pokud to zvládly, ulovily perlu. A že se lov velmi dařil a perličky přibývaly jedna radost! Do soutěže se zapojilo 42 dětí a společně ulovily krásných 446 perel! Mezi nejlepší lovce patřila Zuzka Jirásková (66 perel) a Karolína Zimová (50 perel), Patrik Bogdan (36 perel) a Jonáš Nývlt (31 perel). Ale i ostatní děti se velmi snažily, a proto jsme chtěli odměnit všechny a uspořádali vánoční perlovou besídku. Na prvních 10 lovců čekal pod stromečkem knižní dárek a spousta dalších dárečků tam čekala i na všechny ostatní lovce. Abychom si slavnostní vyhlašování zpestřili, uspořádali jsme ještě soutěž o mikulášský balíček. Děti měly odpovídat na otázky zaměřené na historii a tradice Vánoc. Nejlépe se vyznala Nikola Jelínková, tudíž balíček získala ona. Na závěr jsme si ještě vyrobili ze starých knížek 3D papírové hvězdy a malé andělíčky, které si děti odnesly domů na své stromečky.
        Předvánoční setkání s polskými knihovníky (13.12. 2017)
Ve středu 13.12. jsme byli pozváni knihovníky z naší partnerské knihovny v Kudowě Zdrój na tradiční předvánoční setkání. Jako každoročně se posezení neslo ve znamení vánoční nálady a adventu. Kromě tradiční výzdoby a vánočních pokrmů, výměny zkušeností a plánování další spolupráce v roce 2018 si pro nás hostitelé připravili i escape game únikovou hru s vánoční tematikou. Rozděleni do dvou skupin jsme pomocí vánočního příběhu hledali ukrytý klíč.
        
VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ Z PAPÍRU (19. 12. 2017)
I těsně před Vánoci se nám podařilo sejít se ve slušném počtu a čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili vyráběním vánočních přáníček. Ti nejmenší vyrobili přáníčka z papíru pro své babičky, ostatní si vyzkoušeli TEA BAG FOLDING, aneb skládání z čajových sáčků. Dílo se dařilo a vyrobená přáníčka určitě o Vánocích udělají někomu radost.

Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností.
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů a na našich webových stránkách
www.knihovnahronov.cz a na www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov

Zpracoval:  Marek Dvorský, vedoucí odboru knihovna

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky