2018 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2018

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2018

Sídlo:
Městská knihovna Egona Hostovského, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov
telefon: +420 491 483 480

e-mail: info@knihovnahronov.cz. , mkhronov@seznam.cz
Webové stránky: www.knihovnahronov.cz

Facebook:  www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov
                   www.facebook.com/knihovna.eh.hronov
Zaměstnanci:

Vedoucí knihovny:  Marek Dvorský (e-mail: dvorsky@knihovnahronov.cz )
Oddělení pro dospělé čtenáře: Jana Polejová (e-mail: polejova@knihovnahronov.cz)
Oddělení pro děti a mládež: Mgr. Markéta Maršíková
(e-mail: marsikova@knihovnahronov.cz ) od 1.7.2018 Bc. Karolína Šimková (e-mail: simkova@knihovnahronov.cz)
Úklid knihovny, balení knih, pomocné práce: Ludmila Smolová
(e-mail:  smolova@knihovnahronov.cz )

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30

                                                          Úterý      8,30 - 11,00   12,30 - 17,30

Čtvrtek   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30

                                                          Sobota    8,30 - 11,00

Červenec - srpen: v sobotu zavřeno

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí, úterý, čtvrtek:       12,30 - 17,00
V době letních prázdnin: úterý, čtvrtek: 12,30 - 16,00
Poslání a činnost knihovny:

Knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona
č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:
Jsou to zejména:
- půjčování informačních pramenů
absenční a prezenční
- půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou
- informační služby (bibliografické, faktografické)
- reprografické služby
- rezervování požadovaných dokumentů
- informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě   
 internetu
- informace z oblasti státní správy

Základní výpůjční služby poskytujeme bezplatně.

Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby a další specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.Přehled vykazovaných statistických ukazatelů:

835
registrovaných čtenářů (z toho 326 dětských čtenářů) si v obou odděleních knihovny vypůjčilo 32 545 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 3355 periodik. Návštěvnost knihovny čítá 13 356 návštěvníků, z toho 10 597 tvořili návštěvníci půjčoven, 1446 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 582 čtenářů využilo knihovnu k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem 1313 osob, z toho 617 dětí.
Na webové stránky knihovny vstoupilo 4 571 zájemců,  v elektronickém katalogu on-line pátralo 6677 čtenářů a uživatelská konta vykázala 473 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 379 nových svazků, 432 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru.
Knihovní fond obsahoval v závěru roku 37 920 knihovních jednotek, k dispozici bylo 44 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.
Meziknihovní výpůjční službou jsme z jiných knihoven zapůjčili našim čtenářům celkem 56 knih a publikací. Z naší knihovny jsme poskytli zájemcům z jiných knihoven 60 knih a publikací.
Na nákup knih a časopisů knihovna vydala celkem 267 800,- Kč. 113 216,- Kč bylo vybráno na čtenářských poplatcích, dobrovolné příspěvky od čtenářů a sponzorské dary činily 5 723,- Kč.


Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:
Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 45 070,- Kč. Navýšení bylo v kapitole mzdového fondu. Během roku se nám však podařilo ušetřit cca 103 000 Kč. Sponzorsky jsme získali 6 knih z edice Kouzelné čtení plus elektronickou tužku v hodnotě 4 074,-
sponzor Saargummi Czech.


Knihovní fondy:
Nákup knih a periodik: 267 800,-, což je o 19 986,- méně než v loňském roce. Využíváme akčních nabídek nakladatelství JOTA a Brána (až 50% rabat), nakladatelství ČAS (40%). Ve volném výběru je 25 500 svazků, ostatní fond je v depozitářích, regionálním fondu a příruční knihovně. Přírůstky za rok 2018 tvoří 3,64% objemu knihovního fondu.

Vývoj knihovnických služeb:
Fyzická návštěvnost knihovny má tendenci již třetím rokem mírně klesat. Bohužel se to projevilo i v oddělení pro děti a mládež, kde jsme v roce 2016 zřejmě dosáhli svého stropu. Mírný pokles je u využívání internetu v oddělení pro děti, u dospělých jsme po letech poklesu zaznamenali nárůst. Mírný pokles již několik let zaznamenáváme i u výpůjček periodik. Díky třetímu ročníku soutěže „Lovci perel“ se nám daří držet zájem o čtení. Pokračujeme v nákupu audioknih, což bylo čtenáři přijato s povděkem a počet výpůjček se téměř ztrojnásobil. Počet návštěvníků knihovny máme oproti loňsku vyšší, je to však dáno zvýšeným počtem on-line návštěvníků, fyzické návštěvy knihovny bohužel mírně klesají. Nárůst máme v přístupech na naše webové stránky.
V uplynulém roce jsme byli opět stabilní v otázce ekonomické, rozpočet byl ze strany města dodržen a navíc se nám podařilo uspořit lehce nad 100 tisíc.
Ke změně došlo v oddělení pro děti a mládež, když na rodičovskou dovolenou odešla v srpnu Mgr. Markéta Maršíková a za ni jsme přijali na základě výběrového řízení
Bc. Karolínu Šimkovou, která se práce zhostila na výbornou a pokračuje v aktivitách, které přinášely úspěch. Svou kreativitou a výtvarným nadáním je pro knihovnu přínosem. V oddělení pro dospělé bojujeme s místem (což není v knihovnách nijak neobvyklé), a proto je škoda, že se nám nepodařilo prosadit rozšíření prostor o místnost, která bude uvolněná po ZUŠ. Podali jsme žádost VISK 3 (přechod na Verbis + nový server).  

Akce městské knihovny:
Jarní blok:

Knihovna hrou aneb Výprava do země sněhuláků( 9. ledna)
Letošní zima zatím dětem nepřeje, a proto jsme se rozhodli užít si trochu zimní zábavy v knihovně. Vypravili jsme se do Flokunduly - země sněhuláků, vyzkoušeli jsme si několik místních her (nakrm sněhem medvěda, shazování ledových vajíček, na sněhuláka hejhuláka) a pokusili se trochu zimy polapit do sklenice.
Vyrábění z papíru recyklace balícího papíru ( 16. ledna)
Balicí papíry z Vánoc u nás neskončily v koši. V úterý navečer jsme je s děvčaty proměnily v originální šperky a obrázky.
Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora Hradec Králové: „Hosté na zemi - příběhy lidí bez domova“ a Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje: "Informace o sociálních službách v KH kraji"  ( 18. ledna )
„Hosté na zemi“ je název série příběhů lidskosti a lásky zachycených na fotografiích a vyobrazuje  životy lidí, kteří žijí bez domova na okraji společnosti. Ve druhé části přednášky  Ing. Vladimír Derner připojil poznatky ze své práce i řadu osobních zkušeností s lidmi bez domova. Prozradil také, jak vysoké finanční prostředky vynakládá kraj na zajištění sociálních služeb a jak se Královéhradecký kraj připravuje na stárnutí svých obyvatel.
Knihovna hrou Masopust ( 6. února)
Tentokrát jsme si připomněli jeden tradiční lidový svátek. Masopust je doba veselí, legrace, hojnosti a hostin. I my jsme si užili trochu té masopustní zábavy: výroba masek, hry, hudba, masopustní mlsání….
Hana Hindráková Keňa v románech ( 22. února)
Hana Hindráková rodačka z nedalekého Trutnova. Prostřednictvím beletrie upozorňuje autorka na palčivé problémy černého kontinentu (děti ulice, obchod s dětmi, diskriminace HIV pozitivních lidí, aj.). Hana Hindráková se nedávno vrátila po šesté z Keni, která ji inspirovala k napsání čtyř románů Děti nikoho, Karibu Keňa, Očarovaná, Dobrovolnice. I tentokrát tam hledala inspiraci pro novou knihu. Místo rozvojové pomoci se však nyní věnovala obchodu.„Myslím si, že obchod je jedinou cestou, jak pomoci Africe postavit se na vlastní nohy,“ zdůrazňuje.
Z deníku kocoura Modroočka ( 5. března )
Pohádkové dopoledne v knihovně strávily děti z mateřské školky Zbečník. Společně jsme prožili příběh kocourka Modroočka. Během zážitkového čtení se děti seznámily nejen s kocourkovými příhodami, ale samy si vyzkoušely kočičí dráhu, naučily se skákat na stromy jako správné kočky, osvojily si celou škálu kočičího mňoukání a nakonec si vytvořily svého kočičího kamaráda .
Knihovna hrou  "Zoohrátky se zvířátky"( 6.března)
Nechali jsme se inspirovat krásnou knihou plnou kreativních nápadů a zajímavých informací ze světa zvířat. Děti s sebou přinesly své oblíbené zvířecí plyšáky, které nám představily, a potom si se svým kamarádem vyrobily krásnou fotokoláž na památku .
Viktorka Hlaváčková Pěšky přes karpatský oblouk z ČR do Banátu ( 8. března)
Ve čtvrtek 8. března v 17:30 jsme v naší knihovně přivítali odvážnou mladou pěší cestovatelku Viktorku Hlaváčkovou, rodačku z nedalekých Teplic nad Metují.
Svou cestu započala v květnu 2015 ve Zlíně a po pěti měsících (v listopadu) došla do vytouženého cíle v Gerniku (česká vesnice v Banátu). Za pět měsíců ušla s rozpočtem euro na den 2 500 kilometrů. Okradli ji, ubránila se zlým psům i dalším nástrahám. Během cesty se jí úplně změnilo vnímání času, zbystřil čich, poznala, co je to zvířecí hlad.
Pohádkové dopoledne pro nejmenší  ( 12. března )
Dnes nás navštívily maminky s dětmi z mateřského centra Klíček. Společně jsme si povídaly na téma čtení pro nejmenší. Proč dětem číst již od prvních let jejich života? Jak jim číst, aby si čtení zamilovaly? A jaké knihy vzhledem k jejich věku vybrat.        
Jarní závěsné dekorace z papíru ( 20. března)
Za okny to zatím moc jarně nevypadá, tak jsme si do nich v úterý večer vyrobili alespoň veselé dekorace.
II. světová válka očima dětí ( 20. března) ZŠ Zbečník 4. a 5. třída
Povídali jsme si o tom, co je to válka, proč lidé válčí a jak válka ovlivňuje životy lidí a hlavně dětí. Ponořili jsme se do příběhu malé Duni, která během války žila s rodiči v Paříži. Jak válka nečekaně vstoupila do jejího života? Jak ji vnímala svýma dětskýma očima? A jak její každodenní život ovlivnil fakt, že byla židovka? Představili jsme si stručně i další knihy s dětskými příběhy z období druhé světové války a povídali si o tom, proč je důležité takové příběhy číst a nezapomenout na ně.
PhDr. Jindra Juklíčková: Pohádka v životě a tvorbě sourozenců Čapkových ( 22. března)
Čtvrteční večer v městské knihovně se nesl ve znamení další přednášky z cyklu o rodině Čapkových.
PhDr. Juklíčková tentokrát provedla pozorné posluchače pohádkovou tvorbou Josefa a Karla Čapka. Z jejího vyprávění jsme se dozvěděli, co přivedlo Čapky k psaní pohádek a jak se u pohádek vyvíjela literární forma.
MŠ Hronov Krteček ( 22. března)
Nejmenší děti z MŠ Hronov přišly na svou první návštěvu knihovny. Hned po příchodu je přivítal krteček, který do knihovny také náhodou zabloudil. Společně jsme si knihovnu prohlédli, povídali si o knihách a pohádkách. Nakonec si děti vybarvily a domů odnesly vlastní záložky.
Noc s Andersenem aneb Tajemství hronovských Stínadel  ( 23. 24.března)
Letošní pohádková noc v knihovně byla věnována Rychlým šípům a jejich 80. výročí. Na všechny účastníky čekal bohatý celovečerní program. Hlavním bodem večera byla výprava do hronovských Stínadel - na zvonici se objevila tajemná kresba ježka v kleci a úkolem dětí bylo vypátrat celý příběh záhadného hlavolamu, Jana Tleskače a jeho vynálezu. Všechny děti si to moc užily, spaly asi 3 hodiny a domů odcházely plné zážitků.
Knihovna hrou - Hledání velikonočního pokladu ( 3. dubna)
Malý zajíček byl v pondělí na koledě a vykoledoval si hromadu dobrůtek. Všechny si ale pečlivě schoval na horší časy. Že je ale velký popleta, úplně zapomněl, kam to všechno ukryl. Proto požádal děti o pomoc, aby s ním šly po schovaném pokladu pátrat. Děti musely cestou hledat poztrácená vajíčka a plnit velikonoční úkoly, aby získaly tajné indicie k zajíčkově skrýši.
Kouzelný svět pohádek -  MŠ Hronov ( 5. dubna)
Děti z mateřské školy v Hronově přišly na svou první návštěvu knihovny. Seznámily se s králem Knihoslavem, který vládne pohádkové říši, a jeho čtenářským desaterem, tedy s pravidly, jak se ke knihám chovat, aby si knížky mohly půjčovat a přečíst si všechny ty krásné pohádky v nich.
Mimi a Líza - MŠ Hronov ( 10. dubna)
S dětmi z hronovské školky jsme si povídali o tom, že nejsme všichni úplně stejní, že máme různou barvu vlasů, očí, pleti, že každý máme jiné nadání, jiné vlastnosti a také o tom, že ne všechny děti mají to štěstí a narodí se zcela zdravé a mohou mít menší či větší hendikep. To ale neznamená, že takové děti jsou jiné, naopak mají úplně stejné sny a přání jako všechny ostatní děti. Všechny chtějí, aby je měl někdo rád, aby měly kamarády, se kterými si mohou hrát, aby se radovaly z každého nového dne. Děti se blíže seznámily s příběhem nevidomé holčičky Mimi. Na vlastní kůži si trochu vyzkoušely, jak vypadá její svět a s jakými obtížemi se musí denně potýkat. Také poznaly její nejlepší kamarádku Lízu a pár úžasných dobrodružství, které spolu ty dvě prožívají. Takže když je někdo na pohled jiný, není důvod se mu proto smát, naopak může to být náš dobrý kamarád .  
Bajky aneb Výprava za zvířátky a ještě dál až na dalekou Sibiř - ZŠ Zbečník 4. a 5. třída
( 17. dubna)
Povídali jsme si nejen o tom, kde se bajky vzaly, kdo je sepisoval, o čem jsou a kdo v nich vystupuje. Ale také jsme si zahráli velkou zábavně-naučnou hru na motivy knihy bajek a pohádek "Medvědí král". Děti se musely vypravit až na dalekou Sibiř, aby zachránily zakletého Medvědího krále. Aby se jim to podařilo, musely splnit řadu úkolů, při kterých prokázaly své znalosti, paměť, schopnost logického uvažování či porozumění čtenému textu. Vyrábění květinové dekorace  ( 17.dubna)
V úterý proběhlo poslední setkání z cyklu Vyrábění ze starého papíru. Přesvědčili jsme se, že i takové kartony od vajec nemusí skončit ve sběru, ale lze z nich vytvořit originální květinové dekorace (kytice, zdobené větvičky, věnce, obrazy, rámečky nebo světelné řetězy).
Jaroslav Jirásek: Národní parky Kostariky země vulkánů, tropické džungle a kávy
( 19. dubna)
S místním farářem Jaroslavem Jiráskem jsme si užili promítání plné úžasné flóry a fauny z této středoamerické země, napříč kterou se táhne pohoří Kordillery, západní pobřeží omývají vody Tichého oceánu a východní zase Karibské moře. Najdeme zde sopečné krátery (v Kostarice je 15 činných sopek), horské mlžné lesy, tropickou džungli. V roce 2010 existovalo 28 kostarických národních parků, které pokrývaly téměř 630 000 ha, což představuje více jak 12 % rozlohy státu. Nám je tato země známá především produkcí banánů a kávy; kávu zde pěstují pouze nejkvalitnější druh arabica.
Mimi a Líza - ZŠ Velký Dřevíč 3. třída ( 25. dubna)
Na téma život s handicapem a příběhy v dětské literatuře jsme si povídali tentokrát s dětmi ze třetí třídy ze ZŠ Velký Dřevíč.
Lucinka a svět kolem ní ( 3. května)
Dnes k nám zavítaly nejmenší děti z mateřské školy. S pohádkovou holčičkou Lucinkou a jejím kocourem Dominikem děti prožily jeden všední den a jeden sváteční den plný zážitků a zároveň si zopakovaly vše, co se za rok ve školce naučily - zvířátka, povolání, hygienické návyky, básničky apod.
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý Ten píše to a ten zas tohle ( 15. května)
Setkání s hercem, cimrmanologem, básníkem, spisovatelem a scénáristou Miloněm Čepelkou a hrajícím nakladatelem, básníkem, spisovatelem a překladatelem Josefem Pepsonem Snětivým, kteří  k nám zavítali již počtvrté. Dnes nám pan Čepelka představil povídkovou knihu „Nebožtík na rynku“ a pan Snětivý recitoval ze svých starších básnických sbírek a navnadil nás čtením několika pasáží z knih „Utajené hrady a zámky I. a II.“, které píše spolu s Otomarem Dvořákem. Josef Pepson Snětivý se i tentokrát postaral o hudební doprovod.
Beseda s autorkou Lenkou Dostálovou ( 18. května)
V pátek 18. května jsme měli tu čest v naší knihovně přivítat Lenku Dostálovou, začínající českou autorku young adult literatury (románů pro mladé dospělé). Autorské besedy se účastnily deváté ročníky ze ZŠ Hronov. Autorka nás provedla celým procesem vzniku knihy: od inspirace přes sepsání příběhu, vydavatelský proces až po propagaci vydaných děl, fungování knižního trhu a snahu přežít ve veliké konkurenci.
Knihovnická Olympiáda ( 22. května)
Pro všechny malé čtenáře, kteří celý rok pilně četli a účastnili se programů v knihovně, jsme připravili slavnostní zakončení. Děti soutěžily v knihovnickém víceboji, užily si legraci, malý piknik v trávě a domů si odnesly drobné odměny.
Minisjezd dětských čtenářů ( 23. května)
Ve středu 23. května se konal již 20. ročník Minisjezdu dětských čtenářů z okolních knihoven. Letos se účastnily děti z České Skalice, Hronova, Police nad Metují, Červeného Kostelce, Rtyně v Podkrkonoší a z Batňovic a hostila nás náchodská knihovna. Pro naši reprezentaci jsme vybrali nejpilnější čtenáře ve věku 10 - 11 let a opravdu nám dělali dobré jméno. Náchodské knihovnice pro nás připravily naučnou venkovní hledačku "Po stopách historie Náchoda" a v knihovně ještě zajímavý quest s Modrým Poťouchem. Náš tým to vše zvládl na jedničku.
Pasování na čtenáře 2018 ( 6. a 8. června)
Na vědomost se dává, že řady členů ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU se ve dnech 6. a 8. června rozrostly o 58 nových rytířů krásného slova. Pasováni byli prvňáčci čtyř tříd z Hronova, Velkého Dřevíče a Zbečníku. Čtenářské průkazy nezískali snadno, museli nejprve projít pohádkovou stezku a splnit úkoly prověřující jejich zdatnost ve čtení, psaní a péči o knihy. Pohádkovou říší je provázela písmenková víla a královna Abeceda. Všechny děti zkoušku splnily a byly pasovány do řádu čtenářského. V následujícím roce si mohou do knihovny chodit zdarma půjčovat knihy plné krásných pohádek, úžasných dobrodružství a nezapomenutelných příběhů.
Pasování předškoláků na školáky ( 13. června)
Letos jsme opět měli tu čest pro předškoláčky MŠ Zbečník připravit slavnostní obřad Pasování na školáky. Velkou událostí děti provázel jejich kamarád Ferda Mravenec a za pomoci Berušky je prozkoušel z předmětů, které na ně ve škole čekají - český jazyk, matematika, hudební a výtvarná výchova a prvouka. Děti byly ohromně šikovné, všechno hravě zvládly. Navíc slavnostně přísahaly na Ferdův slabikář, že se budou pilně učit a do školy chodit rády.
Setkání dětí v knihovně v Kudowě Zdrój ( 15. června )
Páteční dopoledne patřilo setkání polských a českých dětí v městské knihovně v Kudowě.
Polské knihovnice připravily aktivity k oslavě  Mezinárodního dne dětí. Nejdříve děti hrály hru ansi kabanse flore... napětí rostlo a do finále postoupili dva žáci zbečnické školy. Pak si děti vyrobily papírová letadélka (vlaštovky) a po náletu  papírových letadel si každý hledal kamaráda, jehož jméno letadélko ukrývalo.  Velkou zábavou pro obě skupiny byl workshop - výroba leporela. Na základě knihy "Řekni mi" si děti udělaly vlastní pohádku.
Přednáška - Alois Jirásek ( 26.června)
S Aloisem Jiráskem jsme školní rok začínali a s ním jsme ho i zakončili. Tentokrát jsme si o našem slavném rodákovi povídali s 8. třídou hronovské ZŠ. Jirásek byl za svého života velmi oblíbený a uznávaný. Proč se dnes mládeži (a nejen jí) k němu cesta těžko hledá? Jaký Jirásek byl, co po sobě zanechal a čím nás může zaujmout i dnes? Nechyběla ani inspirace na "lehčí" četbu, skrze ní je možné se seznámit s mistrovým dílem.

DOPROVODNÝ PROGRAM JIRÁSKŮV HRONOV
Papírová dílnička
Tea bag folding  ( 6.srpna )

Máme za sebou první papírové vyrábění. Během dne se sešlo celkem 64 dětí a dospělých a strávili pár příjemných chvil vyráběním z čajových sáčků. Domů si odnesli krásné výrobky - přáníčka, zápichy do kytek, zvonkohry či originální prostírání ke svačině .
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D., : Zákulisí tvorby a inscenační praxe dramatických děl Karla Čapka   ( 6. srpna) V pondělí jsme v naší knihovně opět přivítali Mgr. Hasana Zahiroviće, Ph.D. - tentokrát v rámci doprovodného programu festivalu Jiráskův Hronov. Opět jsme se přesvědčili, že čapkovské přednášky Hasana Zahiroviće prostě táhnou, zaplněná knihovna toho byla důkazem. Karel Čapek se proslavil především jako dramatik a světovou proslulost získal i díky hře R.U.R. Málokdo však ví, že slovo robot vlastně vymyslel jeho bratr Josef Čapek.
3. hronovské stopování  ( 7. srpna)
Po stopách hronovských pověstí se navzdory tropickým vedrům vydalo celkem 124 stopařů. Prohlédli si nejen okolí Hronova, ale zejména se seznámili s 10 regionálními pověstmi. Pro děti byl ke každé pověsti připraven pohádkový úkol a na konci trasy malý poklad.
Papírová dílnička Kouzlení z kartonů od vajec  ( 8. srpna)
Druhé papírové vyrábění navštívilo 76 kreativních duší všech věkových kategorií. Staré kartony od vajec se proměnily v originální květinové a zvířátkové dekorace.
Papírová dílnička Tvoření z papírových ruliček  ( 9. srpna)
Poslední čtvrteční tvoření byla knihovna znovu plná k prasknutí. I přes panující vedro se všichni s chutí pustili do vyrábění a opět vznikala krásná osobitá díla. Všem 74 účastníkům děkujeme za návštěvu.
Podzimní blok:
Zvířecí architekti MŠ Velký Dřevíč ( 20. září)
Společně jsme si povídali  o zvířátkách a jejich domovech a zjišťovali, kde všude zvířátka bydlí a jaké mají domečky. A jeden takový domeček - hnízdo jsme si vytvořili.
Mirek Brát Mare Nostrum  ( 25. září)
Mirek Brát formou fotografií, videosekvencí i ukázkou vybavení pro sportovní potápění představil témata prezentovaná v jeho knižní pentalogii Mare Nostrum (Naše moře) vydané nakladatelstvím Naše vojsko v letech 2007
2017. Byli jsme svědky poutavého vyprávění ze světa pod vodní hladinou a to nejen mořskou, ale i nám geograficky bližší sladkovodní.
Týden knihoven:  1. 7. října
Izrael a Jeruzalém
PhDr. Robin Böhnish ( 2. října)

Díky poutavému vyprávění doprovázenému fotografickou prezentací jsme prošli územím Izraele od severní krajiny v Horní Galileji, přes Jeruzalém a Golanské výšiny, kolem Mrtvého moře na jih a Negevskou pouští až k Rudému moři .
SEMTAM ( 3. října)
Tvůrčí dílnička tentokrát jsme se zaměřili na regionální historii, která je tématem letošního Týdne knihoven, a vyzkoušeli si techniku tkaní.
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. - „Lásky Karla Čapka" ( 4. října)
Poslední akcí pro veřejnost letošního Týdne knihoven byla beseda z cyklu čapkovských přednášek Mgr. Hasana Zahiroviće, Ph.D. s názvem „Lásky Karla Čapka“.
U Hronováků velmi oblíbený pedagog Slezské univerzity v Opavě a člen Společnosti bratří Čapků k nám zavítal už po několikáté a v podvečer 4. října 2018 nám vyprávěl o dívkách a ženách, které Čapek od útlého mládí miloval a které mu byly inspirací k napsání některých postav jeho děl, a přečetl nám ukázky z jejich vzájemných korespondencí.
Líný kocour Josef MŠ Stárkov ( 17. října)
Dnes dopoledne k nám poprvé zavítala MŠ Stárkov. Povídali jsme si, jak se ke knížkám chovat a poslechli si pohádku o Líném kocourovi Josefovi. S Josefem jsme si zacvičili gymnastiku pro lenochy a pomohli mu pochytat všechny blechy.
Rok v lese MŠ Hronov ( 31. října)
Poslední říjnový den nás navštívila MŠ Hronov a společně jsme si povídali o ročních obdobích. Prošli jsme si celý rok se zvířátky z knížky Rok v lese a zopakovali, co do lesa patří a nepatří.   Na společné povídání o ročních obdobích, o zvířátkách v lese přišly ve čtvrtek 8.listopadu i děti z mateřské školy ve Zbečníku .
Halloweenské strašidlení ( 1. listopadu)
Zase po roce k nám do knihovny zavítala strašidla z širokého okolí na Halloweenské strašidlení. Odvahu, statečnost a přemýšlivost vyzkoušela jednotlivá stanoviště. Když všichni uspěli, mohli se vydat pro poklad. Ten ukrýval ingredience na uvaření záhadného lektvaru.
Mateřské centrum Klíček ( 6.listopadu)
V úterý děti z mateřského centra Klíček poprvé ochutnaly atmosféru knihovny. Seznámily se s medvídkem Kniháčkem, předvedly mu pohybové básničky, prohlížely si známé pohádky, vybarvovaly a mnoho dalšího.
Šijeme panenky pro dobrou věc! ( 6. listopadu)
Úterní odpoledne jsme vytáhli jehly, nitě, látky, bavlnky..., abychom vytvořili ty nejkrásnější panenky, které pak zašleme do projektu UNICEF: Adoptuj panenku a zachráníš dítě!
Ivona Březinová ( 7. listopadu)
Ve středu 7. 11.  nás navštívila spisovatelka Ivona Březinová a připravila si pro nás dvě besedy. První s názvem: Jak se stát spisovatelem navštívili žáci 5. třídy a vyprávěli si, jaké to je být spisovatelem, kde hledat inspiraci a příběhy. Ve druhé besedě jsme se s žáky 8. třídy přesunuli k tématu závislostí, o kterých autorka napsala triptych Holky na vodítku.
Lenka a Václav Špillarovi Austrálie ( 13. listopadu)
Tentokrát nás vyprávění manželské dvojice přeneslo do daleké Austrálie, kam podnikli hned
2 několikatýdenní cesty. Nejprve okružní cestu východní polovinou kontinentu ze Sydney až k velkému korálovému bariérovému útesu, poté do středu kontinentu k věhlasnému monolitu Uluru, dále na jih k oceánu do Adelaide a zpět do Sydney přes Melbourne a Canberru.
Druhý ( západní) okruh - startem a cílem výpravy bylo hlavní město Západní Austrálie
Perth. Nejsevernějším místem cesty se stal přístav Darwin a nedaleké národní parky Kakadu, Litchfield a Nitmiluk.
Zvířecí architekti MŠ Hronov žlutá třída ( 14. listopadu)
Povídání o tom, kde a jak zvířátka bydlí, bylo pro děti zajímavé a poučné, a nakonec si jeden takový domeček sami vytvořily.
Přednáška - Josef Škvorecký ( 15. listopadu)
Na přednášku o Josefu Škvoreckém přijeli žáci z oboru Provozní služby a Šití prádla ze Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad Metují. Zjistili jsme toho spoustu o jeho životě, ukázali si jeho stěžejní díla a každý si vytvořil své vlastní alter ego v podobě masky.
Nebojím se knihovny - MŠ Hronov ( 28. listopadu)
Dnes nás navštívily děti z hronovské školky, aby zjistily, jak se ke knížkám chovat a nechovat. Po knihovnických pravidlech zbyl čas na pohádku o Líném kocouru Josefovi, se kterým jsme si zacvičili gymnastiku pro lenochy a pochytali mu všechny blechy.
Vánoční tiskátka ( 4. prosince)
Spousta krásných přáníček od malých i velkých vznikla na předvánočním tvoření s tiskátky. Kdo nemohl dorazit, může se inspirovat a vyrobit si takové tiskátko doma. Stačí pěnová destička, šňůrky, brambor nebo třeba jen namočit vánoční vykrajovátko do barvy a otisknout .
Vánoční zábava v knihovně ( 11. prosince)
Povedená zábava v knihovně prověřila, jak zdatní bychom byli Ježíškovi pomocníci. Zdobili jsme stromeček, sbírali šupiny pro kapra a snažili se včas roznést všechny dárky. Program jsme zakončili rozkrojením jablíčka, které všem předpovědělo zdravý příští rok .
Vánoční posezení s polskými knihovníky ( 12. prosince)
Ve středu 12. prosince jsme pozvali knihovníky z partnerské knihovny v Kudowě Zdrój na předvánoční posezení. Jako obvykle bylo připraveno vánoční pohoštění v duchu tradic včetně domácího cukroví. Před slavnostní „štědrovečerní večeří“ jsme zavzpomínali na krásná léta vzájemných setkávání, neboť hosty byli i bývalí knihovníci toho času v důchodu, a začali jsme plánovat roky příští .
Vyhlášení soutěže LOVCI PEREL 2018  ( 18. prosince)
Děkujeme všem lovcům perel, kteří včera dorazili užít si trochu zábavy na vánoční vyhlášení soutěže. Propluli jsme různými moři a oceány a zjistili, jak se slaví Vánoce v jiných koutech světa. Každý si mohl vyrobit marcipánovou rybu, kterou si ozdobil vlastní kousek dortového moře. Vrcholem večera bylo rozdávání odměn. Budeme se těšit na nové kolo soutěže LOVCI PEREL 2019, které startuje 15. 1. 2019 programem MŮJ PODMOŘSKÝ SVĚT.Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností.
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů a na našich webových stránkách www.knihovnahronov.cz ,  na Facebooku knihovny www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov  
a www.facebook.com/knihovna.eh.hronovZpracoval:  Marek Dvorský, vedoucí odboru Knihovna
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky