2010 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2010

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2010


V uplynulém roce navštívilo městskou knihovnu v Hronově celkem 15 186 návštěvníků, z toho 10 508 tvořili čtenáři. Kulturních a vzdělávacích akcí se zúčastnilo 1 216 osob všech věkových kategorií, dalších 391 osob přišlo do knihovny za účelem získání informací, četby denního a dalšího tisku a studia prezenčně půjčovaných dokumentů.
Virtuální cestu do knihovny našlo celkem 4 908 uživatelů (návštěva webových stránek, vstupy do elektronického katalogu on-line, vstupy do elektronického výpůjčního protokolu).
Přístup do sítě internetu využilo celkem 1 764 zájemců v obou odděleních knihovny. Z bohatého fondu si čtenáři půjčili celkem 39 454 knih, z toho 4 232 periodik. Víc než 800 čtenářů bylo řádně registrovaných (z toho 236 dětí do 15 let), což však zdaleka neodpovídá skutečnému počtu čtenářů z obsluhované populace (rodinní příslušníci atd.).
Knižní fond se rozrostl o 1 023 nových svazků a v závěru roku se jeho objem přehoupl přes 30 000. Odepsáno bylo 193 knih opotřebovaných, neaktuálních a ztracených či zničených čtenáři. Nabídka tisku činila v roce 2010 celkem 43 titulů, z toho 1 regionální a 2 celostátní deníky. Dle zájmu uživatelů se skladba periodik každoročně obměňuje.
Nedílnou součástí knihovnické práce je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.
V lednu se hronovští žáci zúčastnili dětského karnevalu, který v rámci společného Projektu U nás - spolupráce knihoven Hronov a Kudowa Zdroj připravila naše polská partnerská knihovna. Březen je již tradičně spojen se čtením a tak se i v hronovské knihovně četlo v Týdnu čtení (8. - 13.3.) každý den nahlas.
Do tajemných kaňonů amerického středozápadu jsme se podívali s Lenkou a Václavem Špillarovými z Jablonce nad Nisou ve druhé polovině března.
Noc s Andersenem opět probíhala v české i polské knihovně. Naším hostem byl farář církve českobratrské evangelické Michal Kitta. K programu patřila divadelní hříčka, čtení, zpívání, soutěžení, návštěva penzionu pro seniory Justynka a noční výprava do parku.
Dubnový Den Země se konal na obou stranách "hranice". Děti poznávaly přírodu, ekologii, dověděly se spoustu zajímavého o naší krásné planetě, nechyběly znalostní soutěže a praktické ukázky náročné péče o stromy.
Svoji tvorbu nám předvedla na prodejní výstavě paní Kateřina Smutná z Hronova. Její úžasný "drátěný svět" přilákal řadu zájemců. V květnu jsme se s polskými kolegy a budoucími studenty vypravili do Náchoda a vydali se po stopách rodáka a spisovatele Josefa Škvoreckého. Veliký zájem byl o "pasování prvňáčků" na nové čtenáře. V závěru května tak získaly čtenářské průkazy na rok zdarma děti ze Zbečníka, Velkého Poříčí a v červnu pak děti hronovské. Jako hosty jsme přivítaly polské děti, u nich se takováto akce ještě nekoná. Den dětí oslavili polští a čeští malí čtenáři v Kudowě Zdroji, kde jim naši kolegové připravili v knihovně hodnotný program a výborné občerstvení.
Každoročně se v určeném městě okresu Náchod koná čtenářský minisjezd. S organizací již 22. ročníku byla řada na nás a tak se v Hronově sešly děti z Náchoda, Červeného Kostelce, Police nad Metují, Nového Města nad Metují a ze Rtyně v Podkrkonoší. Při vlastivědné procházce městem jsme se s Mgr. Borisem Ekrtem zastavili u významných budov a míst, kterými prošla historie. V parku pak došlo k soutěžnímu klání družstev z jednotlivých měst.
Během letních měsíců jsme se jako obvykle věnovaly aktualizaci knižního fondu, odpisům, kompletaci tisku, přípravě podzimních akcí a své řádné dovolené.
První zářijovou akcí byl odborný seminář pro knihovníky. Připravili ho polští kolegové a jeho obsahem byla prezentace obou partnerských knihoven. Další prezentace nám představila knihovnu v Oldrzychowicích v obci Klodzko a její působení v letech 1955 - 2008.
Týden knihoven ČR začal Velkým říjnovým společným čtením (VŘSČ). Četlo se z díla Františka Hrubína (100. výročí narození), čtenáři a posluchači byli žáci ZŠ a MŠ Hronov. V tomto týdnu také proběhly besedy s panem Petrem Čuhaničem pro polské a české děti. Tématem byly jeho Hronovské pověsti, z nichž některé přetlumočila paní Markéta Sergejko pro oboje účastníky. Výstavku autorových kreseb a autogramiádu děti velmi ocenily, podepisování knih a zápisy do památníků nebralo konce.
Na Floridu a za aligátory do močálů parku Everglades jsme se podívali s nadšenými cestovateli a fotografy Lenkou a Václavem Špillarovými. Oblíbená Burza knih a časopisů měla tradičně spoustu zájemců a to nejen obsahem, ale i lákavými cenami.
Na Den Misia (medvídka) jsme se s dětmi vypravily do kudowské knihovny, která byla plná medvědů a medvídků všech barev a velikostí. Všichni se s chutí pustili do her a soutěží, výroby medvídkovských masek a nakonec i do spořádání obrovského dortu.
Ve druhé polovině měsíce jsme vyjeli se svými kolegy z Polska na exkurzi do broumovského kláštera, jeho historické knihovny a místní městské knihovny. Společně s dětmi jsme ještě v říjnu stihli setkání s polskou ilustrátorkou dětských knih paní Joannou Kolat-Zagner, kde si děti mohly vyzkoušet práci ilustrátora vlastníma rukama.
Soutěž o partnerských městech Hronov a Kudowa Zdroj proběhla koncem listopadu v polské knihovně. Děti předvedly jak dobře znají svá města, zajímavá místa i osobnosti a po "lítém boji" jsme si odváželi vítězství do Hronova. Poslední listopadová sobota byla Dnem pro dětskou knihu. Společně se četlo, vyráběly vánoční ozdoby z přírodního materiálu, nechyběly koledy a taneček okolo našeho stromu pohádek v Jiráskově parku. K zimnímu nebi jsme vypustili balón štěstí s mnoha pozdravy a tajnými přáními.
Paní Lýdie Mrázová-Birkeová nám a našim polským kolegům přišla v prosinci povědět o své lidové tvorbě a předvedla na prodejní výstavce nádherné textilní výrobky. Další týden jsme vyhodnotili literárně-výtvarnou soutěž Knihovna bez hranic, které se zúčastnily děti obou států. Literární práce opět přetlumočila paní Sergejko z Náchoda, která nás při společných akcích v Projektu U nás… často doprovázela. Výtvarné práce byly v oddělení pro děti a mládež vystaveny a po čase budou převezeny do polské knihovny. Prvenství s převahou získaly polské děti, jejichž práce měly vysokou úroveň.
Poslední akcí roku 2010 byla naše účast na Konferenci v Kudowě Zdroji. Slavnostně zakončila tříletý Projekt U nás…
a se zástupci knihoven byli přítomni i starostové obou měst s těmi, kdo se na Projektu, jeho přípravě a průběhu podíleli.
Po celý školní rok navštěvovali knihovnu žáci, studenti a děti příslušných vzdělávacích zařízení z Hronova a okolních obcí. Tématem byla světová i regionální výročí, významné osobnosti, knihovnické informační technologie a seznámení se všemi našimi službami.
Ke klasicky tištěné knize se v nejbližší budoucnosti přiřadí e-knihy a čtečky nebo barevné tablety budou samozřejmostí. Ať už si však zvolíme tu či onu formu četby, je zřejmé, že číst se hned tak nepřestane.

Jaroslava Vítová, městská knihovna Egona Hostovského v Hronově

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky