2014 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2014

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2014


Sídlo:
Městská knihovna Egona Hostovského, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov
telefon: +420 491 483 480

e-mail: info@knihovnahronov.cz
Webové stránky: www.knihovnahronov.cz

Facebook:  www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov

Zaměstnanci:
Vedoucí knihovny Marek Dvorský (e-mail: dvorsky@knihovnahronov.cz )
Oddělení pro dospělé čtenáře Jana Polejová (e-mail: polejova@knihovnahronov.cz)
Oddělení pro děti a mládež -  Hana Nejedlá
 (e-mail:  nejedla@knihovnahronov.cz )
Balička knih, pomocné práce, úklid knihovny: Ludmila Smolová
(e-mail:  smolova@knihovnahronov.cz )

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Úterý    8,30 - 11,00      12,30 - 17,30
Čtvrtek   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30

                                                                   Sobota    8,30 - 11,00

Červenec - srpen: v sobotu zavřeno

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí, úterý, čtvrtek:       12,30 - 17,00
V době letních prázdnin: úterý, čtvrtek: 12,30 - 16,00
Poslání a činnost knihovny:

Knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona
č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:
Jsou to zejména:
- půjčování informačních pramenů
absenční a prezenční
- půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou
- informační služby (bibliografické, faktografické)
- reprografické služby
- rezervování požadovaných dokumentů
- informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě   internetu
- informace z oblasti státní správy

Základní výpůjční služby poskytujeme bezplatně.

Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby a další specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.Přehled vykazovaných statistických ukazatelů:

808
registrovaných čtenářů (z toho 253 dětských čtenářů) si v obou odděleních knihovny vypůjčilo 35 974 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 3980 periodik. Navštívilo nás 12 452 návštěvníků, z toho 10 389 tvořili sami čtenáři, 951 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 1849 uživatelů využilo on-line služeb a 335 knihovnu k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací a studiu informatik půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem 1 112 osob, z toho 357 dětí.
Na webové stránky knihovny vstoupilo 4 177 zájemců,  v elektronickém katalogu on-line pátralo 4 206 čtenářů a uživatelská konta vykázala 329 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 382 nových svazků, 8 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru.
Knihovní fond obsahoval v závěru roku 34 159 knihovních jednotek, k dispozici bylo 41 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.
Na nákup knih a časopisů knihovna vydala celkem 266 772,- Kč. 98 335,- Kč bylo vybráno na čtenářských poplatcích, dobrovolné příspěvky od čtenářů činily 1242,- Kč.


Akce městské knihovny:

     Za pověstmi do hronovské knihovny
23. ledna 2014
nás navštívili žáci a žákyně 2. a 4. třídy ZŠ Velký Dřevíč. Společně jsme si vyprávěli o tom, že z pověstí se můžeme dočíst, jak v minulosti lidé smýšleli a v co věřili. Začetli jsme se do hronovské pověsti Podivínek (o falešném žebrákovi), náchodský zámek jsme si oživili v pověsti Začarovaná náchodská paní a poté i do pověsti Silný Ctibor od Boženy Němcové,která se odehrává na hradě Rýzmburku.
    Malá slavnost s machovskými prvňáčky

Ve čtvrtek 30. ledna 2014 se v hronovské knihovně předávalo vysvědčení !!! Slavnostního aktu se zúčastnilo 13 machovských prvňáčků. V krátkém programu se děti seznámily s tím, “kde vyrostly knížky“a proč existují veřejné knihovny.

       Machovští žáci v knihovně
V pátek 28. února
jsme přivítali žáky 6. a 7. ročníku ZŠ Machov. Náplní besedy v hronovské knihovně bylo nejprve nahlédnutí do života Aloise Jiráska.Významného hronovského rodáka nám připomíná např. Jiráskovo divadlo, vynikající dílo Ing. arch. Jindřicha Freiwalda, jež slouží svému účelu od r. 1930 dodnes. Následovala ukázka vybraných knih z našeho fondu s vlastnoručním podpisem autorů.
        V úterý 4. března
přijala pozvání do naší knihovny
RNDr. Michaela Vidláková (1936), která vzpomínala na svoje dětství prožité v terezínském ghettu - „Pluto nám zachránil život!". Shodou šťastných náhod i přes velké peripetie se celá rodina v Terezíně dočkala konce války jako jedni z mála přežili.

      Host na přání
Jaroslav Soumar
Ve středu 5. března
se dětem představil pan Jaroslav Soumar. Malým posluchačům z 2. třídy ZŠ a MŠ v Hronově přivezl svou knížku o ptačím klukovi s názvem Pírko.
     Hronovské mateřinky v knihovně
V pátek 7. března
a ve čtvrtek 20. března jsme si s předškoláky povídali nejprve na téma jaro. Poté přišla na řadu četba pohádky s názvem O papírové vlaštovce. No a jednu takovou zapomenutou vlaštovku děti v knihovně objevily. Z radosti jí narostla křídla... Většina dětských návštěvníků její schopnosti ihned vyzkoušela. Nakonec si budoucí čtenáři stačili v klidu prohlédnout oblíbené obrázkové knížky.
    „Ten píše to a ten zas tohle",
tak nazvali naši hosté Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý svůj literárně hudební večer
13. března v naší knihovně. Autoři předčítali ze svých knih, recitovali poezii, vzájemně se doplňovali historkami ze života a ze svých společných vystoupení. Josef Pepson Snětivý zaujal publikum hrou na saxofon, flétnu a zpěvem. Na závěr došlo kromě všetečných otázek „na tělo“ od přítomných diváků i na autogramiádu.
   Moudré pohádky vesmírných skřítků (1-2) v hronovské knihovně
Na středu 19. března odpoledne si paní Anna Birke-Semeráková z Červeného Kostelce připravila pro dětské čtenáře poutavé vyprávění. Jednotlivé knižní ilustrace vesmírných skřítků představují v astrologii znamení zvěrokruhu a zároveň jeden pohádkový příběh s dobrým koncem.
    Sedmá pohádková Noc s Andersenem v Hronově 2014 na téma - „Máme rádi Česko"
V pátek 4. dubna o 18. hodině ožila hronovská knihovna natěšenými dětmi. První zastávkou pro nás byla prohlídka prostor Jiráskova divadla. Na jevišti jsme se s dětskými čtenáři začetli do ukázky z nově vydané knížky O Vendulce a drakovi. Po návratu děti připravovaly výtvarnou koláž na téma Cesta městy. A poté měly za úkol po skupinách odpovídat na kvízové otázky -  typu nej… zajímavosti České republiky. Následovala ochutnávka dobrot od maminek i knihovnic a příprava na cestu za pokladem, který střežil ve sklepě schovaný duch....
    V úterý 15. dubna od 17:30 zavítal do naší knihovny s besedou o své cestě
„ Z Náchoda do Monaka a zpátky za 36 dní" cyklocestovatel z Náchoda Martin Adámek.  Vyprávěl nám o cestě dlouhé 3700 km na kole s brašnami a bez doprovodného vozidla. Zážitky ze zajímavého a vůbec ne jednoduchého cestování doplnil promítáním více než 450 fotografií.
   Za pohádkami do knihovny
Ve středu 23. dubna
dopoledne navštívili půjčovnu pro dětské čtenáře nejmladší žáčkové z hronovské mateřinky. Čekaly je hrátky, říkanky i pohádky. Během besedy jsme se začetli do veršované Perníkové pohádky. Další pohádka, která následovala, se odehrává v jedné školce, v níž hodná paní učitelka během procházky zavede děti na pouťový kolotoč s autíčky, aby se povozili… A do třetice všeho dobrého se četlo z knížky Pohádky o kohoutkovi a slepičce…
   Velikonoce v knihovně (16.4.)
Každoroční velikonoční setkání  partnerských knihoven z Hronova a Kudowy Zdrój hostila letos hronovská knihovna. Společně jsme uctili svátky velikonoční v duchu tradic a diskutovali nad nápady organizace dalších společných akcí.
   Stárkovské děti v hronovské knihovně
V pátek 9. května 2014 dopoledne navštívili naši knihovnu žáci a žákyně 3., 4. a 5. ročníku ZŠ ze Stárkova. V půjčovně jsme listovali zajímavými knihami pro děti, do nichž autoři vepsali osobní věnování, úvodní či závěrečné zamyšlení. Překvapením pro ně bylo zjištění, že v knize Toulavá kamera 5 se objevuje jejich Stárkov a zve návštěvníky k prohlídce městečka a okolí...
   Milan Zacha Kučera: Největší tajemství třetí říše
15. května
městská knihovna doslova praskala ve švech. Na besedu k nám totiž přijel badatel, záhadolog a spisovatel Milan Zacha Kučera se svou knihou Největší tajemství třetí říše. Vyprávění doplnil projekcí mapek, nákresů a fotografií z míst, kde všude pátral po záhadných hitlerovských stavbách v podzemí i nadzemí Sovích hor nedaleko Broumova....
     Ve čtvrtek 29. května se konal za účasti vybraných žáků hronovské ZŠ 26. minisjezd dětských čtenářů z Náchodska, letos i Trutnovska ve Rtyni v Podkrkonoší.
Letošní putování nás dovedlo až do středověku. Děti se seznámily s rytířským desaterem. Na vlastní oči si mohly prohlédnout dobový oděv rytíře v plné zbroji. Namalovaly si vlastní erb, stavěly hrad z kartonových krabic a čekala je znalostní soutěž.
      CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
(1.-7. 6. 2014)
V úterý 3. června 2014 v 9:00 jsme odstartovali v  prostorách obřadní síně Městského úřadu v Hronově akci HRONOV ČTE DĚTEM. Slavnostního zahájení se ochotně ujala starostka města - paní Hana Nedvědová. Přivítala pozvané žáky 4. třídy a zároveň se jako první ujala společné četby z knihy O Vendulce a drakovi.
      Pasování prvňáčků na čtenáře 2014 -
V úterý 10. června  jsme „pasovali" již po desáté  prvňáčky  z Hronova, Zbečníka a Velkého Dřevíče. Za dětmi do hronovské knihovny přicestoval z neznámé pohádkové země kouzelník. Pasoval malé návštěvníky s pomocí kouzelné hůlky na nové čtenáře. Krasopisně se zapsali do pamětní kouzelné knihy a všichni slíbili, že s knihami budou dobře zacházet.
       Za pověstmi do hronovské knihovny
V pátek 13. června jsme si s žáky 3. a 5. třídy ZŠ Velký Dřevíč připomněli pověstmi opředený Turov, na jehož vrchu byla slavnostně otevřena 8. června 1924 první turistická útulna Jiráskova chata... Z pověstí jsme mimo jiné četli O hastrmanovi v Chudobě od Evy Koudelkové a společně nahlédli do "u nás" vydané výpravné obrazové publikace Hronov a okolí.

Každoročně je snad v každé knihovně nejbohatší na akce Týden knihoven
(letos  6.10. - 12.10.)
      Hned v pondělí 6. října se hronovským dětem představil opět po roce mladý spisovatel Jan Opatřil. Pro 3. třídu ZŠ v Hronově si připravil pohádkové čtení o kapříku Metlíkovi.
Poté se přišli seznámit s panem Opatřilem a jeho dílem pro náctileté žáci 7. třídy. Téma besedy "horory". Autor předčítal ze svých knih Děsuplné povídky a Hororové povídky.
       V úterý 7. října 2014 do naší knihovny zavítali Lenka a Václav Špillarovi s besedou na téma  „Zanzibar ostrov vůní a otroků".  
        8. října
ve středu proběhlo společné čtení s dětmi 2. ročníku ZŠ Hronov z knihy Kamil neumí lítat (pohádka o špačkovi knihomolovi, který se místo létání naučil číst).
        Ve čtvrtek 9. října si vybrali hronovskou knihovnu za azyl (po divadelním představení v Jiráskově divadle) prvňáčci a druháčkové ze Stárkova, po seznámení s knihovnou a krátkém programu jsme si společně četli z knihy Lesní pohádky.
        10. října v pátek se půjčovna pro děti proměnila v lichožroutí dílnu. Třetí třída ze Zbečníka se u nás zabydlela do té doby, než si každý žáček vyrobil svého nového kamaráda - lichožrouta podle vzoru hlavního hrdiny Hihlíka z třídílné ságy Pavla Šruta LICHOŽROUTI. Dílnu vedla paní knihovnice Violleta Biernacik z Kudowy Zdrój.
         V Týdnu knihoven byla v oddělení pro dospělé čtenáře ke shlédnutí
prodejní výstavka anglických knih pro děti z britského vydavatelství dětských knih Usborne.
Výstavku navštívili žáci z hronovské základní školy v doprovodu učitelů anglického jazyka, čtenáři knihovny, kteří knihy kupovali hlavně svým dětem a vnoučatům jako dárky.
       Papírové vlaštovky před odletem
16. října
po obědě se u nás sešla skupina prvňáčků (družina) s papírovými vlaštovkami. Létající vlaštovky si vyrobili během návštěvy v DDM v Hronově s paní Monikou Bohadlovou. Na startovní dráze se vystřídalo na třicet malých pilotů a pilotek se svými modely. Vítězky
ocenění: za nejdelší dolet - Barunka Středová
za nejhezčí vlaštovku na první pohled - Terezka Rýdlová

        V úterý 21. října 2014 dopoledne jsme se sešli v naší knihovně se 4. třídou ZŠ v Hronově nad knihou s názvem O stromu, který dával. Při besedě jsme si též připomněli datum 20. říjen - Den stromů. Cestou zpět do základní školy žáci a žákyně nejdříve zamířili do Parku A. Jiráska, kde se společně zastavili u Stromu pohádek hronovských dětí.

     23. října od 17:30 k nám do knihovny přijela astroložka a spisovatelka Anna Birke Semeráková  na přednášku „Čínský pentagram jako cesta k pochopemí mezilidských vztahů".  
      Ve středu 5. listopadu v 18 hodin se v naší knihovně konal již druhý literárně-hudební večer autorů a umělců Miloně Čepelky a Josefa Pepsona Snětivého s názvem „Ten píše to a ten zas tohle II."
       Rýmování - to nás baví
V pátek 14. listopadu jsme přivítali žáky 2. třídy ZŠ v Horním Kostelci. Společně jsme se začetli do veselých básniček, z nichž některé se vztahovaly k jejich konkrétnímu křestnímu jménu, další na téma řemesla a povolání. Na závěr si  kluci i holčičky zkusili zahrát krátkou veršovanou pohádku Král a lenoši.
        Harry Potter v Hronově
V pátek 28. listopadu navštívili naši knihovnu studenti univerzit z Hradce Králové a  Pardubic s projektem ŽIVÉ KNIHY. Žáci 6. ročníku ZŠ v Hronově se s oblíbeným knižním hrdinou Harry Potterem přenesli do prestižní školy čar a kouzel do Bradavic. Noví studenti byli dle svých nadpřirozených schopností zařazeni moudrým kloboukem do jednotlivých kolejí. Vystřídali se postupně na třech stanovištích (v učebnách), kde je čekala hodina přeměňování, příprava lektvarů a zkouška praktických znalostí. Přítomní „profesoři“ vyhlásili nejlepší absolventy, a ti byli oceněni originální kouzelnickou hůlkou.
Akci jsme uskutečnili v rámci Dne pro dětskou knihu 2014.
          S plyšovými medvídky do městské knihovny si našli cestu hronovští prvňáčci
V prvním prosincovém týdnu, v adventním čase, jsme si vyprávěli o svátku sv. Mikuláše, vánočních zvycích a děti vyslovily vánoční přání. Milé návštěvníky jsme seznámili mimo jiné s knihou Daisy Mrázkové „Můj medvěd Flóra“. Příběh o nalezeném plyšovém medvídku ve sněhu se skutečně stal… Kluci a holčičky si během besedy připravili k přednesu mikulášské říkanky a zazpívali vánoční koledy.
           Vánoční setkání s polskými knihovníky
Vánočně vyzdobená studovna, cukroví, zvuk vánočních koled a nadšeně diskutující knihovníci, plány na rok 2015
přesně tak by se dala vystihnout atmosféra tradičního předvánočního setkání s polskými knihovníky z Kudowy Zdrój ve středu 17. prosince.
V Jiráskově domku jsme si prohlédli výstavu vánočních ozdob. Další naše kroky vedly ke stromu pohádek v parku Aloise Jiráska, který zde zasadili žáci hronovské základní školy v roce 2006 a je již vysoký asi 4 metry.Do tohoto výčtu činností a akcí knihovny nejsou zahrnuty další návštěvy dětí mateřských škol a školních družin, lekce knihovnické gramotnosti a další návštěvy žáků a studentů dle dohody s pedagogy příslušných vzdělávacích zařízení z Hronova a okolí.

Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností.
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů a na našich webových stránkách
www.knihovnahronov.cz a na www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov

Zpracoval:  Marek Dvorský, vedoucí odboru knihovna


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky