2020 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2020

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2020

Sídlo:
Městská knihovna Egona Hostovského, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov
telefon: +420 491 483 480


e-mail: info@knihovnahronov.cz. , mkhronov@seznam.cz
Webové stránky:
www.knihovnahronov.cz
Facebook
 :  www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov
                            
www.facebook.com/knihovna.eh.hronov
Instagram : https://www.instagram.com/mestskaknihovnahronovZaměstnanci:

Vedoucí knihovny:  Marek Dvorský (e-mail: dvorsky@knihovnahronov.cz )
Oddělení pro dospělé čtenáře: Jana Polejová (e-mail: polejova@knihovnahronov.cz)
Oddělení pro děti a mládež: Mgr. Karolína Šimková
(e-mail: simkova@knihovnahronov.cz)
Úklid knihovny, balení knih, pomocné práce: Ludmila Smolová
(e-mail:  smolova@knihovnahronov.cz )

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Úterý        8,30 - 11,00      12,30 - 17,30
Čtvrtek   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Sobota                 8,30 - 11,00
Červenec - srpen: v sobotu zavřeno

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí, úterý, čtvrtek:       12,30 - 17,00
V době letních prázdnin: úterý, čtvrtek: 12,30 - 16,00Poslání a činnost knihovny:

Knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona
č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:
Jsou to zejména:
- půjčování informačních pramenů
absenční a prezenční
- půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou
- informační služby (bibliografické, faktografické)
- reprografické služby
- rezervování požadovaných dokumentů
- informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě   
 internetu
- informace z oblasti státní správy
Základní výpůjční služby poskytujeme bezplatně.

Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby a další specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.


Přehled vykazovaných statistických ukazatelů:

727
registrovaných čtenářů (z toho 248 dětských čtenářů) si v obou odděleních knihovny vypůjčilo 36 480 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 3368 periodik. Návštěvnost knihovny čítá 8 100 návštěvníků, z toho 6 845 tvořili návštěvníci půjčoven, 752 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 273 čtenářů využilo knihovnu k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem 503 osob.
Na webové stránky knihovny vstoupilo 4 982 zájemců,  v elektronickém katalogu on-line pátralo 8 487 čtenářů a uživatelská konta vykázala 558 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 184 nových svazků, 240 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru. Knihovní fond obsahoval v závěru roku 35 084 knihovních jednotek, k dispozici bylo 44 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.
Meziknihovní výpůjční službou jsme z jiných knihoven zapůjčili našim čtenářům celkem 63 knih a publikací. Z naší knihovny jsme poskytli zájemcům z jiných knihoven 26 knih a publikací.
Na nákup knih a časopisů knihovna vydala celkem 271 785,- Kč. 93 024,- Kč bylo vybráno na čtenářských poplatcích, z toho dobrovolné příspěvky od čtenářů
a sponzorské dary činily 1907,- Kč.


Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:
V rámci dotace VISK 3 z Ministerstva kultury jsme získali celkem 33 000,- na nákup nových zařízení pro moderní formu prezentací v knihovně (notebook, dataprojektor, promítací plátno a prezentér). Celková hodnota investice představovala včetně dofinancování z vlastních zdrojů 49 430,-.

Knihovní fondy:
Nákup knih a periodik: 271 785,-, což je o 1 785,- více než schválený rozpočet. Při nákupu knihovních jednotek využíváme akční nabídky nakladatelství JOTA s 50% slevou, nakl. Brána 40%, nakl. ČAS 35%, nově Fortuna Libri 40% a akční nabídky   knihylevneonline.cz Davida Šenkeříka a dalších. Většinový nákup knih realizujeme přes knihkupectví Kosmas v Hradci Králové, zhruba jedenkrát za 2 měsíce, kde máme rabat 25% a dopravu knih PPL zdarma. Rok 2020 byl specifičtější v tom, že většinu objednávek knih jsme realizovali on-line a nemohli jsme navštívit žádný knižní veletrh, neboť se díky protikoronavirovým opatřením nekonaly. Ve volném výběru je cca 21 800 svazků, ostatní fond je v depozitářích, regionálním fondu a příruční knihovně. Přírůstky za rok 2020 tvoří 3,37% objemu knihovního fondu. Obrat knihovního fondu je dle metodiky výpočtu 1,04. Výdaj na nákup knihovního fondu máme v roce 2020 44,86 Kč na jednoho obyvatele. Co se týká kvality knihovního fondu, je naším cílem si dlouhodobě udržet vysoký standard, který se zde buduje několik desetiletí.
V březnu a dubnu jsme provedli revizi knihovního fondu, počet prozatímních ztrát je 32 knihovních jednotek, což představuje 0,09% knihovního fondu. Myslím si, že to je opravdu slušný výsledek. S revizí fondu byla spojena i aktualizace fondů příruční knihovny BIS, kde bylo vyřazeno 228 knih z důvodu zastaralosti. Zároveň jsme rozvolnili fond ve volném výběru knih.  
V oddělení pro dospělé jsme označili knihy tematicky piktogramy (sci-fi a fantasy, detektivky, romantické romány, knihy podle skutečnosti), zbytek beletrie dle autorů počátečními 2-3 písmeny.


Vývoj knihovnických služeb:
Fyzická návštěvnost knihovny v roce 2020 díky pandemii rapidně klesla. Proto nelze rok 2020 vůbec srovnávat s roky předchozími. Je to situace, která nemá v novodobých dějinách knihovnictví obdoby.
Soutěž „Lovci perel“, díky které se  nám stále daří držet zájem o čtení, jsme prodloužili prozatím do konce 1. pololetí 2021 a pak se podle aktuální situace rozhodneme, zda ji vyhodnotíme a nebo prodloužíme do konce roku 2021.
Nárůst máme opět v přístupech na naše webové stránky, vstupy do čtenářského konta i on-line katalogu.  
V počtu registrovaných čtenářů se nám projevil úbytek u čtenářů do 15 let i díky tomu, že neproběhlo v plném režimu tradiční pasování prvňáčků, u dospělých čtenářů je také číslo z pochopitelných důvodů nižší. I nadále se projevuje absence čtenářského zájmu věkové kategorie 30-50 let.
Doprovodné programy v rámci festivalu Jiráskův Hronov - v roce 2020 jsme překonali rekord v počtu návštěvníků.


Čtenáři roku 2020
V březnu
měsíci čtenářů jsme opět vyhlašovali „čtenáře roku“ naší knihovny. V dětském oddělení byla oceněna Annabeth Purkartová a v oddělení pro dospělé paní Anna Krampolová. Čtenáři obdrželi drobné upomínkové předměty a roční registraci do knihovny zdarma.Akce městské knihovny v roce 2020:

Jarní blok:

Lovci perel (21. 1. 2020)
V úterý 21. ledna jsme odstartovali nový ročník soutěže Lovci perel, do jehož začátku vykročilo 13 dětí a ostatní se přidají během roku. Tento rok se ponese v duchu pirátů. V úterý jsme vypluli do moře příběhů a uloupili celý pytel perel. Pirátský kapitán (knihovnice) je však zabavil a bude je dětem vydávat během celého roku za přečtené knížky a vyplněné pracovní listy.
Stopy zvířat  (23. 1. 2020)
Děti z  MŠ Hronov zkoumaly stopy zvířat nejen po cestě do knihovny, ale i v knihovně. Společně jsme museli popisovat a poznávat zvířátka, najít jejich stopy a pak je všechny obkreslit na velký papír.
Otisky rukou  (4. 2. 2020)
Do knihovny se nám vešlo úctyhodných 21 dětí se svými rodiči. Společně jsme se pokusili odlít otisky rukou a vyrobit přívěsek se zmenšeninou ruky.  Nejdříve jsme museli vytvořit formu z modelíny, do které jsme ruku otiskli, pak jsme udělali ohrádku a zalili sádrou. Mezi tím, co sádra tuhla, jsme zkoušeli, jak funguje smršťovací folie, na kterou jsme obtiskli svou ruku. A pak už se jen kouzlilo. Odlitek se opatrně vyndal z formy a smršťovací folie se zahřála, aby se zmenšila.
Eva a Jan Kosovi : Oheň a touha (6. 2. 2020)
První únorový čtvrteční podvečer byl v naší knihovně věnován Josefu Čapkovi. S obrazovou a zvukovou kompozicí věnovanou 75. výročí úmrtí tohoto významného českého malíře a spisovatele k nám přijeli Eva a Jan Kosovi z Hifiklubu Klatovy. Hodinový pořad sestavený z fotografií, reprodukcí maleb a doprovázený mluveným slovem známých osobností českého filmu v nás zanechal hluboký dojem.
Slušné chování s opicí Skořicí  (10. 2. 2020) MŠ Hronov
Opice Skořice nezná naše lidské slušné chování, a tak dělá jeden průšvih za druhým. My jsme ji spolu s dětmi naučili, jak to u nás chodí a co pro nás znamená slušné chování. Od teď už si to bude pamatovat nejen opice Skořice, ale i my.
Valentýnka a narozeniny (13. 2. 2020)
S Valentýnkou a jejími kamarády ze stejnojmenné knížky od Ivany Peroutkové jsme se pokusili vyrobit šumivky do koupele. Šumivky sice chvíli šuměly po celé knihovně, ale podařilo se nám je zachránit. Každá v sobě navíc měla překvapení.
Mgr. David Hainall: Barma
usměvavá, tajemná, zlatá… (18. 2. 2020)
Mgr. David Hainall, nadšený cestovatel, fotograf, publicista, profesionální průvodce a lektor fotografických kurzů na volné noze nám představil Barmu (Myanmar), která se nachází na západní straně poloostrova Zadní Indie při pobřeží Bengálského zálivu a Andamanského moře v Indickém oceánu. Sousedními státy jsou Bangladéš, Indie, Čína, Laos a Thajsko. Poprvé navštívil David Hainall Barmu v roce 2016, podruhé na podzim loňského roku.
Bylinková zahrádka (3. 3. 2020)
V úterý jsme recyklovali použité pet lahve a vyrobili z nich květináčky, do kterých jsme zaseli bylinky. Teď už jen pravidelně zalévat a opečovávat, aby nám ta pažitka, petrželka, majoránka, bazalka, oregáno i řeřicha vyrostly.
O slušném chování s opicí Skořicí (4. 3. 2020) MŠ Hronov a MŠ Zbečník
Z opice Skořice se pomalu stává celebrita! Tentokrát k nám do knihovny přišly hned dvě třídy dětí z mateřských škol v Hronově a Zbečníku, aby opičce pomohly se základy slušného chování a stolování.
Tomáš Černohous : Thajská trilogie (4. 3. 2020)
Díky vyprávění doplněnému spoustou krásných fotografií a krátkých videí jsme měli možnost blíže poznat tři části Thajského království. Nejprve hlavní město Bangkok a jeho překrásné chrámy, pouliční život, výtečnou kuchyni (pokud zrovna neexperimentujeme s pojídáním hmyzu a štírů). Poté severní část s horským masivem, kterým fakticky začínají Himaláje, cesty džunglí, na slonech, bambusových vorech po řece Wang až k vodopádům. Poslední část byla věnována turistickým oblastem na jihu s proslulou pláží Railay Beach a nedalekými ostrovy Phi Phi, které proslavil film Pláž s Leonardem di Capriem.

Pasování předškoláčků MŠ Zbečník (17.6. 2020)
Po dlouhé době mohla knihovna přivítat děti z Mateřské školky Zbečník. Předškoláčci dorazili za Ferdou Mravencem a jeho kamarádkou Beruškou, aby jim ukázali, zda jsou připraveni na první třídu, která je čeká po prázdninách. Všemi zkouškami prošli na jedničku, slíbili, že budou pilní žáci a žádní poškoláci, odnesli si pamětní list a nějakou tu odměnu k tomu.

DOPROVODNÝ PROGRAM JIRÁSKŮV HRONOV

Malování na kameny (3. 8. 2020)
Propršený den se rozhodlo na prvním knihovnickém tvoření strávit 66 dětí a 41 dospělých. Namalovala se spousta nádherných kamínků, které udělají spoustu radosti.
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. : Bílá nemoc Karla Čapka
naléhavá, nadčasová, aktuální! (3. 8. 2020)
Vytrvalý a nezlomný čapkovský badatel Hasan Zahirović pro naše publikum, které se tentokráte rekrutovalo z různých koutů České republiky a dokonce i z Polska, připravil přednášku s názvem „Bílá nemoc Karla Čapka
naléhavá, nadčasová, aktuální!“ Toto téma osciluje i v současnosti. V úvodu po krátké hudební vložce (Drobty pod stolem doby) zpívané sborově v sále dle rozdaných textů byla zmíněna i dramata, která předcházela napsání Bílé nemoci. Hasan Zahirović pohovořil i o úskalích, která provázela uvedení divadelní hry, ústupky, které musel Karel Čapek udělat ohledně jmen hlavních hrdinů, a jak osobně dohlížel při divadelních zkouškách.  
Listy a klacíky (5. 8. 2020)
Z listů frotáže a záložky a z klacíků rámečky, sovičky, čelenky i hvězdičky. Na 55 dětí a 39 dospělých dorazilo vytvořit nádherná díla z přírodnin.
5. Hronovské stopování (5. 8. 2020)
Opět rekordních 110 dětí a 71 dospělých se vydalo hledat ztracenou Dášeňku z knížky Karla Čapka. Po cestě stopaři museli zvládnout 10 úkolů a v cíli je čekala nejen odměna, ale i Dášeňka.
Hmyzí domečky (6. 8. 2020)
Zbylé přírodniny z celého týdne jsme využili na stavbu hmyzího domečku, nastrkali jsme je do ruliček od toaletního papíru a ve vzniklých skulinkách to může začít žít! Na tvoření přišlo 59 dětí a 40 dospělých.

Podzimní blok:

Pasování na čtenáře (16. 9. 2020) ZŠ Hronov
Jako prvňáčci to bohužel nestihli, ale alespoň jako začínající druháci dorazily děti ze ZŠ Hronov na tradiční pasování na čtenáře. Děti se vydaly na dlouhou cestu pohádkovou říší, kterou je provedla Písmenková víla, poznávaly pohádky a písmenka, královna Abeceda si je vyzkoušela z toho, jak se umí chovat ke knížkám. Všechno zvládly na jedničku a mohly být pasovány do řádu Krásného slova. Pohádkový svět plný fantazie se otevřel 28 novým čtenářům.
Pasování na čtenáře (25. 9. 2020) ZŠ Velký Dřevíč
Poslední letošní nové čtenáře jsme přivítali v pátek. V upršeném dni dorazilo pouze 5 dětiček. Všechny úkoly krále Knihoslava svědomitě splnily a ještě k tomu bylo v knihovně krásné ticho a klid. Nezbývalo než každého nového čtenáře pasovat do Řádu krásného slova a ještě zbyl čas na to si prohlédnout, jaké knížky tu máme.

Další připravované akce se již bohužel díky druhé vlně koronaviru a vládním opatřením nestihly uskutečnit. Po domluvě s přednášejícími je přesouváme na dobu, kdy se opatření uvolní.

Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností.
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů a na našich webových stránkách www.knihovnahronov.cz ,  na Facebooku knihovny www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov  
a www.facebook.com/knihovna.eh.hronov


Zpracoval:  Marek Dvorský, vedoucí odboru Knihovna


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky