Služby - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Služby

Poskytované služby

Zásadní činností je půjčování knih a časopisů v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti a mládež. Knihovna je od roku 2003 plně automatizována, výpůjční proces včetně příslušné agendy prochází jednotlivými moduly knihovního systému Clavius. Tento software byl pořízen díky získání již třetího grantu MK ČR v roce 2005. (předchozí granty 1998, 2002). V uvedeném programu jsou zpracovávána data a poskytovány  výpůjční  služby v obou odděleních knihovny. Knihovní fond je v elektronické podobě zpřístupněn on-line. Od roku 2006 je veškerý fond přístupný on-line na webových stránkách knihovny včetně vstupu do čtenářova konta.
   Fond knihovny je čtenářům k dispozici převážně ve volném výběru. Pečlivě sledujeme produkci našich knižních nakladatelství a to jak beletrie, tak i odborné literatury. Ročně přibývá ve fondu více než 1 000 nových   svazků  pro  dospělé  i  mládež. Pro studijní
účely je k dispozici příruční knihovna, jejíž fond je půjčován prezenčně. Stejné využití nabízí fond regionální literatury s bohatou historií našeho kraje.
   V oddělení pro děti a mládež jsou prezenčně půjčovány multimediální encyklopedie na CD-R.
   Knihovna poskytuje další služby jako je mezi- knihovní výpůjční služba, bibliograficko - informační služba, přístup do sítě internet, kopírování dokumentů ve formátu A3-A5. Uživatelé
mohou využít programy WORD a EXCEL, včetně možnosti tištěného výstupu z černobílé tiskárny.
   Pro mateřské školy, základní školy a střední školy Hronova a přilehlých obcí jsou pořádány knihovnické lekce, soutěže, ankety a další vzdělávací akce. Pro širokou veřejnost besedy, přednášky, výstavy, burzy knih. Knihovna udržuje partnerské vztahy s městskou knihovnou v Kudowě-Zdroji (Polská republika). Knihovní fond obsahuje 3
6 000 svazků knih a cca 40 titulů populárně-naučných periodik.

Dětské oddělení

Oddělení pro dospělé čtenáře

Seznam periodik 2020                             Seznam zkratek k elektronickému katalogu knih (on-line)

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky