2019 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2019

Sídlo:
Městská knihovna Egona Hostovského, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov
telefon: +420 491 483 480

e-mail: info@knihovnahronov.cz. , mkhronov@seznam.cz
Webové stránky: www.knihovnahronov.cz

Facebook:  www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov
                   www.facebook.com/knihovna.eh.hronov
Zaměstnanci:

Vedoucí knihovny:  Marek Dvorský (e-mail: dvorsky@knihovnahronov.cz )
Oddělení pro dospělé čtenáře: Jana Polejová (e-mail: polejova@knihovnahronov.cz)
Oddělení pro děti a mládež: Mgr. Karolína Šimková
(e-mail: simkova@knihovnahronov.cz)
Úklid knihovny, balení knih, pomocné práce: Ludmila Smolová
(e-mail:  smolova@knihovnahronov.cz )

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30

                                                          Úterý        8,30 - 11,00      12,30 - 17,30
                                                          Čtvrtek   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
                                                         Sobota                 8,30 - 11,00

Červenec - srpen: v sobotu zavřeno

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí, úterý, čtvrtek:       12,30 - 17,00
V době letních prázdnin: úterý, čtvrtek: 12,30 - 16,00
Poslání a činnost knihovny:

Knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona
č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:
Jsou to zejména:
- půjčování informačních pramenů
absenční a prezenční
- půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou
- informační služby (bibliografické, faktografické)
- reprografické služby
- rezervování požadovaných dokumentů
- informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě   
 internetu
- informace z oblasti státní správy

Základní výpůjční služby poskytujeme bezplatně.

Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby a další specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.Přehled vykazovaných statistických ukazatelů:

827
registrovaných čtenářů (z toho 309 dětských čtenářů) si v obou odděleních knihovny vypůjčilo 37 173 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 3144 periodik. Návštěvnost knihovny čítá 15 728 návštěvníků, z toho 13 013 tvořili návštěvníci půjčoven, 1680 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 431 čtenářů využilo knihovnu k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem 1035 osob, z toho 337 dětí.
Na webové stránky knihovny vstoupilo 4 637 zájemců,  v elektronickém katalogu on-line pátralo 7059 čtenářů a uživatelská konta vykázala 558 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 371 nových svazků, 5 151 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru (z toho 1776 vyřazeno pouze administrativně. Knihy byly v polopřevodu do knihovny ve Velkém Poříčí, který se realizoval v letech 2002-2007 a nikdy nebyl fyzicky dokončen).
Knihovní fond obsahoval v závěru roku 34 140 knihovních jednotek, k dispozici bylo 44 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.
Meziknihovní výpůjční službou jsme z jiných knihoven zapůjčili našim čtenářům celkem 48 knih a publikací. Z naší knihovny jsme poskytli zájemcům z jiných knihoven 68 knih a publikací.
Na nákup knih a časopisů knihovna vydala celkem 275 767,- Kč. 120 344,- Kč bylo vybráno na čtenářských poplatcích, z toho dobrovolné příspěvky od čtenářů
a sponzorské dary činily 6 565,- Kč.


Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:
V rámci dotace VISK 3 z Ministerstva kultury jsme získali celkem 159 000,- na přechod na knihovní systém Verbis s webovým katalogem Portaro a nákup nového serveru včetně datového úložiště. Celková hodnota investice představovala včetně dofinancování z vlastních zdrojů 230 000,-. Dále se nám podařilo z ušetřených prostředků nakoupit nový wifi router a všesměrovou anténu ke zlepšení pokrytí knihovny internetovým signálem. Opět se nám podařilo získat sponzorský dar od firmy Saargummi Czech v hodnotě 4250,- na nákup knih z edice Kouzelné čtení a vzdělávacích her. Od stejné firmy jsme v závěru roku dostali darem i 5 ks regionální publikace Bejvávalo…I aneb Hronov za našich pradědečků a prababiček autorů Borise Ekrta a Richarda Švandy.

Knihovní fondy:
Nákup knih a periodik: 275 767,-, což je o 5767,- více než schválený rozpočet, avšak je nutno podotknout, že 4250,- byl sponzorský dar. Takže de facto jsme rozpočtovou částku překročili o 1517 Kč. Při nákupu knihovních jednotek využíváme akční nabídky nakladatelství JOTA s 50% slevou, nakl. Brána 40%, nakl. ČAS 35%, nově Fortuna Libri 40% a akční nabídky   knihylevneonline.cz Davida Šenkeříka a dalších. Většinový nákup knih realizujeme přes knihkupectví Kosmas v Hradci Králové, zhruba jedenkrát za 6 týdnů, kde máme rabat 25% a dopravu knih PPL zdarma.  Ve volném výběru je cca 22 500 svazků, ostatní fond je v depozitářích, regionálním fondu a příruční knihovně. Přírůstky za rok 2019 tvoří 4,02% objemu knihovního fondu. Obrat knihovního fondu je dle výpočtu 1,08. Výdaj na nákup knihovního fondu máme v roce 2019 44,13 Kč na jednoho obyvatele. V roce 2019 jsme přistoupili v souvislosti s přechodem na nový systém Verbis k důkladné aktualizaci knihovního fondu s cílem zlepšit aktuálnost fondu vyřazením takzvaných „ležáků“. Vyřadili jsme celkem 5151 knihovních jednotek, z čehož 1776 jednotek byly knihy z polopřevodu do fondu knihovny ve Velkém Poříčí, který se realizoval mezi lety 2002-2007 a nikdy nebyl fyzicky dokončen, což jsme zjistili až při převodu dat do systému Verbis. Co se týká kvality knihovního fondu, je naším cílem si dlouhodobě udržet vysoký standard, který se zde buduje desetiletí.


Vývoj knihovnických služeb:
Fyzická návštěvnost knihovny po třech letech mírného poklesu letos opět stoupla. Zatím nemůžeme s určitostí říct, co bylo příčinou, ale jsme za to rádi.
V oddělení pro děti a mládež je přesto mírný pokles v návštěvnosti i ve výpůjčkách. Významný pokles u dětí je u využívání internetu. Tady je viditelná příčina v tom, že DDM Domino má novou počítačovou učebnu s nejmodernější technikou a naše počítače neumožňují hrát nejnovější hry, o což ale ani neusilujeme, a tak děti-hráči prostě chodí tam. U dospělých jsme na podobných číslech jako v roce 2018. Mírný pokles již několik let zaznamenáváme i u výpůjček periodik. Nárůst výpůjček v oddělení pro dospělé vidím v přímé úměře zvyšování počtu prolongací. Díky čtvrtému ročníku soutěže „Lovci perel“ se nám stále daří držet zájem o čtení. Počet návštěvníků knihovny máme oproti loňsku opět vyšší, fyzické návštěvy knihovny nám vzrostly a nárůst máme opět v přístupech na naše webové stránky, vstupy do čtenářského konta i on-line katalogu.  
V počtu registrovaných čtenářů se nám projevuje mírný úbytek u čtenářů do 15 let, u dospělých čtenářů se zatím čísla stabilizovala. I nadále se projevuje absence čtenářského zájmu věkové kategorie 30-50 let, což je bohužel odrazem negativních trendů dnešní společnosti. Tito lidé v produktivním věku jsou většinou hodně zaměstnaní a i díky digitálnímu věku nemají čas a potřebu knihovny navštěvovat, jako tomu bylo před 30ti lety.
Významný nárůst máme v návštěvnosti kulturních akcí, zejména díky doprovodným programům v rámci festivalu Jiráskův Hronov, kde jsme v roce 2019 vytvořili rekord v počtu návštěvníků.


Čtenáři roku 2019
V březnu
měsíci čtenářů jsme opět vyhlašovali „čtenáře roku“ naší knihovny. V dětském oddělení byl oceněn Jonáš Nývlt a v oddělení pro dospělé Gabriela Hasilová. Čtenáři obdrželi drobné upomínkové předměty a roční registraci do knihovny zdarma.

Akce městské knihovny:

Jarní blok:

Můj podmořský svět ( 15. 1. 2019)
Nové kolo soutěže Lovci perel ODSTARTOVÁNO! Na programu jsme se potápěli pro perlorodky, do kterých letos budeme sbírat získané perličky. Nezapomněli jsme jim vytvořit podmořský svět pomocí barevných bublin. Nástěnka je nachystána, zájemci se mohou do soutěže přidat během celého roku. Vyhodnocení soutěže bude opět v prosinci.
Recykluj staré oblečení  ( 29. 1. 2019)
Donesli jsme si staré oblečení a přeměnili ho v různé věci. Velké tričko se skvěle hodí na výrobu plátěné tašky, obyčejná trička jsme prostříhali a spletli a nakonec jsme ze zbytků vytvořili hračku pro psa.
Mgr. Hasan Zahirović, PhD.: HRONOV v životě a díle sourozenců Čapkových
( 6. 2. 2019)

Ve středu 6. února jsme v dopoledních hodinách hostili Klub knihovnických seniorů RV SKIP 08. Do naší knihovny se sjelo 21 knihovnických seniorů z celých východních Čech. Lektorem byl známý čapkolog a člen výboru Společnosti bratří Čapků Mgr. Hasan Zahirović, PhD., který přednášku doplnil literární vycházkou.
Zimní výprava za letním dobrodružstvím ( 12. 2. 2019)
Úterní výprava k moři dopadla výborně. Vyprávěli jsme si příběh o pirátské rodince Flintovic, jednoho piráta jsme si nakreslili a poklad zmizel tak rychle, že jsme ho ani nestihli vyfotit.
Radomír Čížek: Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie ( 19. 2. 2019)
Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek odletěl v červenci 2017 na měsíční výpravu na kole po Gruzii. Cílem jeho cesty, jejíž první část absolvoval spolu s parťákem Danem, a během níž našlapal cca 2300 km, bylo zdolat její nejvyšší horská sedla a nahlédnout do každodenního života obyčejných lidí žijících v nejodlehlejších oblastech této překrásné země, kam vedou pouze špatné a ještě horší cesty.
Tvoření: BAMBULE ( 26. 2. 2019)
Na včerejším tvůrčím programu jsme objevili různé způsoby výroby bambulí. Děti si nejčastěji vyráběly bambulové příšerky, ale také králíčka, myšku, záložku do knihy nebo přívěsek na klíče.
Já, kniha ( 27. 2. 2019) - MŠ Hronov
Dnes nás navštívila Zelená třída a společně s Davidem a kocourem Koniášem jsme cestovali knižní historií. Poznali jsme hieroglyfy, zkusili jsme srolovat svitek, na skok jsme byli v Číně, společně jsme objevili vynález knihtisku a pomalu se vrátili zpět do současnosti. V závěru si každý mohl udělat záložku do své oblíbené knížky.
Viktorka Hlaváčková
Pěšky přes Kavkaz Od Černého moře ke Kaspickému
( 19. 3. 2019)
Přechod Kavkazu od Černého moře v Gruzii ke Kaspickému moři v Ázerbajdžánu byl součástí Viktorčiny celkem sedmiměsíční cesty. Ač se však pochod Gruzií zdál jako velké dobrodružství, ta pravá divočina čekala teprve v pohraničním pásmu v Ázerbajdžánu. Vlků a šakalů žije v těch horách asi tolik jako u nás veverek. Místní jsou na ušmudlanou cizinku s batohem zvědaví snad jako Indové, jsou pohostinní a přátelští, jen občas se cestovatel dozví, že ho čeká vězení nebo vyhoštění ze země. Ale když už vás musí za něco potrestat, vždycky vám vyberou ten nejnižší možný trest, protože Ázerbajdžánci jsou laskaví jako málokde na světě.

J. W. PROCHÁZKA KOMIKSOVÝ WORKSHOP ( 20. 3. 2019)
Žáci 5. třídy ZŠ Hronov si prožili komiksový workshop s Jiřím Walkerem Procházkou (spisovatel české fantasy a sci-fi literatury). Překvapili nás znalostmi z komiksového světa, dozvěděli se spoustu nových informací a na chvíli si vyzkoušeli roli scénáristy, kreslíře i herce.
Jarní tvoření ( 26. 3. 2019)
V úterý jsme tvořili JARO. Zaseli jsme si obilí a řeřichu do vajíček, vytvořili pana Hlíňáka, kterému vyrostou zelené vlasy, a z bambulí vyrobili králíčky.
Noc s Andersenem ( 29.
30. 3. 2019)
Jako každý rok připadá na poslední březnový pátek akce Noc s Andersenem. U nás v hronovské knihovně se konala již po 13. Letošní témata byla Andersen známý a neznámý a Výročí Albatrosu. Naše knihovna se vydala trochu jiným směrem. Odcestovali jsme do minulosti a objevovali jsme VYNÁLEZY LIDSTVA. (v knihovně nocovalo 16 dětí)
Se zvířátky do pohádky ( 9. 4. 2019)  
MŠ Zbečník
Malí šikulové si dnes zopakovali, která zvířátka žijí na statku. Společně jsme zdramatizovali pohádku o babičce a velké řepě. Ta řepa byla tak veliká, že musela přijít na pomoc všechna zvířátka ze statku.
RNDr. Jiří Sladký : ÍRÁN
pohled do zákulisí (9. 4. 2019)
Od roku 1996 organizoval Jiří Sladký do Íránu 14 výprav, obvykle do míst odlehlých a málo navštěvovaných. Jak se žije v Íránu? Je Írán ďábelskou zemí? Jak se baví mladí a starší? Co smějí anebo nesmějí ženy a co naopak muži? Jak by se měl a naopak neměl chovat návštěvník z ciziny? Máme se v Íránu bát? Na tyto i jiné otázky jsme během přednášky v hronovské knihovně dostali odpovědi.
Vím, co čtu! (duben - květen 2019)
ZŠ Hronov 2.A, 2.B, 3., 4.A, 4.B, 5.A,
Na programu „Vím, co čtu!“ museli žáci číst a hlavně také přemýšlet, co čtou. Poznávali různé druhy textů (cestopis, inzerát, článek, reklamu…). Zahráli si na detektivy, když museli vypátrat pachatele podle výpovědí podezřelých. A v závěru si společně napsali vtipnou verzi pohádky O Červené Karkulce, která evidentně všechny pobavila.
Velikonoce s knihovníky z partnerské knihovny v Kudowě Zdrój ( 17. 4. 2019)
Byli jsme pozváni pracovníky naší spřátelené knihovny v Kudowě Zdrój na velikonoční posezení. Toto již tradiční setkání probíhá v duchu velikonočních zvyků a obyčejů. Na letošní sváteční posezení pro nás hostitelé připravili kromě výtečných pokrmů i prohlídku nové expozice v Národním parku Góry Stolowe.
Den Země ( 24. 4. 2019)
ZŠ Hronov
I my jsme oslavili Den Země! Společně se 4. A ZŠ Hronov jsme si představili, jak naše planeta vypadá a co všechno můžeme dělat, aby jí bylo lépe. Nakonec jsme vytvořili dva krásné hmyzí hotely, ve kterých může bydlet spousta různorodých „hmyzáků“, kteří nemají v moderních zahradách přirozený úkryt.
Jiří Hloušek: Příroda a památky na pomezí Toskánska, Umbrie a Lazia
( 25. 4. 2019)
Vydali jsme se na pomezí tří italských států, které jsou velmi bohaté  na přírodní a architektonické krásy spolu  s Jiřím Hlouškem, který cestuje pravidelně s manželkou a se svými dětmi po různých částech Evropy. Jeho velkou láskou je právě Itálie. Vyhýbá se velkým městům a objevuje krásná místa, která stojí ve stínu známých a turisticky exponovaných míst.Čarodějnické vyrábění ( 29. 4. 2019)
Vyrábění čarodějnických doplňků se povedlo na jedničku. Počasí se taky zlepšilo. Tak doufáme, že nám holky neuletí, i když klobouky si vyrobily parádní. Ani kluci nezaháleli a utkali si pavoučí sítě i s pavouky.
Marek Jelínek: Koloběžkou po Asii ( 7. 5. 2019)
Markovo dobrodružství začalo 7. dubna 2018, kdy přiletěl do hlavního města Indie, Nového Dillí, odkud na své červené koloběžce Yedoo Trexx zamířil přes Nepál, Bangladéš, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodžu a Malajsii do Singapuru, kam dorazil 28. října. Za sedm měsíců ujel na koloběžce 7 850 kilometrů.  Na své cestě musel čelit extrémním teplotám (od +46 °C v Indii po
6°C v Nepálu), třítýdenním monzunům v Laosu a také velkému zájmu místních „domorodců“, díky kterým ale nebyl na své cestě téměř nikdy sám. Své cestě dal navíc charitativní rozměr (projekt Dobroběžka - velký virtuální závod, kde se načítají finanční dary, za něž pak organizace ADRA platí provoz školy, jídlo a léky právě pro bangladéšské děti) a vybral společně s touto organizací víc než 100 000 korun.
31. minisjezd dětských čtenářů ( 22. 5. 2019)
Minisjezd probíhal v Knihovně města Police nad Metují. Celé dopoledne nás provázely Staré pověsti české, začali jsme plněním kvízů přímo v knihovně. Poté jsme se vydali do sídla CHKO Broumovsko, kde nás čekalo zajímavé povídání o naší krajině, vodě, skálách a zvířatech. Tajuplná zábava se odehrála v polickém klášteře, který byl otevřen jen pro nás, a my mohli nakouknout do všech otevřených dveří. Opět jsme hledali skryté kvízy a po jejich správném zodpovězení jsme se vydali na stezku odvahy klášterními sklepy, na jejímž konci děti dostaly sladkou odměnu.
Mgr. Jaroslava Hromádková
Člověk Alois Jirásek ( 23. 5. 2019)
O tom, že Alois Jirásek patří k našim nejvýznamnějším spisovatelům není pochyb, v přednášce „Člověk Alois Jirásek“ nám však byla představena jeho životní cesta. Dětství, studia, radosti i strasti, jeho lásky naplněné i ty neopětované, pedagogická praxe a rodinný život.
Lapače snů ( 28. 5. 2019)
Poslední tvoření v letošním školním roce proběhlo v úterý. Knihovna praskala ve švech a každý si domů odnášel krásný vlastnoručně vyrobený lapač snů. Na výrobu jsme použili papírové talířky, bavlnky různých barev, korálky i peříčka.
Pasování prvňáčků ( 12. 6. a 14. 6. 2019)
I letos jsme v ŘÁDU ČTENÁŘSKÉM přivítali prvňáčky z celého okolí. Byli pasováni prvňáčci z Hronova, Zbečníku a Velkého Dřevíče, dohromady jsme pasovali 47 nových rytířů řádu čtenářského. Písmenková víla je provedla pohádkovou říší a pomohla jim splnit všechny zkoušky, které si pro ně král Knihoslav I. nachystal. Prvňáčci prokázali, že se naučili číst, že znají pohádky, umí se o knížky starat a že jim nechybí odvaha a statečnost. Král Knihoslav I. byl zrovna někde na cestách, a tak ho zastoupila jeho moudrá žena královna Abeceda, které museli všichni slavnostně slíbit, že budou vzornými čtenáři. Odměnou jim jsou průkazky do knihovny na rok zdarma.
Spolkla mě knihovna ( 17. a 18. 6. 2019) ZŠ Žďárky
Tentokrát nás navštívili žáci 1. stupně ZŠ Žďárky. Ve dvou dnech jsme společně procestovali historií knih a knihoven. Kreslili jsme boha Thovta, rolovali svitky a objevili spoustu nových informací. V závěru si každý vyrobil záložku do knihy, na které jsme si vyzkoušeli psaní brkem a klínové písmo.
Pasování na školáky ( 19. 6. 2019)
I letos v knihovně přivítal Ferda Mravenec s Beruškou předškoláčky z MŠ Zbečník. Předškoláci museli prokázat, jak jsou šikovní v předmětech, které je v první třídě čekají. Ferda dohlédl na to, jestli se umí podepsat, Beruška je vyzkoušela z počítání a znalostí zvířátek. A nezapomněli ani na výtvarnou a hudební výchovu. Jelikož byli všichni moc šikovní, Ferda s Beruškou se rozhodli je slavnostně pasovat na školáky. Ale pozor, nejdříve museli slíbit, že budou pilní žáci, budou se učit a nebudou zlobit.


DOPROVODNÝ PROGRAM
JIRÁSKŮV HRONOV

Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. : Toulky po hronovských stopách sourozenců Čapkových a jejich předků ( 5. 8. od 9:30)
Historickou procházku jsme odstartovali před budovou městské knihovny. Skupinka téměř šedesáti natěšených dospěláků s dětmi se rozpohybovala jako konvoj směrem k prvnímu stanovišti v parku Aloise Jiráska. Během výkladu děti kreslily výjevy z Pohádky psí. Na druhé zastávce, která byla v Novotných  mlýně, se děti se svými výtvory mohly pochlubit, a nebo se jen podívat na výstavku robotů, vytvořených dětmi ze zdejších mateřských a základních škol. Další zastávka byla u kostela na zrenovovaném starém hřbitově u hrobu dědečka sourozenců Čapkových mlynáře Karla Novotného. Toulky jsme zakončili na hřbitově u hrobky Aloise Jiráska, kde nám Hasan Zahirović vyprávěl o komplikovaném vztahu bratří Čapků a Aloise Jiráska.
Tvoření ze sáčků od čaje ( 5. 8. 2019)
První tvůrčí dílničky letošního Jiráskova Hronova se zúčastnilo 32 tvořivců. Z různobarevných sáčků jsme skládali kytičky, rybičky, srdíčka... Z nich jsme pak vyráběli záložky do knížek, přáníčka nebo zápichy do květináče. Ze sáčků jde ale vyrobit i náramek, korunka a mnoho dalšího.
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.: Loupežník aneb to nejkomediálnější z tvorby Karla Čapka ( 5. 8. 2019 od 17h)
Když v Paříži v roce 1911 začali bratři Čapkové společně pracovat na hře Loupežník, šlo těžko odtušit, že uplyne téměř 9 let, než bude dílo dokončeno. Jednou z příčin byl i názorový rozkol mezi bratry, po němž se Josef na psaní Loupežníka přestal podílet. Podle přednášejícího čapkologa Hasana Zahiroviće existuje 5 verzí rukopisu. Oficiální premiéru měla hra v Národním divadle v roce 1920.
4. Hronovské stopování ( 6. 8. 2019)
Neuvěřitelných 179 stopařů se vydalo na cestu plnou úkolů, kvízů, hádanek a otázek. Prošli se ke zvonici, Jiráskově rodnému domku, přes řeku Metuji došli ke Svobodnému dvoru, dále k již neexistujícímu hotelu U Mostu, k vile Vesna, nezapomněli ani na náměstí a divadlo. Na všechny, kteří došli až k poslední stopě, k Jiráskově lavičce, čekal poklad. Celou trasu stopaře provázel dopis, který jim psal sám pan Alois Jirásek, a společně se tak podívali na místa, kudy i on rád procházel. Na starých fotografiích pak mohli porovnat, jak se dané místo změnilo.
Lapače snů ( 7. 8. 2019)
Takový zájem o tvoření lapačů snů jsme opravdu nečekali. Během celé dílničky se nás tu sešlo kolem 150 a knihovna praskala ve švech. Každý vyrobený lapač byl jedinečný a krásný.
Tvoření z papírových ruliček ( 8. 8. 2019)
Na poslední tvoření dorazilo celkem 54 dětí a dospělých. Ruličky od toaletního papíru jsme přetvořili v hudební nástroje nebo různorodá zvířátka. Děti měly spoustu originálních nápadů.Podzimní blok:

Tvoření: Hudební nástroje ( 1. 10. 2019)
Podzimní tvořivé dílničky jsme zahájili jedním z lidských smyslů sluchem! Proto jsme se rozhodli vytvářet jednoduché hudební nástroje.
Mateřské centrum Klíček ( 2. 10. 2019)
Dnešní dopoledne k nám zavítaly maminky z mateřského centra Klíček. Na uvítanou nám děti předvedly pohybové básničky, které už znají. Pak jsme se vrhli na zvířátka, knížky o nich a hlavně zvuky, které vydávají. Nezapomněli jsme ani na výtvarné tvoření a maminky mohly dětem vyrobit jednoduchou hrkačku z hrachu, čočky a rýže.
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.: Čapkovský pohádkový workshop ( 3. 10. 2019)
V dopoledních hodinách jsme přivítali žáky ZŠ Hronov a ZŠ Žďárky na čapkovském pohádkovém workshopu. V prostorách knihovny jsme si povídali o pejskovi Voříškovi a v Poštovní pohádce jsme „cestovali“ po okolí a psali dopisy a s pošťákem Kolbabou hledali Mařenku. Na co jsme se také těšili, byla návštěva hronovského „Mlýna, kde se mlely pohádky“. Na závěr jsme navštívili hrob dědečka bratří Čapků - mlynáře Karla Novotného - na starém hřbitově.
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. : Karel Čapek
vášnivý cestovatel ( 3. 10. 2019)
Tématem čtvrteční přednášky byla Čapkova cestovatelská vášeň. V Čapkových cestopisech nejde o zeměpisnou studii, ale o zachycení zvláštností, zvyků a životního stylu. Dnešní přednáška však byla zaměřena spíše na zákulisí Čapkova cestování.  Ačkoliv byl díky svému zdravotnímu stavu limitován, přesto se své záliby nevzdával. Jeho oblíbeným dopravním prostředkem byl prý vlak, ale často cestoval i automobilem. Velmi litoval, že se nikdy nepodíval za oceán.
Viktorka Hlaváčková: Island (stopem, v sedle, v horách)  8.10. 2019
Viktorka se rozhodla, že zde bude kromě cestování (pěšky a stopem) také pracovat. Po dvou týdnech v Reykjavíku, kde pracovala jako pokojská, odjela na ovčí farmu (cca 500 ovcí plus 35 koní) na severozápadě ostrova, kde pobývala přes tři měsíce. Kromě jiného se tam naučila např. řídit traktor a zvykla si trávit hodně času v sedle. Největším zážitkem byl bezpochyby göngur, což je vícedenní akce, kdy se v září skupina jezdců vydá do vnitrozemí ostrova, a pak odtud shánějí zpět domů tisíce ovcí, jež se tam přes léto volně pásly. Z výletů zmínila malý poloostrov na severozápadě ostrova Hornstrandir, kde cestou viděla velryby, tuleně a nebojácné polární lišky, také vícedenní výšlap kolem jezera Mývatn, kde lze vidět pseudokrátery, sopky a lávová pole. Nejpopulárnější trek - Laugavegur trail (Duhové hory) - si schovala až na konec. Kvůli extrémnímu větru však zde musela strávit jeden den na místě, ale stálo to za to (bylo po sezóně a v těchto místech se pohybovalo naprosté minimum lidí).
Oslavy 70 let knihovny v Kudowě Zdrój ( 10. 10. 2019)
Bylo nám ctí a potěšením, že jsme byli jako zástupci partnerské knihovny pozváni na oslavy výročí založení knihovny v Kudowě. Sešla se zde opravdu spousta významných lidí z kulturního i politického života celého regionu.
Josef Pepson Snětivý
Místa zrychleného tepu ( 17. 10. 2019)
Pozvali jsme opět našim pravidelným návštěvníkům dobře známého všestranného umělce, spisovatele, hudebníka, nakladatele a cestovatele Josefa Pepsona Snětivého. Tentokrát jsme se nenesli na vlnách poezie a prózy, ale vydali se na zajímavá známá, méně známá i zapomenutá místa ve Velkém Poříčí, Hronově a Bezděkově. Do ulic, zákoutí, pod povrch moderní zástavby - a že těch míst máme v našem okolí požehnaně!
Alois Jirásek   (22. 10. 2019) ZŠ Hronov
Alois Jirásek je jednou z nejvýznamnějších českých literárních osobností a především hronovský rodák. Proto k nám dorazili žáci 9. třídy dozvědět se něco o jeho životě, tvorbě i době, ve které žil. Jeho díla sice nejsou pro dnešní mládež příliš atraktivní, ale je dobré si je připomínat. Už víme, že Psohlavci i Proti všem jsou Jiráskovým dílem, stejně tak kronika U nás, kterou z žáků skoro nikdo neznal a přitom v ní je spousta zajímavého vyprávění o našem starém Hronovu.
Herní odpoledne v knihovně ( 31. 10. 2019)
Díky sponzorskému daru společnosti Saar Gummi Czech, s.r.o. nám do knihovny přibyly nové hry a knížky Kouzelného čtení. Během herního odpoledne jsme všechny novinky otestovali. Měly velký úspěch a spousta z nich je již rozpůjčovaná. Ty ostatní na vás čekají u nás v knihovně.
Helena Rezková a Pavlína Špatenková: Nebylo jim souzeno žít ( 31. 10.2019)
Beseda o knize „Nebylo jim souzeno žít“ o osudech 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a Sokolské župy Orlické, vězněných, popravených nebo umučených během 2. světové války.
Hostem byl i Antonín Burdych, jehož rodiče bohužel hrůzy války nepřežili. Beseda měla velký divácký ohlas a diskutovalo se dlouho po jejím skončení.
Halloween v knihovně ( 4. 11. 2019)
Pondělní večer v knihovně byl tajemný, lehce strašidelný, ale i zábavný. Nejdříve jsme si společně četli hrůzostrašné povídky a pak chvíli řádili s balonky. Po tom, co každé strašidlo vylovilo jablko z lavoru, se vydalo hledat obálky s úkoly...a že to byla fuška. Závěrečnou tečkou byla stezka odvahy, se kterou nám pomohly šikovné pomocnice ze ZŠ Hronov.
Veronika Kováčiková: Na skútru napříč Jižní Amerikou ( 7. 11.2019)
O Veronice Kováčikové z Náchoda se dá tvrdit, že zcestovala půlku světa, ačkoliv je jí pouhých 27 let. Byla s kamarády třeba v Thajsku, Kanadě, USA, Mexiku, Guatemale, ovšem tato cesta byla výjimečná. Absolvovala ji sama a na skútru. Deset měsíců vloni křižovala Chile, Bolívii, Peru, Ekvádor a Kolumbii. Původně ji chtěla projet na oblíbené čtyřkolce, ale v mnoha zemích se tam nesmí používat na veřejných komunikacích. A tak zvolila skútr. Na motorce vyšplhala do 4,5 tisíce metrů nad mořem. Sama se dostala až do 5200 metrů. Bez některých přesunů autobusem najela přes 10 tisíc kilometrů….
Spolkla mě knihovna ( 11. 11. 2019) - ZŠ Machov
V pondělí brzo ráno k nám dorazili prvňáčci ze ZŠ Machov. Povídali jsme si o knihách, knihovnách a písmu s knížkou Spolkla mě knihovna. Na závěr si každý vyrobil záložku do knížky, protože už za chvíli budou prvňáčci umět všechna písmenka, a tak si budou moct přečíst své první pohádkové příběhy.
Podzimní tvoření ( 12. 11. 2019)
Jak jednoduše proměnit klasické zavařovací sklenice v hezké svícny? Fantazii se meze nekladou. My vyzkoušeli různobarevné podzimní listí, hedvábný papír, třpytky nebo jen obyčejnou černou fixu. Všechny výrobky vytvářejí ve tmě nádhernou hru světel a stínů.
Mgr. Jaroslava Hromádková: Naše paní Božena Němcová ( 19. 11. 2019)
Božena Němcová byla nám posluchačům představena jako žena velkých citů, žijící v neradostném manželství, toužící po porozumění a lásce. Manžel Josef Němec pracoval jako komisař finanční stráže a i díky jeho projevům češství a vlastenectví byl často služebně překládán a s ním se musela stěhovat i jeho rodina. Stěžejním byl pro Boženu pobyt v Praze, kde začala pod vlivem Václava Bolemíra Nebeského a Karla Jaromíra Erbena psát česky, což bylo v konečném důsledku zásadní pro její kariéru spisovatelky.
Tvoření: Kaleidoskop ( 3. 12. 2019)
Na tvořivou dílničku dorazila spousta dětí i rodičů. Všichni se chtěli dozvědět, jak vyrobit kaleidoskop a užít si krásné barevné obrazce, které vytváří. Základ tvoří trojice zrcadlových destiček, která láme obraz a vytváří ornamenty. Z jedné strany jsme nasypali různobarevné korálky a z druhé strany vytvořili kukátko.
LOVCI PEREL  
vyhlášení za rok 2019 ( 17. 12. 2019)
Vyhlášení soutěže Lovci perel se neslo v duchu Vánoc. Nejdříve si děti ulovily pohádkového kapra a pak společně promíchaly bramborový salát. Potom už je čekala sladká odměna. Celkově se soutěže zúčastnilo 46 lovců a dohromady přečetli 366 knížek. Nejvíce knížek nasbírala Annabeth Purkartová 42 perliček, na 2. místě se umístila Anička Trunečková 21 perliček a na 3. místě se se stejným počtem perliček umístily Adéla Štrofová a Lucie Trunečková 20 perliček. Všem lovcům gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.
Předvánoční setkání s polskými knihovníky ( 18. 12. 2019)
Knihovníci z naší partnerské knihovny v Kudowě Zdrój nás pozvali na tradiční předvánoční setkání. Jako každoročně se posezení neslo ve znamení vánoční nálady a adventu. Kromě výměny zkušeností a plánování další spolupráce jsme shlédli vánoční výstavu v historické papírně v nedalekém městě Duszniki Zdrój.
Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností.
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů a na našich webových stránkách www.knihovnahronov.cz ,  na Facebooku knihovny www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov  
a www.facebook.com/knihovna.eh.hronovZpracoval:  Marek Dvorský, vedoucí odboru Knihovna


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky