2011 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2011

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2011


Uběhl další knihovnický rok a přestože informujeme veřejnost v každém čísle Hronovských listů, dovolte mi uplynulých 12 měsíců připomenout.
Leden patřil statistickým číslům, která obsahují podklady pro zpracování krajských a celostátních přehledů knihovnických aktivit.
Počátkem února se konala obvyklá pracovní schůzka v naší partnerské knihovně v Kudowě Zdroji. Obsahem byla příprava dalších setkání dětí a dospělých, i když náš společný Projekt U nás…byl ukončen v předchozím roce.
Humanitární organizace ADRA vyhlásila sběr starých auto-lékárniček a nám se jich v knihovně sešla pořádná hromada. V únoru se studenti místní Hotelové školy věnovali v knihovně tématům jako renesance, pravěk, 20. století... Získané informace jim posloužily při tvorbě seminárních a dalších prací. Každou březnovou středu se u počítačů sešli zájemci o kurz internetu pro začátečníky. Seznámili se postupně s příslušným hardware a po jeho zvládnutí se naučili využívat e-mailovou poštu včetně založení vlastní schránky. Vyhledávání informací všeho druhu bylo obsahem druhé části kurzu. Pan Martin Leschinger z Říček v Orlickém Podhůří připravil pro naše posluchače přednášku "Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska".
Pro české děti připravila polská kolegyně Violetta Biernacik jarní "Vystřihovánky". Podle šablon se děti učily vystřihovat květiny, zvířátka a další motivy z barevného papíru a přivítaly s nimi Velikonoce. "Maraton čtení" proběhl v týdnu od 7. do 11. března. Ze své knihy "Dvě holky na stromě" četla paní Jiřina Voltrová žákům 4. a 5. tříd z Hronova, Velkého Dřevíče a Velkého Poříčí. Z výsledků anonymní ankety "Jaká je (a není) hronovská knihovna" jsme se dověděly, co našim čtenářům chybí a s čím jsou, nebo nejsou spokojeni. Na přednášky o autorech a osobnostech regionu k nám zavítali studenti - maturanti Hotelové školy.
Den dětské knihy (2.4.) slavíme s dětmi v "Noci s Andersenem". Naším hostem byl tentokrát sám pán krkonošských hor Krakonoš. S kouzelným kořením dorazila babka kořenářka a "přiletěla" Krakonošova pomocnice sojka štěbetalka.
V dubnu navštívili knihovnu někteří členové Zastupitelstva města. Vyslechli si informace o našich službách, nechyběly četné dotazy ke knihovnické práci. Po prohlídce interiérů se u nás uskutečnilo jednání Rady města Hronova.
V dubnu se mohli čtenáři dětského oddělení zapojit do ankety "Co četli Tvoji rodiče v dětství"? Ve spolupráci s polskou knihovnou v Kudowě Zdroji vznikla výtvarná soutěž ke stému výročí narození Václava Čtvrtka pod názvem "Večerníček s Rumcajsem". Povedené výkresy polských a českých dětí byly postupně vystaveny v obou knihovnách. K 160. výročí narození Aloise Jiráska byla pro žáky 2. stupně ZŠ a MŠ v Hronově vyhlášena literární soutěž. Náchodská knihovna byla organizátorem již 23. minisjezdu dětských čtenářů. Nejprve se děti s notýsky vydaly napříč městem stopami jeho historie i současnosti. V krásném prostředí knihovny se pak při soutěžním zápolení utkaly děti z Police nad Metují, Červeného Kostelce, Nového Města nad Metují, Náchoda, Hronova a Rtyně v Podkrkonoší.
Mezinárodní den dětí jsme si připomněli v Kudowě Zdroji, kde naši kolegové připravili úžasný program ve znamení pohádek Václava Čtvrtka. Veselý rej plný soutěží, tanečků a vyrábění pohádkových masek probíhal v prostoru za knihovnou. Našimi nejmladšími čtenáři se po "pasování prvňáčků" (květen, červen) stali žáčkové z Hronova, Velkého Dřevíče a Zbečníka.
V červnu jsme ještě stihli pozvat do Jiráskova divadla ty, kteří uspěli v literární soutěži k výročí našeho slavného rodáka. Jako host vystoupil se svými vzpomínkami a vyprávěním Ing. Miroslav Houštěk, bývalý starosta města a dlouholetý režisér hronovských divadelních ochotníků.
Na "Den knihovníka" v závěru června nás pozvali polští kolegové do skanzenu lidové kultury ve Stroužném.
Knihovní zákon č. 257/2001 Sb., určuje kromě jiných povinností také revizi knihovního fondu v intervalech podle objemu evidovaných svazků. V hronovské knihovně proběhla revize od 11. do 29. července 2011 s velmi dobrým výsledkem.
Na literárně-vlastivědnou vycházku do Ratibořic a okolí přijeli v srpnu polští knihovníci. Prohlédli si zámek a při procházce naučnou stezkou Bažantnicí jsme si připomněli Boženu Němcovou a zejména její Babičku.
Každou zářijovou středu probíhal další internetový kurz, opět plně obsazený. Říjnový Týden knihoven ČR přilákal do knihovny malé i velké návštěvníky. Při VŘSČ (velké říjnové společné čtení) četly děti 4. a 5. tříd z pohádek a říkadel Karla Jaromíra Erbena. "Pohádky nejen na dobrou noc" představila hronovským dětem mladá autorka Jitka Friedová z Vysoké Srbské. Na vzdálený ostrov Malta jsme se vydali s Martinem Leschingerem. Také v říjnu a listopadu úspěšně pokračoval kurz internetu, osvědčenou školitelkou byla paní Jana Chotěborská.
Do Afriky, jejích měst a méně známých národních parků jsme odcestovali s Ondřejem Valáškem počátkem listopadu. Přednášku "Příroda nemá hranice" připravili pro žáky 6. tříd z Hronova a polské Čermné pan Jan Novák a Dr. Zbigniew Golomb. Výstava keramiky na pohádkové motivy byla u nás k vidění v prosinci, na prodej byly krásné svíčky ze včelího vosku manželů Jarolímových z Batňovic, knihy regionálních autorů a stolní kalendář Petra Čuhaniče s obrázky starého Hronova.
Den pro dětskou knihu a předvánoční setkání knihovníků v Kudowě Zdroji byly závěrečnými prosincovými událostmi. Do tohoto stručného výčtu nejsou zahrnuty návštěvy dětí mateřských škol a školních družin, lekce knihovnické gramotnosti a další návštěvy žáků a studentů dle dohody s pedagogy příslušných vzdělávacích zařízení z Hronova a okolí.
Registrovaní čtenáři si v obou odděleních knihovny vypůjčili víc než 35 000 svazků beletrie a odborné literatury, z toho téměř 4 000 periodik. Navštívilo nás 10 813 návštěvníků, z toho 9 526 tvořili sami čtenáři, 990 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 297 uživatelů využilo knihovnu k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací a studiu informatik půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem

1 850 osob, z toho 557 dětí.
Na webové stránky knihovny vstoupilo 3 566 zájemců, v elektronickém katalogu on-line pátralo 3 009 čtenářů a uživatelská konta vykázala 479 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 065 nových svazků, 174 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru.
Knihovní fond obsahoval v závěru roku více než 31 000 knih, k dispozici bylo 33 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.
Knihovna je někdy nazývána "obývákem města", nebo jeho "výkladní skříní". Nahlédněte do naší výkladní skříně přes webové stránky (www.knihovnahronov.cz) a vyberte si z našich služeb.


Jaroslava Vítová

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky