2008 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2008

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2008


Rok 2008 probíhal ve znamení možnosti získat grant na rekonstrukci knihovny. O finanční prostředky z fondů Evropské unie se ucházelo (a uspělo) město Hronov a na nás bylo zpracovat potřebné údaje o naší dvanáctileté spolupráci s městskou knihovnou v polské Kudowě Zdroji. Současně jsme zpracovali témata dalších společných aktivit do roku 2013.
Projekt U nás - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj má několik částí. Tzv. tvrdá část projektu zahrnuje dokončení výtahu, rekonstrukci stávajících prostor knihovny, rozšíření oddělení pro děti a mládež, vybavení novým inventářem a odpovídající výpočetní technikou. Měkkou část projektu tvoří společná setkávání organizovaná oběma knihovnami, možnost on-line vstupů do elektronických katalogů knih (hronovská knihovna umožňuje od roku 2007), aktivní polské webové stránky, společná konference atd.
Vraťme se však k uplynulému knihovnickému roku a všemu, co jsme veřejnosti připravili.
Stejně jako v jiných knihovnách došlo i u nás k mírnému snížení výpůjček. Počet dospělých čtenářů zůstal přibližně stejný, pokles jsme zaznamenali u registrovaných čtenářů dětského oddělení. Potěšil nás nárůst neregistrovaných návštěvníků, kteří vyhledávají naše odborné služby jako je internet, včetně tiskových výstupů, vyhledávání v databázích jiných knihoven, využití programu office, kopírování, faktografické a bibliografické informace. Během roku 2008 bylo nakoupeno bezmála

1 200 nových knih pro všechny generace čtenářů. Vyřazeno a z knihovní databáze odepsáno bylo 2 800 knihovních jednotek z důvodu neaktuálnosti, opotřebování, poškození či ztráty. Dle knihovního zákona byly knihy nabídnuty jiným knihovnám a dále ostatním zájemcům.
Knihovní fond tvořil k 31. 12. 2008 celkem 28 786 svazků beletrie, naučné literatury a audio- vizuálních dokumentů půjčovaných absenčně a prezenčně.
Meziknihovní cestou jsme vyhověli 164 požadavkům našich čtenářů (výpůjčky knih a kopie originálů z jiných knihoven) a do jiných knihoven jsme zaslali 76 knih a 22 kopií z originálů.
V lednu jsme se vydali do Egypta při besedě s cestovatelem Ondřejem Valáškem. Pro děti byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž Z Čech až na konec světa. Od března se mohli zájemci probírat Burzou knih a časopisů, dále jsme v Měsíci knih a internetu nabídli roční registraci zdarma a k internetu na půl hodiny zdarma jsme přidali ještě půlhodinový bonus.
V celostátně vyhlášeném Týdnu čtení Česko Čte Čapka četly v knihovně děti nahlas z Čapkových Devatera pohádek. Oblíbená Velikonoční prodejní výstavka přilákala malé i velké zájemce o perníčky, pomlázky a jiné jarní drobnosti pro radost koledníků.
Noc s Andersenem jsme v závěru března uspořádali poprvé a podle nadšení všech zúčastněných se těšíme na další nocování v knihovně.
V dubnu se dle programu naší spolupráce vypravily polské a české děti do kouzelné lokality Maternice. Oslavili jsme tady Den Země a ani deštivé počasí nikomu nepokazilo dobrou náladu. V květnu proběhla výstava výtvarných prací k soutěži s názvem Z Čech až na konec světa. Některé práce byly vystaveny v městské knihovně Slatiňany, další shlédli návštěvníci městské knihovny v Kudowě Zdroji, kam jsme je zapůjčili opět v rámci naší spolupráce. V pořadí již čtvrtého červnového Pasování prvňáčků se kromě hronovských dětí zúčastnily také děti z Velkého Poříčí a získaly čtenářský průkaz s roční registrací zdarma.
V letních měsících došlo vedle běžného provozu k podrobné aktualizaci fondu, probíhala příprava na podzimní akce pro veřejnost, žáky a studenty, posunovaly se sklady knih. V říjnovém Týdnu knihoven ČR jsme veřejnosti nabídli výstavku Stříbro hronovské knihovny. Nejstarší knihy z fondu, které se absenčně nepůjčují, vzbudily velký zájem. Velkého říjnového společného čtení (VŘSČ) se zúčastnili žáci obou stupňů ZŠ a MŠ v Hronově a po celý den hlasitě četli z knih Karla Čapka. Součástí knihovnického týdne byl i Den otevřených dveří, Burza knih a anketa Rodinné stříbro pro dětské čtenáře.
Manželé Lenka a Václav Špillarovi potěšili všechny posluchače svým vyprávěním o Austrálii, které doplnili nádhernou fotodokumentací. O nově upravených povídkách Aloise Jiráska, nazvaných Za vlast a císařovnu, besedovali Dr. Eva Koudelková, PhDr. Ladislav Hladký a PhDr. Jaroslav Šůla, kandidáti věd. V listopadu nás opět navštívil Ondřej Valášek se svojí přednáškou a fotografiemi Od Alp po Kavkaz. Další společnou akcí našeho polsko-českého projektu byla exkurze do Muzea stavebnice Merkur v Polici nad Metují. Po zajímavé expozici a vlastnoruční výrobě hraček jsme ještě navštívili novou knihovnu v Pellyho domech a starou školu, kde si děti vyzkoušely posezení ve starých "škamnách" a vyslechly výklad o tehdejším školství. Voňavé perníčky, šperky z korálků a další výrobky tvořily tradiční Vánoční prodejní výstavku.
Předposlední listopadový den byl Dnem dětské knihy. Při četbě Čapkovy Dášeňky jsme si připomněli 70. výročí předčasné smrti světově uznávaného spisovatele.
K uvedenému výročí proběhla v oddělení pro děti a mládež výstava Poštovní známka pro Karla Čapka…
s motivy z Čapkových pohádek. Zdařilé výtvarné práce vytvořili žáci 2. stupně Základní a mateřské školy Hronov.
Předvánoční setkání s polskými kolegy a zastupiteli města proběhlo v polských knihovnách Kudowa Zdroj a Zabkowice Slaskie. Kouzlo blížících se Vánoc ještě umocnila návštěva výrobny ručně malovaných vánočních ozdob včetně bohaté historické expozice.
Po celý školní rok navštěvovali knihovnu žáci a studenti místních škol a škol okolních obcí. Seznamovali se se službami knihovny, vyslechli tématicky zaměřené přednášky k výročím, osobnostem našeho regionu, nechyběly lekce informatiky, soutěže a další zájmové aktivity.
Celoroční samozřejmostí byly pravidelné výstavky nově nakoupených knih, výstavky k výročím autorů a událostí v obou odděleních knihovny.
Možnost vyhledávat v našem elektronickém katalogu on-line odkudkoliv, je využívána stále víc. Čtenáři nahlížejí do svých čtenářských kont v pohodlí domovů, prodlužují si výpůjčky, rezervují knihy e-mailovou poštou, objednávají knihy z jiných knihoven (meziknihovní výpůjční služba), ptají se knihovny…Tak, jak bude ubývat fyzických návštěvníků, bude přibývat těch virtuálních. Nebudeme nad touto skutečností naříkat, je to jev, který přišel s rozvojem informačních technologií. Současná generace vyžaduje služby, které vysoko zdvihají laťku odborných znalostí knihovníků. Kvalitní služby v oblasti informací jsou a budou i do budoucna hlavním knihovnickým krédem.

Přijměte naše pozvání na přednášku cestovatelů a fotografů Lenky a Václava Špillarových Afrika - jiný svět, doplněnou bohatou fotodokumentací autorů.
Čtvrtek 26. února 2009 v 17,30 v oddělení pro dospělé čtenáře. Vstupné 30,- Kč.

Upozornění všem čtenářům a návštěvníkům městské knihovny: Vzhledem k blížící se rekonstrukci nás můžete naposledy navštívit 16. dubna 2009.
Od tohoto dne nebudeme poskytovat žádné služby.
Provoz v nově upravených a vybavených prostorách bude pravděpodobně zahájen ve čtvrtek 17. září 2009. Bude mu předcházet slavnostní Den otevřených dveří v úterý 15. září 2009.
Přijďte si vypůjčit větší množství knih, které budete moci vrátit až po zahájení obvyklého provozu. Upomínky samozřejmě posílat nebudeme. Děkujeme za pochopení a věříme, že nelehké období společně zvládneme.


Jaroslava Vítová

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky