Ceník služeb - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Ceník služeb

Ceník placených služeb a poplatků - příloha Knihovního řádu č. 1

(Platnost od 1.1. 2014, změna 1.8.2015, 1.4.2016, 1.1.2018 )

Ceny za služby knihoven nejsou v cenách regulovaných, jsou tzv. volné a pro jejich tvorbu neplatí žádné předepsané postupy. Ceny za služby knihoven jsou tudíž ceny sjednané dohodou podle § 2 zák. č. 526/90 Sb., odst. 2, sjednávání cen.

Roční registrace:

dospělí do - 70 let.....
senioři nad 70, ZTP ..
studenti......................
děti do 15 let..............

 180,-
 100,-
 130,-
 100,-


Jednorázová výpůjčka:
(pouze 1 dokument čtenářům bez roční registrace) ... 70,-


Rezervace dokumentu poštou/e-mailem: ............ 20,-/10,-


Meziknihovní výpůjční služba:
Poštovné 1 dokument........................................................65,-
(jedna platba při vracení dokumentu, další účtuje zasílající knihovna)
Poplatek knihovnám, kterým zasíláme dokument.................50,-


Internet: 30 minut ZDARMA (pro registrované čtenáře)


Servisní poplatek za použití počítače: ........ 15,-


Kopírování: ( formát A4/A3):
1 stránka ... 2/3,-
1 list .......... 3/5,-


Tisk:
černobílý text A4 .......................1 stránka 2,-
černobílý obrázek A5 / A4 ................5,- / 7,-
barevný text A4 ........................1 stránka
3,-
barevný obrázek A5 / A4 ...............8,- / 15
,-

Skenování:

do 10 listů .............. 5,-
10 - 25 listů .......... 20,-
nad 25 listů .......... cena dohodou

Kopie z knihoven ČR: za každých 10, i započatých stran předlohy ........ 20,-Pokuty při nedodržení výpůjční doby 6 týdnů:


I. upomínka .......

II. upomínka ......
III. upomínka .....
upomínací dopis..

  knihy     časopisy
 40,- Kč     20,-
 60,- Kč     30,-
 80,- Kč     50,-
      
150,-

Ztráta nebo znehodnocení čtenářského průkazu: ......50,-

Znehodnocení čárkového kódu: ......20,-


Ztráta nebo poškození knihy:
fotokopie, nebo shodný výtisk (stejné vydání), popř. plná cena + manipulační poplatek v hodnotě 100 % ceny dokumentu.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky