2015 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2015

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2015


Sídlo:
Městská knihovna Egona Hostovského, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov
telefon: +420 491 483 480

e-mail: info@knihovnahronov.cz
Webové stránky: www.knihovnahronov.cz

Facebook:  www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov

Zaměstnanci:
Vedoucí knihovny Marek Dvorský (e-mail: dvorsky@knihovnahronov.cz )
Oddělení pro dospělé čtenáře Jana Polejová (e-mail: polejova@knihovnahronov.cz)
Oddělení pro děti a mládež -  Hana Nejedlá (do 31.5.2015),
Mgr. Markéta Maršíková
(e-mail:  marsikova@knihovnahronov.cz ) od 1.6.2015
Balička knih, pomocné práce, úklid knihovny: Ludmila Smolová
(e-mail:  smolova@knihovnahronov.cz )

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Úterý        8,30 - 11,00      12,30 - 17,30
Čtvrtek   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Sobota                 8,30 - 11,00
Červenec - srpen: v sobotu zavřeno

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí, úterý, čtvrtek:       12,30 - 17,00
V době letních prázdnin: úterý, čtvrtek: 12,30 - 16,00
Poslání a činnost knihovny:

Knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona
č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:
Jsou to zejména:
- půjčování informačních pramenů
absenční a prezenční
- půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou
- informační služby (bibliografické, faktografické)
- reprografické služby
- rezervování požadovaných dokumentů
- informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě   internetu
- informace z oblasti státní správy

Základní výpůjční služby poskytujeme bezplatně.

Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby a další specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.Přehled vykazovaných statistických ukazatelů:

863
registrovaných čtenářů (z toho 312 dětských čtenářů
nárůst oproti loňsku o 61!) si v obou odděleních knihovny vypůjčilo 34 306 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 3880 periodik. Navštívilo nás 12 452 návštěvníků, z toho 11 296 tvořili sami čtenáři, 1340 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 1972 uživatelů využilo on-line služeb a 506 čtenářů k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací a studiu informatik půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem 1 185 osob, z toho 560 dětí.
Na webové stránky knihovny vstoupilo 4 098 zájemců,  v elektronickém katalogu on-line pátralo 4 776 čtenářů a uživatelská konta vykázala 3479 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 313 nových svazků, 950 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru.
Knihovní fond obsahoval v závěru roku 34 522 knihovních jednotek, k dispozici bylo 43 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.
Na nákup knih a časopisů knihovna vydala celkem 261 411,- Kč. 106 974,- Kč bylo vybráno na čtenářských poplatcích, dobrovolné příspěvky od čtenářů činily 2169,- Kč.

Akce městské knihovny:

        „Babičky jsou prima a dědečkové k nezaplacení aneb čtení nejen z Babičky Boženy Němcové“ . První pondělní odpoledne 2. března a při příležitosti celostátního Týdne čtení jsme zavítali do nedalekého Domova odpočinku Justynka. Četli jsme úryvky z Babičky Boženy  Němcové, dále pak básničky věnované babičkám a dědečkům a na závěr část z moderní pohádky Aleny Kastnerové O líné babičce.
      V úterý
3. března 2015 před desátou hodinou dopoledne si našli cestu do hronovské knihovny nejmladší žáčkové z mateřské školky. Pomocí obrázkových knížek děti doplňovaly pohádkové postavy z večerníčků, poznávaly barvy a pochlubily se pěknými říkankami.
       Na počest
125. výročí narození Karla Čapka se uskutečnila beseda pro žáky 9. ročníku místní základní školy. V průběhu návštěvy dne 5. března 2015 jsme společně "prošli" dětstvím sourozenců Čapkových než oni sami vstoupili do světa literatury, novinařiny
a umění. Helena, Josef a Karel - nejmladší a nejslavnější z rodiny Čapkovy.
      
Za bratry Čapky do hronovské knihovny se vypravili i žáci 5. ročníku základní školy ve Zbečníku v pondělí 9. března 2015. Připomněli jsme si jejich klukovské záliby a  návštěvy
se sestrou Helenou u hronovské babičky...
     
Ve čtvrtek 12. 3. 2015 jsme zahájili jarní blok besed pro veřejnost přednáškou „Ofirika nově poznaný kmen v odlehlé buši Jižního Súdánu“.
O zážitky ze své misijní cesty se s námi přišel podělit kazatel Církve bratrské v Náchodě pan Rostislav Staněk, který společně s Františkem Kaštilem přijal pozvání náčelníka Sebika šířit Slovo Boží.Tento kmen hovořící vlastním jazykem tvoří na 6 tisíc přátelských lidí žijících
v 8 vesnicích v odlehlé buši mezi horami.
    
      
Velikonoce s knihovníky z partnerské knihovny v Kudowě Zdrój
Ve středu 18. března v dopoledních hodinách jsme byli pozváni pracovníky naší spřátelené knihovny v Kudowě Zdrój na tradiční velikonoční posezení. Na letošní sváteční posezení si pro nás kudowští knihovníci připravili malé překvapení výlet do nedalekého města Duszniki Zdrój s návštěvou zdejšího muzea papírenství.
     
Hronov čte Čapka. Středeční odpoledne 18. března bylo v knihovně věnováno poctě jednomu z velikánů české literatury 20. století Karlu Čapkovi. Letos si připomínáme 125. výročí narození Karla Čapka (9. ledna 1890) a napadlo nás tedy, že zkusíme položit základy tradice veřejného čtení z jeho díla. Každý z účastníků odpoledního setkání předčítal oblíbenou pasáž z knih, které mu nejvíce přirostly k srdci.
     
Noc s Andersenem. V pátek  27. března 2015 krátce po 18. hodině jsme se již po osmé zaposlouchali do slavnostní znělky, jež nám připomněla další pohádkovou Noc s Andersenem u nás. Letošní téma „Kamarádi, pojďte s námi aneb Putovanie po Slovensku...“ Rodným Slovenskem po zajímavých místech nás provedla kolegyně z náchodské knihovny paní Marta Lelková -  host večera.
       
Pocta Josefu Čapkovi . Ve středu 8. dubna 2015 jsme si s žáky 5. ročníku Základní školy v Hronově mohli  připomenout hronovského rodáka  Josefa Čapka (1887-1945). Čím vším byl? Stal se uznávaným malířem, ilustrátorem, scénickým výtvarníkem, knižním grafikem, prozaikem, novinářem, nebojácným odpůrcem fašismu. Jeho osud zůstal zpečetěn  za okupace 1. září 1939, kdy byl zatčen. Prošel křížovou cestou koncentračních táborů...
V jednom z nich, v koncentračním táboře Bergen-Belsen (Dolní Sasko) cesta „poutníka pod hvězdami“ končí. Umírá někdy v polovině dubna 1945 při tyfové epidemii...
      
Ve čtvrtek 9. dubna k nám přijel vyprávět student 3. ročníku politologie hradecké univerzity Milan Školník o své studijní cestě do Nikaraguy státu ve Střední Americe ležícím mezi Karibikem a Pacifikem. Celkem 8 studentů a 2 pedagogové podnikli cestu
do druhé nejchudší země Latinské Ameriky. Za 14 dní stihli procestovat velkou část země, Managuu, Granadu, Estelí a Matagalpu, i dvě dosud činné sopky Masayu a Cerro Negro. Navštívili také kávovou plantáž i Corn Island
ostrov kreolsky mluvících černochů.
       
Francouzská a polská tajná služba na stopě pokladů .  Ve čtvrtek 23. dubna v podvečerním čase jsme po roce přivítali v naší knihovně Milana Zachu Kučeru badatele, záhadologa, hledače pokladů a autora bestselleru Největší tajemství Třetí říše. Tentokrát se téma besedy neslo v duchu hledání pokladů po nacistech.
       V
úterý 12. května od 17:30 do naší knihovny přijala pozvání na besedu bylinkářka Hanka Urbánková. Rodinná farma Sedmikráska se zabývá ruční výrobou bylinných sirupů, bylinných sypaných směsí (čajů), bylinných tinktur a mastí.
       Vyprávění o A. Jiráskovi (1851-1930) Ve středu 13. května k nám zavítala třída
8. A. Připomněli jsme si životní cestu Aloise Jiráska od dětství až po dobu, kdy dostudoval
a stal se slavným spisovatelem.
         
Vzpomínkový večer  - Ivo Švorčík. V pondělí 18. května jsme ve spolupráci
s rodinou Švorčíkovou v prostorách knihovny uspořádali vzpomínkový podvečer na malíře, kreslíře a grafika Ivo Švorčíka. Během večera, konaného při příležitosti vydání umělcova katalogu, promítl David Švorčík filmový dokument z vernisáže výstavy „Ivo Švorčík
(1937-2004)
Z malířského díla“ v Galerii výtvarného umění v Náchodě z dubna 2014.
        Dne 9. června se konal již 27. minisjezd dětských čtenářů. Tentokrát jsme byli pozváni do Městské knihovny v Novém Městě nad Metují. Za naší knihovnu se účastnily
dvě knihovnice a šest dětí z 3. a 4. třídy ZŠ Hronov.
        
Etiketa s Hurvínkem. (10. června)  V rámci projektu Etická výchova s Hurvínkem a Máničkou, který probíhá v letošním školním roce v ZŠ Velký Dřevíč, byla naše knihovna požádána o připravení tematické besedy o etiketě. Na besedu přišla 2. a 4. třída.   Děti se hravou formou seznámily s různými okruhy správné etikety slušné chování, vhodné oblékání, řádné stolování, pravidla při cestování hromadnými prostředky či při návštěvě kina, divadla či při jiných společenských událostech. Besedou je provázely audionahrávky z Abecedy slušného chování s Hurvínkem a různé ukázky z knih o etiketě a správném vychování pro děti. S Hurvínkema Máničkou za etiketou jsme se opět vydali do světa etikety se 3. třídou ZŠ Velké Poříčí (25. června).
      Letní čtení. S výběrem těch nejlepších knih napříč různými žánry se seznámily děti
z
3. a 5. třídy ZŠ Velký Dřevíč, které navštívily knihovnu ve středu 17. června. Aby se u nás nenudily, hned si na vlastní kůži vyzkoušely s komisařem Vrťapkou vyluštit zapeklitou prázdninovou loupež nebo v děsuplné jeskyni objevit ukrytý pirátský poklad.
      
Pasování prvňáčků na čtenáře 2015 (19. a 22. června)
Král Knihoslav I., vládce všech knih, pohádek a hlava čtenářského řádu Krásného slova, vyslal z pohádkové říše svého udatného rytíře Knihomola za doprovodu veselého kašpárka, aby pasoval na čtenáře letošní prvňáčky. Řady malých čtenářů se tedy letos rozrostly o 80  dětí ze základních škol z Hronova, Zbečníku a Velkého Dřevíče. Všechny děti obdržely diplom krále Knihoslava I., malou knížku Krtčí metro a hlavně čtenářskou průkazku do knihovny na celý rok zdarma.
       
Kniha pro čtvrťáka.  Závěrem školního roku (26. června) knihovnu navštívily děti
ze 4. třídy ZŠ Hronov. Přáním paní učitelky bylo provést děti světem knih pro jejich věkovou kategorii a inspirovat je k nějaké zajímavé četbě. Připravena pro ně byla bohatá výstavka knih různých žánrů, klasických perel i současných hitů. Na své si přišli jak holky, tak kluci a každý si v knihovně našel nějakou tu knihu na prázdniny přesně pro sebe.
       
Dominokešink v knihovně.  Začátkem prázdnin knihovnu navštívily děti v rámci příměstského tábora pod vedením Moniky Bohadlové z DDM Domino. První turnus přišel
v
pátek 3. července a druhý turnus následující týden ve čtvrtek 9. července. Tématem táborů byl dominokešink, neboli dny plné překvapení, soutěží a hledání pokladů. Jeden takový kešink si děti vyzkoušely i v knihovně. Rozdělily se do soutěžních družstev a prošly řadou úkolů s knižní tematikou…
       
Pohádkové dopoledne pro nejmenší.  V pondělí 3. srpna zavítali do knihovny za pohádkovým dobrodružstvím malí předškoláčci, od 2 do 6 let. Do našeho malého dětského oddělení se poskládalo přes 60 lidí (dětí + rodičů a prarodičů).Na uvítanou každý dostal malého plyšového kamaráda a společně jsme si povídali o zvířátkách. Přečetli jsme si pár básniček, zodpověděli několik hádanek a prohlédli si knížky pro nejmenší. Po pohádkovém cvičení jsme se pustili do čtení nové knížky Strašidla se bojí měsíce. Zamířili jsme také na vytouženou pohádkovou šipkovanou. Na děti v okolí knihovny čekalo 11 úkolů, při kterých
je provázely známé pohádkové postavičky.
        21. září se u nás ohlásila 6. třída ZŠ a MŠ Hronov, hlavním cílem bylo seznámit žáky s doporučenou četbou pro jejich ročník a s uspořádáním knih v dětském oddělení.
       Jak na referát ? (22. září) Dětem začal nový školní rok a s ním přišla i povinnost psát domácí úkoly a občas i nějaký referát. A jak správně takový referát napsat? O tom jsme si povídali s 5. třídou místní základní školy. Řekli jsme si, co vše by měl referát obsahovat,
kde hledat informace a jak jej napsat. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely hledání informací
z různých zdrojů a nalezené informace samy prezentovaly a hodnotily.
        
25. září dopoledne jsme tradičně připravili knihovnické minimum pro žáky 1. ročníku
Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí.
TÝDEN KNIHOVEN (5.10. 11.10. 2015)          
          Tvůrčí koutek v dětském oddělení

  Během Týdne knihoven si děti do knihovny přinášely své nejoblíbenější knihy a k nim si pak vytvářely originální knižní záložky. Všechny záložky a oblíbené knihy byly vystaveny v dětském oddělení. Do konce října probíhalo hlasování
o nejoriginálnější záložku. Vítěz dostal malou odměnu.
          
Večerníčky nejen z knížky
 Připomenout si 50. výročí Večerníčku přišli
v pondělí 5. října žáci 2. a 4. třídy ZŠ Velký Dřevíč. Povídali jsme si o historii Večerníčku, o tom, jak Večerníček vzniká a kdo všechno
se na jeho tvorbě podílí. Pustili jsme si úplně první pohádku, která byla vysílána v roce 1965
v rámci podvečerního pořadu Večerníček - pohádku O klukovi a kometě. Připomněli jsme
si slavná jména, která jsou s Večerníčkem spjata, přečetli si několik pohádkových ukázek
a nakonec vyluštili křížovku s večerníčkovskými hrdiny.
         Dobrou noc s Večerníčkem
V pondělí 5. října v 17h za námi do knihovny přiletěl Večerníček, aby s dětmi oslavil své 50. narozeniny. Na podvečerní program přišlo 16 předškoláčků a čerstvých školáčků v doprovodu maminek a babiček z Hronova, Náchoda a okolí. Společně jsem si přečetli několik večerníčkovských pohádek a povídali si o našich nejoblíbenějších večerníčcích. Děti si vybarvily své oblíbené pohádkové hrdiny, poskládaly si pravou večerníčkovskou čepici a na dobrou noc jsme si pustili pohádku O televizním strašidýlku, která se vysílala před 50 lety,
v den, kdy se na obrazovkách poprvé objevil kluk s papírovou čepicí, tak jak ho známe dodnes.
           
O Krtečkovi
 Na prvňáčky z hronovské základní školy v knihovně čekala krtčí hromádka a z ní na děti vykoukl Krteček spolu se spoustou jeho knížek. Povídali jsme si o panu Milerovi a o tom, jak Krtečka vymyslel a oživil. Spolu s dětmi jsme si připomněli úplně první příběh Jak Krtek ke kalhotkám přišel, povídali jsme si o jeho kamarádech a jaká další dobrodružství s nimi prožívá. V průběhu října a listopadu se za Krtečkem do knihovny vypravily i další třídy hronovských základních a mateřských škol.
         Na stopě zločinu
V úterý 6.10. byla z knihovny ukradena velká sbírka komiksů. Na místo činu byli okamžitě povoláni soukromí detektivové, kteří ohledali místo činu, zajistili stopy a vrhli se do objasňování případu. S jejich pomocí byl pachatel brzy dopaden a komiksy do knihovny vráceny.   Detektivní hra měla děti nejen pobavit, ale také seznámit s detektivní literaturou
a nalákat je k její četbě. Program se konal v odpoledních hodinách a byl určen pro veřejnost. Zájem o hru přišel i ze strany ZŠ Velký Dřevíč. Zahrát si na malé detektivy přišly děti ze
4. a 5. třídy.
         O pejskovi a kočičce
  V Týdnu knihoven děti přišly do naší knihovny nejen za Krtečkem a Večerníčkem, ale i za jejich neméně slavnými pohádkovými kolegy pejskem a kočičkou. Ve středu 7. 10. přišla červená třída z Mateřské školy Hronov a ve čtvrtek 8.10. pak 1.B ze základní školy. Děti se seznámily s Josefem Čapkem a jeho bratrem Karlem. Povídali jsme si i o jiných slavných pejscích a kočičkách z knížek a o tom, co vlastně takoví pejsci a kočičky mají rádi.
Za pejskem a kočičkou přišly v průběhu října a listopadu i další třídy hronovských základních
a mateřských škol.
       Kurz internetu pro středně pokročilé uživatele
Ve středu
7. října jsme v naší knihovně pořádali kurz internetu na téma: Nakupujeme na internetu, internetové bankovnictví a bezpečný internet. Náplní kurzu bylo seznámení uživatelů s možnostmi nakupování po síti s využitím slevových portálů, aukcí (aukro.cz, ebay.com), internetových obchodů a s bezpečnostními riziky spojenými s nakupováním
a s používáním platebních karet. Dále jsme se věnovali využívání internetového bankovnictví
a hlavně možnostmi zabezpečení počítače a tzv. „chytrých mobilních telefonů“ před zneužitím hesel a dat. Poslední část byla věnována nástrahám hoaxů, spamu a phishingu.
          Čtení v Justynce
Ve čtvrtek 8. října odpoledne navštívily knihovnice Jana Polejová a Lída Smolová obyvatele Domova ve stáří Justynka, aby jim zpestřily odpoledne čtením z regionálních pověstí. Pro tentokrát vybraly ukázky z pověstí, které pro nás sesbírali a zaznamenali Eva Koudelková
a Antonín Krtička-Polický a sepsal Petr Čuhanič -  např. „Panenka Vambeřická v Dolech“, „Zkamenělá princezna na Boru“, „Šotek ve Dvorské“ a další.
           
Tradiční čínská medicína
Ve čtvrtek
8. října jsme v knihovně přivítali pana Milana Schirla praktika tradiční čínské medicíny. Dozvěděli jsme se, co to je vlastně tradiční čínská medicína, jaké má historické kořeny, co léčí, jak probíhá terapie, diagnostika a druhy léčby.
    Poslední akcí náročného Týdne knihoven byla náštěva
25. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, v  pátek 9. října. Jako každoročně to byla příležitost navázat kontakty
s nakladateli a vydavateli, nakoupit ve slevách knihy a knižní novinky a doplnit fond knihovny o tituly, které v knihovně chybí a čtenáři je žádají.
            
Ten píše to a ten zas tohle III.
Netradičně ve
středu 21. října jsme se v knihovně sešli s milými hosty Miloněm Čepelkou
a Josefem Pepsonem Snětivým. Se svým literárně-hudebním večerem s názvem „Ten píše to
a ten zas tohle“ k nám zavítali již potřetí a tentokrát nám pan Čepelka představil povídkovou knihu „Svědectví inspektora Toufara“ a pan Snětivý svoji zatím poslední básnickou sbírku „Dvě na čtvrtou sonetů v rytmu srdce“. Kromě toho nám předčítali a recitovali i ze svých dalších knih.   O hudební doprovod se opět postaral pan Snětivý, který nám zazpíval a zahrál na flétnu a na saxofon.
            
ŘÍJNOVÁ FILMOVÁ KAVÁRNA
Do programu
Promítej i ty! se přihlásila i naše knihovna. Půjčili jsme si pro Vás skvělé dokumenty uvedené na filmovém festivalu Jeden svět. Promítali jsme každé říjnové úterý od 17:30 v oddělení pro dospělé čtenáře. Vstupné bylo volné, k promítání dokumentů se podávala káva, čaj a domácí sladké pečivo.  
Program Říjnové filmové kavárny:
6.10. v 17:30  Z popelnice do lednice
13.10. v 17:30 Ke světlu
20.10. v 17:30 Šitkredit
27.10. v 17:30 Na sever od slunce


HALLOWEENSKÉ STRAŠIDLENÍ (6. listopadu)
Páteční podvečer se knihovna proměnila v království strašidel, bájných stvoření
a pohádkových postav.
Od 16.00 probíhal program pro nejmenší děti pohádkové čtení se strašidýlky. Hodná čarodějka dětem představila sebe a své kamarády z pohádkové říše a také spoustu knih o čarodějkách, dracích, vílách, skřítcích, strašidlech a jiných bájných bytostech. Od 17.00 v knihovně vypukl děsivý rej. Přilétla strašidla, čarodějnice, kostlivci a upíři nejen ze všech koutů Hronova a okolí, ale dokonce dorazila i početná strašidelná návštěva
z Kudowy Zdrój. Společně jsme zavzpomínali na původ a tradice svátků, které se slaví na přelomu října a listopadu
Halloween, Slavnost Všech svatých, Dušičky. Kdo měl stále dost odvahy, vydal se v 18.00 na strašidelnou stezku. Cestou musel projít řadu stanovišť, která byla střežena děsivými postavami, a splnit hrůzostrašné úkoly. Ten, kdo strachy neutekl
a došel až do cíle, byl odměněn diplomem za statečnost a mohl si pochutnat na hororovém občerstvení.   Celou akci pořádala společně knihovna a Domino za pomoci několika dobrovolníků. Účast byla veliká ( 36 dětí a 14 dospělých).
         Zlatý vlak - válečná záhada
Záhada zmizelého vlaku nacistů hýbala médii v ČR i v Polsku ve druhé polovině srpna a celé září, proto jsme na toto aktuální téma zařadili ve
středu 11.11. 2015 od 17.30 přednášku spisovatele Milana Zachy Kučery (autora bestselleru Největší tajemství Třetí říše)  Zlatý vlak válečná záhada.
         Čteme rádi Čteme spolu
V pondělní podvečer
23. listopadu se v knihovně sešli malí čtenáři, kteří se zapojili do projektu na podporu čtenářství Škola naruby. Pochlubili se knihami, které přečetli a které se jim líbily. Prohlédli jsme si nové knihy a zahráli jsme si hru s pohádkovými postavami.
A protože byl měsíc vlaštovek, povídali jsme si také o vlaštovkách, přečetli si jednu vlaštovčí pohádku a nakonec si pár papírových vlaštovek poskládali.
          
Ve středu 25. listopadu 2015 v podvečerních hodinách jsme v naší knihovně přivítali cyklocestovatele Martina Adámka s cestopisným promítáním a vyprávěním
„Na kole přes Rumunsko do Bosny". Cesta, kterou uskutečnil v roce 2007, trvala 49 dní a ujel 3565 kilometrů.Martin Adámek nás tentokrát svou dia show provedl trasou z Náchoda, přes jižní Slovensko Komárnem do Maďarska, přes rumunské hory a nádhernou krajinou polí a luk až do Srbska a Černé Hory. Promítání doplňoval zážitky z cesty, z nocování ve stanu
i pod širákem, ze  setkáních s místními lidmi.
          Narozeniny plyšového medvídka v kudowské knihovně
V pátek 27. listopadu odpoledne jsme s dětmi z Hronova a Náchoda navštívily partnerskou knihovnu v Kudowě Zdrój, kde se slavily 100. narozeniny plyšového medvídka. Pro děti byl připravený nádherný program plný tancování a povídání o medvídcích. Děti ze sladkostí vyrobily krajinu pro medvídky, takový malý Stokorcový les, vytvořily medvídkovi narozeninové přání a nakonec snědly narozeninový dort a vypily bylinkový čaj s medem.
            
Ve čtvrtek 10. prosince se v dopoledních hodinách u nás v knihovně uskutečnila Beseda o lesních školkách. Pořádajícími bylo sdružení Mateřídouška, jež je zároveň lesním klubem v Hronově, který zde plánuje lesní školku založit. Jejich hosty byly zakladatelky lesní školky Trutnov Ostrov přírody a zakladatelka lesní školky Vrchlabí.
             Advent v knihovně
 Čekání na Vánoce jsme si v knihovně krátili zábavným programem. Pro děti byla během prosince připravena velká adventní soutěž, na každý den nová soutěžní otázka. Do soutěže se zapojilo 69 dětí a odevzdaly celkem 198 soutěžních odpovědí.  Poslední den před prázdninami bylo vylosováno 10 výherců, na každého z nich pod stromečkem čekal malý dárek.   Když se zrovna nesoutěžilo, mohly si děti vyrobit originální papírové ozdoby na stromeček nebo si prohlédnout vystavené knihy s vánoční tematikou - nejen kouzelné vánoční příběhy, ale třeba i knihy o originálním balení dárků, výrobě vánočních přání apod.
             Vánoční besídka v knihovně (22.12. 2015 od 17:00)
Celý adventní čas jsme zakončili slavnostně vánoční besídkou. Chvíli jsme si povídali
o Vánocích kdysi a dnes, o vánočních zvycích a tradicích u nás a ve světě. Prohlédli jsme
si nové vánoční knížky a z jedné z nich (O pejskovi a kočičce - Jak slavili Vánoce) jsme
si přečetli malou ukázku. Poté se děti rozběhly do všech koutů knihovny a za poslechu tradičních koled se pustily do kreativní činnosti, prohlížení knížek a vánočních zvyků. Během programu dětem vyhládlo, takže si moc pochutnaly na cukroví a vánočním punči. Na úplný závěr jsme u stromečku vyslovili svá vánoční přání a zapálili si prskavky.
Účast na vánoční besídce byla úžasná - 25 dětí a 14 dospělých!Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností.
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů a na našich webových stránkách
www.knihovnahronov.cz a na www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov

Zpracoval:  Marek Dvorský, vedoucí odboru knihovna


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky