v roce 2011 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

v roce 2011

Akce knihovny > Proběhlé akce

Proběhlé akce knihovny v roce 2011
Po sněhu půjdu čistém, bílém,                 Tu ztichnu tak, jak housle spící,
hru v srdci zvonkovou.                                  a malý náhle, dětinný,
Vánoční země je mým cílem.                            a v rukou žmole beranici,
Až hvězdy vyplovou,                                                 včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,       tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až lesní půjdu tmou.                                            svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jakoby z chléva,                         noc modrá vzlykne šalmají,
v němž vůl a oslík klímají,                                tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
světýlka stříknou zprava, leva,                  snad pastýři mne poznají…      

                                                                                           (Fráňa Šrámek Prosinec)


Za pár dní usedneme k vánočním stolům a než se nadějeme, dalších 12 měsíců zmizí v nenávratnu. Jaké byly poslední týdny roku v městské knihovně, najdete v krátkém přehledu.
Ve čtvrtek 3.11. nás měli navštívit Lenka a Václav Špillarovi s přednáškou Pod africkým sluncem. Oblíbení cestovatelé bohužel onemocněli a tak nám do knihovny přivezl kousek Afriky pan Ondřej Valášek z Pardubic. Jeho přednášky o pobytu v Egyptě a Indii jsme veřejnosti nabídli v nedávné době.
Jihoafrická republika je zemí značných sociálních rozdílů. Lidé tu žijí na jedné straně v otřesných podmínkách a obrovské chudobě, na straně druhé vládne bohatství a luxus. Násilí je tu na denním pořádku a tak je zcela běžné vlastnit zbraň na obranu svou i svého majetku. Projeli jsme řadou měst i několika méně známými národními parky, a dověděli se mnohé o historii i současnosti tohoto vzdáleného koutu světa. Přes některá negativa láká návštěvníky nádherná fauna i flóra a podívat se sem stojí určitě zato.
V úterý 8. listopadu přišli do dětského oddělení prvňáčkové ze základní školy v Horním Kostelci. Milé a zvídavé děti se nadšeně zapojily do programu plného her, pohádek a vyprávění paní knihovnice Hany Nejedlé. Téhož dne dorazilo do knihovny třicet žáků základních škol z polské Čermné a Hronova se svými pedagogy a naší kolegyní Violettou Biernacik. Přednášku  
„Příroda nemá hranice" pro ně připravili lektoři pan Jan Novák, pracovník ochrany přírody Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Dr. Zbigniew Golomb, bývalý zaměstnanec národního parku Stolové hory. Přednášelo se v polštině i češtině, výklad doprovázela bohatá fotodokumentace krásných přírodních oblastí Polska a Čech. S polskými knihovníky bude naše spolupráce pokračovat i v roce 2012.
Každou listopadovou středu probíhaly další internetové kurzy pro začátečníky, které skvěle vedla paní Jana Chotěborská. Sobota 26.11. byla i u nás  
Dnem dětské knihy. Letošní téma patřilo stromům, protože rok 2011 je Mezinárodním rokem lesů.    A tak se na toto téma četlo, kreslilo a vyprávělo. Nechybělo občerstvení v podobě marcipánových stromečků a lesní čaj.
Do  
20. prosince  budou v obou odděleních knihovny k vidění výrobky z keramiky. Pohádkové postavičky vznikaly hlavně k pohádkám Karla Jaromíra Erbena. Práce dětí i dospělých se tvořily v keramické dílně Domu dětí a mládeže Domino pod dohledem paní Moniky Bohadlové. Výrobky jsou neprodejné, ale vaše oči jistě potěší.
Předvánoční inspirace:
Knihy stále patří k osvědčeným dárkům a ještě stihnete koupit:
Hronovské pověsti Petra Čuhaniče, Dvě holky na stromě Jiřiny Voltrové, biografii o  Janu Špátovi Martina Štolla,Příhody myšáka Šmejdila Jaromíra Joo a další drobné tisky z našeho regionu včetně sborníku  Rodným krajem.
Se svými blízkými se můžete v kouzelném čase adventu zahřát voňavými svíčkami se zimními a vánočními motivy, plovoucími voskovými květy a reliéfními betlémky.
Dalším hezkým dárkem by mohl být  
stolní kalendář  s kresbami starého Hronova od Petra Čuhaniče. Pamětníkům a nejen jim udělá určitě radost.
Z perníkového těsta se dá vyrobit ledaco. Přijďte se potěšit krásou  
perníkových stromečků a krásně ozdobených svícnů  – budou se vám hodit na vánoční stůl.

Personální změna.  V závěru roku se rozloučíme s paní Janou Chotěborskou ze Dvora Králové nad Labem. Po rodičovské dovolené se v lednu do knihovny vrací paní Jana Polejová, se kterou se budete opět setkávat v oddělení pro dospělé čtenáře.

Vánoční a novoroční provoz:
Oddělení pro dospělé čtenáře  
bude   otevřeno  v obvyklou provozní dobu  do 29.12.2011.
Oddělení pro děti a mládež  
bude otevřeno do 22.12.2011.
Provoz obou oddělení bude obnoven v pondělí 2. ledna 2012.

Za celý kolektiv městské knihovny    přijměte    přání klidných vánočních svátků, pevné zdraví a v novém roce co nejméně překážek v osobním i pracovním životě. Pokud patří kniha k vašim přátelům i v této hektické době, vejděte do našich dveří.                                        

Jaroslava Vítová„Na svatého Martina nejlepší je husina;
pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí.
Je-li kobylka martinské husy hnědá,
bude málo sněhu a na holo mrznout;
je-li však bílá, bude hodně sněhu“.                        (česká pranostika)
                                                              

Máme za sebou deset měsíců roku a jen pár týdnů nás dělí od jeho konce. V českých knihovnách proběhl říjnový Týden knihoven a tak mi dovolte krátké ohlédnutí za tím naším. Žáci 4. a 5. třídy ZŠ a MŠ v Hronově se začetli do pohádek Karla Jaromíra Erbena, se zájmem se zaposlouchali do jeho říkadel i rozpočítadel. Na dvoje autorské čtení Jitky Friedové dorazili žáčkové druhých tříd.    Podařené „Pohádky nejen na dobrou noc“ měly celou řadu šikovných interpretů, nechybělo malé soutěžení, které slečna Jitka sama připravila.
Přibyla nám řada nových čtenářů, kteří využili roční registraci zdarma, amnestie potěšila chronické nevraceče knih. Martin Leschinger z Orlického Podhůří nás tentokrát pozval na středomořský ostrov Malta. Zajímavé vyprávění doplněné fotodokumentací, zahrnovalo kromě současnosti také    historii celého, pro nás málo známého souostroví.
Zdařile proběhl další internetový kurz pro začátečníky, od středy 2. listopadu usedne k počítačům poslední letošní skupina zájemců.
Ve   čtvrtek 3. listopadu   nás na černý kontinent zavedou manželé Lenka a Václav Špillarovi. Jejich přednáška, nazvaná   „Pod africkým sluncem“,   bude tradičně doplněna o nádherné fotografické záběry.   Začínáme v 17,30   v oddělení pro dospělé čtenáře, vstupné činí 35,- Kč.
Pro vaše listopadové a další chvíle s knihou je tu malá inspirace z vycházejících novinek:
České okamžiky.  Čtvrtá z řady knih Pavla Kosatíka, ve které autor zkoumá kořeny češství.
Publikace podněcuje čtenářovo myšlení, přináší poznání a dokáže i pobavit.
Embéčkem kolem světa.  Dva mladí dobrodruzi Michal a Martin, se bez jakékoli znalosti automechaniky vydali na cestu kolem světa v letitém autě Škoda 1000 MB.
Cesta napříč čtyřmi kontinenty a dvaadvaceti zeměmi trvala sedm měsíců. Kromě zeměpisných a historických zvláštností dalekých i blízkých krajů, poznáte také povahy lidí, bez jejichž pomoci nebo jen podpory a obdivu by se tento bláznivý sen objet svět veteránem „Julií“ těžko podařil.
V kanadské divočině  (o životě ve srubu u jezera Clark). Známý cestovatel Leoš Šimánek navazuje ve své nejnovější knize na již vydané dva bestsellery o Kanadě. Srub, do kterého se autor čas od času vrací s celou rodinou, postavil v absolutní divočině vzdálené přes dvě stě kilometrů od nejbližší civilizace. Živí se částečně ze zásob, které si sebou přivážejí hydroplánem, ale hlavně z toho, co si sami vypěstují a naloví.
Jedu dál.  Blanka Matragi je proslulá česká návrhářka, umělkyně a designérka, která již třicet let obléká manželky, sestry a dcery králů, emírů, šejchů a magnátů v zemích Perského zálivu i mnohé evropské celebrity. Její v pořadí již druhá kniha popisuje napínavou a dramatickou cestu z Českomoravské vrchoviny až na nejvyšší světovou úroveň módy.
Hry v místnosti pro malé i velké. Autor Martin Gato nabízí návod pro každého, kdo si chce hrát, nebo kdo chce připravit hravou zábavu pro skupinku dětí, mládeže i dospělých.
Malé děti potřebují rituály.  Obě autorky přicházejí s tipy a náměty na každodenní činnosti, které dětem přinášejí pocit bezpečí a rodičům pomáhají při výchově.
Bez ohlávky  (rozhovory). Socioložka Jiřina Šiklová (1935) vystudovala historii a filosofii na FF UK v Praze. Aktivně se podílela na tzv. Pražském jaru a proto byla po vstupu vojsk v roce 1968 propuštěna ze zaměstnání. V roce 1995 získala cenu Žena Evropy a v roce 1999 jí byla udělena medaile Alice Masarykové I. stupně za zásluhy o rozvoj sociální práce v České republice. Kromě jmenované knihy vydala ještě Deník staré paní, Dopisy vnučce a Matky po e-mailu. Publikovala desítky statí v odborných    časopisech doma i v zahraničí.

Příjemné podzimní počtení přeje Jaroslava Vítová s kolektivem hronovské    knihovny.

„Prvá část října zpravidla    povětrnostně náleží do období jasného a ještě poměrně teplého období babího léta. Podle dlouhodobé řady teplotních měření v Praze-Klementinu se v prvé říjnové dekádě pohybují průměrné denní teploty ještě od 12,3 do 10,5 stupňů Celsia. V průběhu měsíce ráz počasí však získává stále více podzimní charakter. Kromě celkového poklesu teplot dochází dále ke zvětšování oblačnosti, prodlužuje se trvání ranních a večerních mlh a je častější i výskyt mrazíků a mrazů“.

                                                                                    (Zdeněk Vašků: Velký pranostikon)I v říjnu pokračují kurzy internetu a to vždy každou středu od 9,30 do 11 hodin pro již přihlášené zájemce. O kurz byl veliký zájem, proto nás mrzí, že se někteří přihlášení nedostavili a ani neomluvili.    Tím ovšem zablokovali místo těm, na které se při zápisu nedostalo. Kurz byl vzhledem k poskytované dotaci (PIK) ještě letos bezplatný.
Od 3. do 9. října bude v českých knihovnách probíhat tradiční  Týden knihoven ČR.  Slavnostní knihovnický happening proběhne tentokrát v pátek 30.9. a v sobotu 1.10. v Ostravě. Sejdou se tam zástupci českých knihoven a společně absolvují bohatý program.
Již v sobotu 1.10. si u nás můžete zalovit v
mini burze knih a časopisů, opět za symbolické ceny. Přístupná bude do odvolání v oddělení pro dospělé čtenáře.
V pondělí 3. října se bude v mnoha knihovnách nahlas číst  
(VŘSČ).  U nás to budou pohádky a pověsti Karla Jaromíra Erbena, jehož dvousté výročí narození si kulturní veřejnost v listopadu připomene (7.11.1811-21.11.1870). Číst budou žáci 4. a 5. třídy ZŠ a MŠ v Hronově. Chcete-li se zapojit, přijďte. Můžete číst i ze své oblíbené knihy.
Pro školní děti 1. stupně je na tento týden připraveno autorské čtení, tentokrát z knihy Jitky Friedové (ročník 1985) z Vysoké Srbské u Hronova,
Její prvotina  
Pohádky nejen   na dobrou noc,   určitě rozzáří dětské obličeje a probudí v nich paní Fantazii, která tak skvěle inspiruje mladou začínající autorku.
Ve čtvrtek 6. října k nám již podruhé zavítá pan Martin Leschinger z Říček v Orlických horách. Přednáška nazvaná  
Malta středomořská brána Evropy  začíná v 17,30  v oddělení pro dospělé čtenáře. Vstupné činí 35,- Kč.
Využít můžete také  
roční registraci zdarma  a stát se naším novým čtenářem. Registrace platí pro obě oddělení knihovny v uvedeném týdnu a to vždy jen pro jednu konkrétní osobu. Zapomnětlivým čtenářům budou v rámci  amnestie  odpuštěny sankční poplatky (upomínky), pokud v uvedeném týdnu vrátí dlouho „nedobytné“ vypůjčené knihy.
Nastal čas krátkých dnů a dlouhých večerů. Pokud pro sebe chcete něco udělat, vejděte do dveří knihovny. Těšíme se na setkání s vámi.

Jaroslava Vítová


„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“…
I nám se zdá, pane Důro, i nám…(Vladislav Vančura, Rozmarné léto).

Po tři červencové týdny probíhala v hronovské knihovně po pěti letech kompletní revize knihovního fondu. Stručně řečeno je to načtení každé knihy do revizního modulu příslušného programu. Při tomto procesu se zjišťuje odpovídající umístění knih v jednotlivých odděleních a depozitářích, kontrolují se odpisy a ztráty. Letošní výsledek je víc než uspokojivý: z téměř třicetitisícového fondu je nezvěstných pouhých 128 svazků, z nichž se určitě ještě nějaké objeví při postupném hledání již za běžného provozu. Ten jsme zahájili v pondělí 1. srpna a dle ohlasu našich čtenářů a ostatních návštěvníků bylo již načase. Většině chyběla důvěrná setkání s knihami, dalším oblíbené posezení nad denním a ostatním tiskem, uživatelé postrádali přístup do sítě internetu.    Poskytujeme jej od roku 2004 zdarma po dobu 30 minut, což se však v nejbližší době může změnit.
Projekt PIK (Projekt internetizace knihoven) začaly knihovny využívat od roku 2003 za finanční podpory ministerstva informatiky. Po jeho zrušení přešel do kompetence ministerstva vnitra, zájem o převod do působnosti ministerstva kultury však nebyl realizován. Jednou z povinností veřejné knihovny, danou Knihovním zákonem č.257/2001 Sb., je umožnit přístup k internetu. Možným, nedávno avizovaným odpojením, by byly ohroženy především malé obecní knihovny, kde se velmi často nedostává finančních prostředků na samotný provoz. Na přelomu srpna a září by měla vláda rozhodnout o pokračování PIK nebo odpojení 3 500 knihoven ve všech krajích ČR. Druhé řešení bude však určitě znamenat pro koncového uživatele zpoplatnění této řadu let poskytované informační služby.

Upozorňujeme veřejnost, že ještě po celý srpen bude knihovna o sobotách uzavřena, k obnovení provozu dojde v sobotu 3. září 2011.
Prázdninový provoz v oddělení pro děti a mládež bude v srpnu rovněž omezen:
Úterý, čtvrtek: 12,30 16 hodin.

V oddělení pro dospělé čtenáře si můžete prohlédnout výtvarné práce polských a českých dětí. Tématem jsou příběhy o loupežníku Rumcajsovi od autora Václava Čtvrtka: jeho pohádkové postavičky si oblíbili i naši sousedé. Výstavka potrvá do konce září, přístupná je v době provozu knihovny.
Od 7. září budou každou středu probíhat podzimní kurzy internetu pro začátečníky. Kurz je plně obsazen, další zájemci usednou k počítačům i v říjnu a listopadu.

                          Příjemný srpnový čas s dobrými zprávami a rychlými informacemi vám všem.„Červená se červenec, zraje každý pupenec“
(staročeská pranostika)

                                                              
Účast hronovských žáků na 23. minisjezdu dětských čtenářů Náchodska.

Letošní setkání dětských čtenářů včetně pracovnic knihoven z Hronova, Police nad Metují, Červeného Kostelce, Nového Města nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší a Velichovek se uskutečnilo ve středu 1. června v náchodské městské knihovně. Po přivítání v  oddělení pro děti se soutěžící rozdělili do trojic (losovalo se podle barevných papírků), takže se vzájemně
„ promíchali“ školáci ze všech měst. Rozdaly se mapky Náchoda a děti vykročily postupně směrem přes Kamenici na náměstí T.G.Masaryka. Se zápisníkem a tužkou v ruce si zapisovaly    kudy prošly a co zajímavého viděly z historie i současnosti Náchoda. Po návratu do knihovny akce pokračovala. Soutěžilo se s Václavem Čtvrtkem a jeho pohádkovými hrdiny. Výsledkem bylo úspěšné vyluštění křížovky, což dalo některým dětem docela zabrat. Naštěstí vždy pomohla nápověda ukrytá    na regálech (v knížkách) nebo dobré skutky všech přítomných. Snahu a touhu po vítězství měly všechny děti. Celkový počet bodů však rozhodl o vítězích…Minisjezd jsme zakončili návštěvou náchodského zámku s výstavou historických hraček, velký obdiv patřil kočárkům pro panenky ze soukromé sbírky.
Za velmi zdařilou akci patří poděkovat jak knihovnicím z Náchoda, tak prima dětem z hronovské „základky“. Letošními účastníky byli Marek Chytrý, Štěpánka Černá, Lucie Lemfeldová, Barbora Nosková a Veronika Stará.
V příštím roce, na 24. minisjezd, chystá překvapení Knihovna města Police nad Metují.

Česko
polský Den dětí.
V pátek 3. června  se děti 2.B. ZŠ a MŠ Hronov s paní učitelkou Kristinou Novotnou zúčastnily  Dne dětí v Kudowě Zdroji.  Po krátkém zastavení v městské knihovně nás čekalo pohádkové dopoledne, které připravili naši kolegové v prostoru před knihovnou. K českým dětem se přidaly děti polské a brzy se za doprovodu reprodukované hudby strhl opravdový mumraj. Celý program řídil břichatý a vousatý loupežník Rumcajs v červeném klobouku, pomáhala pěkná Manka polsky zvaná Hanka a další knihovničtí aktivisté. Holčičky stříhaly vílí čelenky a kytičky na jejich ozdobení, vyráběly papírové sukničky a s nadšením si nechaly pomalovat tváře barevnými motivy. Kluci zmalovali obrovský kámen pestrými barvami a pro sebe zhotovili loupežnická „vousiska“. Oživlý vlak z  padesáti dětí v čele s Rumcajsem a Hankou-Mankou zvesela „supěl“ od jedné pohádkové postavy ke druhé. Nechyběly hádanky, zpívání, tanečky. V závěru byly děti odměněny sladkými koláči a krásnými diplomy. Ty získaly za své výtvarné práce, vytvořené ke 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Jeho pohádky dobře znají děti obou států a české výkresy již zdobí vstupní prostor polské knihovny. Polské práce vystavíme v hronovské knihovně    v průběhu    prázdnin.

V červenci a srpnu je knihovna každou sobotu uzavřena.

Nezapomeňte na zkrácený prázdninový provoz v oddělení pro děti a mládež:  Úterý, čtvrtek 12,30 16 hodin.


Krásné léto, báječné prázdniny a úžasnou dovolenou ať jste kdekoli, přejí vám všem    hronovské knihovnice.


Roku 1455 okolo sv. Jana Křtitele tři dny bez přestání pršelo. U Prahy byla veliká povodeň, protože veliké deště kolem Dobříše protrhaly hráze rybníků. Bylo způsobeno mnoho škod ve vesnicích, tvrzích, na polích, lukách, na lidech i na dobytku. Mnohé chalupy připluly až k pražskému mostu. U Hradce Králové vzala voda most i mlýny a předměstí šeredně poškodila. Obilí na polích vymoklo. Z toho povstala drahota.

                                                                              (Ze starých letopisů českých, Praha 1980)

Ve čtvrtek 14. dubna dopoledne, zavítali do městské knihovny Egona Hostovského na domluvenou literární besedu žáci 7. A s paní učitelkou Janou Česenkovou. A protože letos
23. srpna (1951-1930) uplyne 160 let od narození hronovského rodáka Aloise Jiráska, vzpomínku a vyprávění jsme věnovali právě jemu. Vydali jsme se po stopách Lojzíka podkostelních Jirásků, kdy se loučil s chudičkou, ale milou hronovskou roubenou školou o jedné klase…Jako jedenáctiletý chlapec pobyl na handlu v německé rodině, poté v Broumově navštěvoval nižší třídy německého gymnázia, pokračoval na českém gymnáziu
v Hradci Králové. Po ukončení gymnazijních studií váhal mezi zálibou v malířství, pro něž měl skutečný talent, a náklonností k historii. Nakonec zvolil studium dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
„Sedmáci“ z hronovské základní školy byli dobrými posluchači, ti nejpozornější se vyjádřili    k osobnosti A. Jiráska takto cituji:
…byl z devíti dětí, tři sourozenci zemřeli a on jediný mohl studovat; v dětství rád maloval koně a vojáky; Broumov byl německý; vydělával si doučováním slabších žáků (při studiích); v té době byly známky ve škole až do 7. stupnice a ne do pětky; uměl dobře německy; pracoval 14 let jako profesor na škole v Litomyšli, kde se setkal s Bedřichem Smetanou; v Litomyšli se oženil s Marií Podhajskou; v Litomyšli si oblíbil památné místo Růžový palouček; Jirásek se přátelil s Mikolášem Alšem, když si dopisovali, říkal si „Jíra“, Mikoláš Aleš se podepisoval jako „Mikeš“; když A. Jirásek vydal novou knihu, hned mu ji poslal; byl dobrým kamarádem s Mikolášem Alšem, který mu taky ilustroval jeho knihy; román Skaláci dopisoval ve své malé světnici v Hronově; ve svých knihách Hronov nazýval Padolí; měl rád Prahu, jako starý pán chodil o hůlce a měl kulaté brýle; měl velké uši (na fotografii). Jedna žákyně se přiznala, že jí vypravování o A. Jiráskovi bylo dlouhé…
Na závěr jsme si z Jiráskova díla  přečetli oblíbenou pověst  Růžový palouček, která vypráví o dobách pronásledování jednoty českobratrské. Je dojemné si představit, že galské růže vyrostly ze slzí Bratří, když se tu loučili s rodnou zemí, a z drobtů chleba, když naposledy přijímali pod obojí…
Během měsíce dubna se mohli čtenáři dětského oddělení zapojit do slosovatelné ankety na téma:  „Co četli Tvoji rodiče v dětství?“
Z anketních lístků vylosovaly knihovnice 2 čtenářky:
Annu Kláru Pospíšilovou a Karolínu Soukupovou,  obě ze základní školy ve Zbečníku gratulujeme!
A co prozradily děti o četbě svých rodičů? Možná jste je také četli…
Děti z Bullerbynu, Rychlé šípy, Staré pověsti české, Tři mušketýry, Robinsona Crusoa, Babičku, Psohlavce, Honzíkovu cestu, Kopretiny pro zámeckou paní, Bylo nás pět, Rumcajse, Hochy od Bobří řeky, Na vlnách odvahy a dobrodružství, Povídání o pejskovi a kočičce, pohádky Boženy Němcové, H.Ch.Andersena a Karla Čapka, poezii Jaroslava Seiferta, z časopisů Ohníček, ABC, Čtyřlístek a Sluníčko.
Ke stému výročí narození pohádkáře Václava Čtvrtka (1911-1976), uspořádala hronovská knihovna výtvarnou soutěž s názvem „Večerníček s Rumcajsem“. Krásná dílka dětí z 2. B. ZŠ a MŠ vznikla pod dohledem paní učitelky Kristiny Novotné. Stejnou soutěž absolvovaly také děti z Kudowy (Kudowa Zdroj). Výtvarné práce budou postupně vystaveny v obou knihovnách, malí výtvarníci se mohou těšit na společné setkání.
Ve středu 1. června čeká na hronovské děti „Čtenářský minisjezd“. Tentokrát ho pořádá pro nejmladší čtenáře    z okolních měst a knihoven Městská knihovna o.p.s. v Náchodě.


Od 13. 16. června 2011 bude uzavřeno z důvodu dovolené oddělení pro děti a mládež.  Knihy mohou děti pouze vrátit v oddělení pro dospělé čtenáře.

Znovu upozorňujeme na uzavření městské knihovny v době od 11. 29. července.
Na základě Knihovního zákona č. 257/2001 Sb., bude provedena kompletní revize knihovního fondu. Během uvedeného období nelze půjčovat ani vracet knihy. Poslední výpůjční den před revizí je čtvrtek 7.7.2011, přijďte si včas doplnit své oblíbené čtivo. Děkujeme za pochopení.
Do konce června jsou ještě v prodeji svíčky ze včelího vosku výrobců manželů Jarolímových.
Stále máme v prodeji knihu Petra Čuhaniče „Hronovské pověsti“, „Dvě holky na stromě“ Jiřiny Voltrové, knihu Martina Štolla „Jan Špáta“, spisy Egona Hostovského, obrazovou publikaci „Hronov a okolí“, „Hronov a dějiny“ PhDr. Ladislava Hladkého, CSc., sborník Rodným krajem a další drobné tisky.
Jarní kurz internetu byl velmi úspěšný a již teď je téměř obsazen kurz zářijový, říjnový a listopadový. V půjčovně pro dospělé čtenáře jsme doplnili počet počítačů na sedm, což uživatelé jistě ocení.

                     Krásný vstup do letního slunovratu přejí Hana Nejedlá a Jaroslava Vítová

Pasování hronovských prvňáčků posedmé…


V červnu 2004 jsme si poprvé vyzkoušeli oblíbenou knihovnickou akci, „pasování" prvňáčků. Do knihovny postupně přicházeli žáčkové z Hronova, v roce 2007 přibyly děti ze základní školy ve Velkém Poříčí a v roce 2009 také prvňáčkové ze Zbečníka. Každý rok jsme připravili jiný program, nové malé čtenáře pasovali králové, rytíři, kouzelník, kosmonaut…Ke slavnostnímu aktu patřilo luštění křížovek, hádanky, doplňovačky, čtení, zpívání i tancování. Děti obdržely po odříkání čtenářského slibu průkaz na jeden rok zdarma a pamětní    medaili.
Letošní pasování proběhlo v pátek 27. května a našimi hosty byly děti hronovské ZŠ a MŠ    z 1. A a 1. B. se svými učitelkami.    Do dětského oddělení, vyzdobeného obrazy vodních obyvatel, hrníčky na dušičky s pokličkami a dalšími rekvizitami, se po krátkém pestrém programu dostavil opravdový vodník i s vílou Voděnkou. Po seznámení s pohádkovými bytostmi děti slíbily, že budou s knihami zacházet jak nejlépe umí. Vodník pasoval budoucí čtenáře velkou dřevěnou rybou a Voděnka přidala pár vodních kapek ze svého kyblíčku s květinami. Následoval podpis do kouzelné „pasovací“ knihy, každý dostal ke čtenářskému průkazu krásný pamětní list a barevnou perníkovou rybičku s marcipánem. Děti si vyzkoušely čtení a některým to šlo již opravdu velmi dobře. Nakonec vypukla pravá vodnická diskotéka, doprovázená vodnickou písničkou. Děti obou tříd se staly našimi čtenáři a my věříme, že se pro některé z nich knihy stanou trvalým životním průvodcem. Pokud se v rodině čte a rodiče či prarodiče na čtení pohádek nezapomínají, může knihovna na tento základ bez problému navázat. Smutná je skutečnost, že někteří rodiče dětem nedovolí stát se čtenáři, což je vzhledem k nulovému vstupnímu poplatku zarážející. Snad ani netuší, o co své dítě na startu k vědění připravují. Naštěstí jsou to zatím výjimky.
Tak jako v předcházejících letech se nápadité výzdoby a osobního ztvárnění pohádkových postav ujali zaměstnanci Domu dětí a mládeže Domino: Jaroslav Škop a Monika Bohadlová. Spolupracují s námi i při dalších akcích pro děti a tak jim patří naše uznání a díky.
Druhé letošní pasování proběhne v městské knihovně v pátek 24. června a mladou čtenářskou základnu rozšíří prvňáčkové ze Zbečníka a Velkého Dřevíče.

Jaroslava Vítová a Hana Nejedlá

Ohlédnutí…

Jaká je (a není) hronovská knihovna?  Anketa pro veřejnost
březen 2011.
Deset zadaných otázek nám mělo přinést odpověď, jak jsou naši čtenáři a další uživatelé spokojeni s knihovnou a jejími službami.
Většina respondentů do knihovny chodí a tak jsme čerpali zejména z jejich názorů. Nejvíce využívanou službou je půjčování knih a časopisů, dále přístup do sítě internetu a meziknihovní služby. Velký rozdíl je v počtu za rok přečtených knih: někdo přečte 1-2 knihy, další 30-50, vášniví čtenáři přečtou v uvedeném období desítky knih. S nabídkou služeb jsou spokojeni všichni. Několik čtenářů postrádá v nabídce více odborné literatury, někteří uvádí konkrétní druh:    technika, knihy s duchovní tématikou, více odborných časopisů.
Provozní doba vyhovuje prakticky všem, objevila se jen jedna žádost o rozšíření provozu: středa od 12 16 hodin. Respondenti se dále vyznali z toho, jaká kniha, či časopis je poslední dobou zaujal. Opakovala se jména jako: Michal Viewegh, Arnošt Lustig, Ivan Klíma, Robert Fulghum, Robert Merle, James Herriot, Gerald Durrell, I.B.Singer, John Irwing a mnozí další včetně známých klasiků. Literaturu faktu preferuje celá řada našich čtenářů, mnozí mají v oblibě literaturu životopisnou a cestopisy. Z časopisů je nejčtenější měsíčník History, Epocha, Moje psychologie, odborné časopisy o zahrádkaření,    bytové kultuře a chalupaření. Informace o knihovně a jejích službách čerpají čtenáři při osobní návštěvě a z našich webových stránek. Většina čtenářů a návštěvníků by přivítala více přednášek o cestování, literatuře, dále hudební večery, čtení pod lampou, kurzy internetu. Pár zájemců by sneslo kávový automat, případně další občerstvení. Objevilo se i přání mít v knihovně roznáškovou službu.
Závěr: pozitivní ohodnocení naší práce nás těší. Budeme se snažit postupně vyhovět i některým individuálním požadavkům. Meziknihovně lze vypůjčit téměř každý odborný titul: všechny knihy ve svém fondu nemá žádná knihovna. Přednášek můžeme zajistit tolik, na kolik se nám dostává prostředků, kurzy internetu budou pro velký zájem pokračovat od září. Kávový automat instalovat nebudeme, ani jiné občerstvení. I tak se nám vrací celá řada knih politých a jinak znehodnocených, protože doma se u čtení    velmi často jí a pije…
To nepovažujeme v knihovně za nezbytné, míst k tomu určených máme v Hronově dost.
Včelí vosk  je produkt práce neúnavných včel, který se dále zpracovává. Přijďte si do knihovny vybrat z krásných svíček všech tvarů a velikostí a provoňte si byt, či dům úžasnou vůní. Výrobci jsou manželé Jarolímovi z Batňovic, výstavka bude přístupná do konce května v provozních hodinách oddělení pro dospělé. Ceny jsou příjemné a tak si udělejte radost.

Upozornění:
Dle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb., musí být v každé knihovně provedena v určitém intervalu kompletní revize knihovního fondu. V hronovské knihovně se poslední revize uskutečnila v roce 2006, ta letošní proběhne od 11. do 29. července 2011.
Z tohoto důvodu budou obě oddělení pro veřejnost zcela uzavřena!
Pokud se v uvedeném období bez knih neobejdete, přijďte si je včas vypůjčit.
V průběhu revize se knihy ani časopisy v žádném případě nepůjčují, ani nevracejí! Děkujeme za pochopení.

Jaroslava Vítová

Výrobky z včelího vosku


Noc s Andersenem v hronovské knihovně počtvrté…


V pátek 1. dubna 2011 se v oddělení pro děti a mládež sešlo 16 dětí od 7 do 12 let a po zaznění známé znělky vypukla andersenovská noc. Děti nejprve odevzdaly své výtvarné práce, tentokrát tématicky zaměřené k vládci hor Krakonošovi.
Po jeho příchodu nastala hotová palba dětských otázek, kterou však náš večerní host zvládl s přehledem a pravou moudrostí pána hor. Čtení a poslouchání pohádek nás odneslo do kouzelné říše, kde panuje spravedlnost a každá neplecha je po zásluze potrestána.
V čele s Krakonošem jsme se před setměním vydali do blízkého městského parku hledat „zakopané“ poklady. Ty byly dětmi brzy objeveny a nalezené kameny Krakonošem „požehnány“ pro další plánované použití. Druhou část pokladu tvořil váček s čokoládovými mincemi, o které se děti podělily. Po návratu navštívila děti „babka kořenářka“ se svými léčivými bylinkami a k této příležitosti se podával ukázkový lipovo-meduňkový čaj s medem. Děti musely poznat podle vůně nebo vzhledu jednotlivé léčivky a Krakonoš se sojkou „práskačkou“ pečlivě sledovali průběh správného určení. Tato disciplína děti velmi bavila a bylo vidět, že se v botanice vyznají. Menší zádrhel způsobila jen saturejka, jejíž vůni a chuť znaly již naše babičky. Ve výtvarné dílně DDM Domino se malovalo na kameny, nalezené v parku. Někdo použil vlastní fantazii, jiní čerpali z knihy, kde se našla spousta vhodných nápadů. Po přestříknutí lakem ležely na stole barevné rybky, brouci, hadí vejce, koňská hlava, červené berušky…Další rukodělnou činností bylo zdobení voňavých perníčků. Většina dětí si tuto technologii již vyzkoušela doma a tak jim šla práce pěkně od ruky. Zdobili se motýlci, kuřátka, vajíčka, koníci, ježci a některé exponáty skončily rovnou v mlsných pusách malých cukrářů. Ve výrobě byly tou dobou dvě obrovské    piškotové rolády, které plnila a zdobila Eva z Domina. Nejmladší nocležnice, Bára Smutná z 1. třídy, pomáhala připravit další medový čaj a dobře si vedla i v určování bylinek. Po výborné ochutnávce se děti vypravily na noční stezku „v Krakonošově“ po knihovně a ztemnělých chodbách budovy. Strach nedal nikdo najevo a tak se všichni zase šťastně sešli a začali se chystat na nebeské usínání četbou pohádkových příběhů. Hodinu po půlnoci se již neslo provizorní ložnicí spokojené oddychování spáčů, kterým se určitě zdálo něco krásného. Ranní snídani s čajem a domácí buchtou nikdo nezmeškal a to již začali přicházet pro své děti první rodiče.
Pohádková noc se povedla a náš dík patří nejen dětem, ale také Evě, Monice a Jardovi z Domina. Spolupráce s nimi je báječná a tak se budeme těšit na další.

V uplynulém měsíci březnu, který patří tradičně čtení a knihám, jsme otevřeli dveře všem generacím. Zájemci si vyslechli přednášku Martina Leschingera „Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska“, přednášky o osobnostech regionu absolvovali maturanti Hotelové školy, na exkurzi dorazily děti z místní školní družiny. Kouzlo jarních vystřihovánek předvedla naše polská kolegyně Violetta Biernacik    z  Chudoby (Kudowa Zdroj). Maraton čtení s Jiřinou Voltrovou, autorkou knihy "Dvě holky na stromě", proběhl v týdnu od 7. do 11. března. Nadšenými posluchači byly děti 1. stupně ZŠ a MŠ Hronov, Velké Poříčí a Velký Dřevíč. Kurz internetu pro seniory probíhal každou březnovou středu, další natěšení zájemci usednou k počítačům na podzim. Anketa Jaká je (a není) hronovská knihovna oslovila řadu respondentů, její výsledky pro nás budou inspirací co změnit či zlepšit. Mezi čtenáře přibylo nad dvacet nových: ti získali roční registraci zdarma a mohou začít využívat všech našich služeb v obou odděleních.

Jaroslava Vítová

V sobotu odpoledne oschnou polní cesty.
Od lesa přijde do dědiny jaro. Pod paží ponese si skřipky, prastarý nástroj z trojitého dřeva.
Některý večer pak se ozve v sadech píseň.
A dlouho do noci a na jediné struně neznámý hudebník nám bude vypravovat tu prostou věc.
                                                                                          
                                 Jan Skácel

Ohlédnutí za Březnem, měsícem čtenářů BMČ 2011.
Přednáška Martina Leschingera 3.3. „Za krásami Čech, Moravy a Slezska“ byla inspirací těm, kdo vyznávají objevování v sedle kola. Objeli jsme při poutavém vyprávění a kvalitní fotodokumentaci celou naši zem a ti, kdo tu nebyli, mohou jen litovat.
Jarní vystřihovánky s polskou kolegyní Violettou Biernacik byly připraveny pro děti 3. a 4. třídy ZŠ Zbečník. Všem kutilům se podařilo vytvořit dle šablonek zdařilá umělecká dílka ve tvaru sluníčka
přáníčko, berušky, broučka nebo kytičky. Několik dekorací nám nadšení výtvarníci věnovali k výzdobě interiéru oddělení pro děti a mládež. Příjemně strávený čas umocnila „sluníčková“ nálada dětí a s ní do knihovny vstoupilo rozesmáté jaro.
Besedy nad knihou Dvě holky na stromě s  Jiřinou Voltrovou. Autorského čtení se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd základních škol z Hronova, Velkého Dřevíče a Velkého Poříčí s třídními učitelkami. Vyprávění paní Voltrové proběhlo v příjemné a živé atmosféře. Děti se dozvěděly, jak přišla kniha na svět, kdo byly malé „holky“ Inka a Ilonka a jak prožívaly dětské radovánky v konkrétním prostředí obce Babí u Náchoda. V programu účinkovaly také Hanka Zobalová (vnučka Jiřiny Voltrové) a Magdalenka Nawrat jako hlavní představitelky obou nerozlučných kamarádek. Jejich úžasné vystoupení se na přání hronovských dětí muselo opakovat. A tak už všichni víme na co nalákat vrány, aby nám přinesly sourozence…
Každou březnovou středu probíhal u našich počítačů kurz na téma internet s knihovnicí- školitelkou Janou Chotěborskou. Účastníci se seznámili s funkcemi tlačítek na klávesnici, orientací v nejznámějších vyhledávačích, založením osobní schránky, psaním e-mailů atd. Další zájemci usednou k počítačům na podzim, kapacita je již teď zcela naplněna.
Děti školní družiny ZŠ a MŠ Hronov nás navštívily 9. března s paní Evou Cvrčkovou. Četli jsme o Vašíkovi a Tadeášovi; o tom, jak oba prvňáčci o prázdninách u babičky a dědečka na venkově nelenili a sestrojili bednolet. Rozhodli se totiž letět do celého světa. Stihli jsme přistát v Africe, zastavit na ostrově Mauriciu, vrátit se do pravěku. Zbytek času děti strávily nad hádankami, luštěním křížovky a prohlížením knížek ze všech světových stran…
Na přednášky (10., 15. a 16. března) o autorech a osobnostech regionální literatury dorazili do knihovny studenti-maturanti    místní Hotelové školy s Mgr. Jitkou Bonaventurovou.
Roční registrace zdarma přilákala víc než desítku nových čtenářů. O výsledcích ankety Jaká je (a není) hronovská knihovna vás budeme informovat v některém z dalších čísel HL.
Den dětské knihy  se slaví 2. dubna na počest dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena a v mnoha českých a nejen českých knihovnách probíhá velmi oblíbená  Noc s Andersenem. V hronovské knihovně se letos bude spát již počtvrté a to v noci z 1. na 2. dubna (aprílová noc). Na děti čeká setkání s Krakonošem, výtvarné činnosti, stezka odvahy, hledání pokladu a samozřejmě čtení a kouzelné nocování mezi knihami.
Duben je letos  Mezinárodním měsícem lesa a 22.4.  slavíme každoročně  Den Země.  Pro polské a české děti chystáme přírodovědnou vycházku s poznáváním stromů a krás okolí.
Na závěr s přáním krásných jarních dnů jedna dubnová pranostika:
Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždycky nestálé“.

Jaroslava Vítová a Hana Nejedlá

Křidélka listů, letící pel a bzučení všeho hmyzu: říkám vám, vznášet se je jedna z nejsilnějších fixních ideí života; a jaro se doopravdy začíná teprve máváním všech křídel na světě“.
                                                                                                               (  Karel Čapek: Kalendář)
Březen je již tradičně ve znamení čtení a knih, ten letošní patří čtenářům všech věkových kategorií. Pro veřejnost je připravena řada zajímavých akcí a tak si pojďte vybrat    z nabídky hronovské městské knihovny.
Ve čtvrtek 3. března  začíná  v 17,30 přednáška  Martina Leschingera  „Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska".  Pan Leschinger rád cestuje, fotografuje a ve svém nakladatelství Flétna vydává zajímavé knihy s vlastivědnou tématikou. Vstupné činí 35,- Kč.
V týdnu  od 7. do 11. března  u nás vypukne  Maraton čtení (autorské čtení). Ze své knihy  „Dvě holky na stromě"bude číst a vyprávět paní Jiřina Voltrová dětem 4. a 5. tříd základních škol z Hronova, Velkého Dřevíče a Velkého Poříčí.
Každou březnovou středu (od 2. do 30.3.)  můžete usednout v knihovně k počítačům. Pro  začátečníky  je připraven kurz, který obsahuje základní znalosti jako je e-mailová pošta, vyhledávání informací všeho druhu, používání značek klávesnice, práce s „myší“ atd.
Kurz je  zdarma a  proběhne vždy  od 9,30
11 hodin  dopoledne v půjčovně pro dospělé.
Registraci zdarma na 1 rok  nabídneme těm, kteří dosud do knihovny nechodí.  Miniburza knih a časopisů  bude zájemcům přístupná po celý březen v oddělení pro dospělé čtenáře.
Jaká je (a není) hronovská knihovna  je název anonymní  ankety, jejíž výsledky nám přinesou další podněty pro práci se čtenáři a dalšími uživateli.
Mnohaletá spolupráce s polskou knihovnou pokračuje i po ukončení tříletého společného Projektu U nás
spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj.  V pátek 4. března  předvede naše kolegyně paní Violetta Biernacik své   Jarní vystřihovánky  dětem 3. a 4. třídy ZŠ Zbečník.    Barevnými tulipány, narcisy a velikonočními motivy společně ozdobíme okna v dětském oddělení, vlastními výtvory si děti určitě zkrášlí své domovy.
V zimě se méně hýbeme a více jíme. Jak se zbavit nadbytečných kilogramů vám poradí Jarmila Mandžuková v příručce100+1 přírodních rad na hubnutí.  Dalšími užitečnými pomocníky při vyhlížení jara budou knihy  Zdravá záda  a  15 minut cvičení pro zdravá záda.  Obsahují protahovací cvičení, rozhýbání, posílení i relaxaci a výsledkem bude pružné, pevné a tvarované tělo, na které bude radost koupit nové oblečení o pár čísel menší.
Počítače dnes ovládá kdekdo. Těm, kteří jsou na začátku, nabízíme publikaci Josefa Pecinovského  Začínáme s počítačem  a  Nebojte se počítače  autora Davida Procházky. Najdete zde odpovědi na otázky: jak vypadá počítač uvnitř, jak počítač funguje, jak se zorientovat ve Windows 7, jak surfovat po internetu a mnohé další.
Za volantem s Karlem Čapkem, aneb neznámá cesta Karla Čapka do Alp, dvě škodovky a
3 500 kilometrů pěti státy. Autory jsou Petra a Zdeněk Vackovi.

Na cestě po České republice 2.
 S Janem Cézarem se vydáte po stopách oblíbeného televizního putování. Čeká vás zábavné vyprávění o lidových zvycích, krojích a pověstech. Slovo tu mají i lidé zajímavých osudů a profesí, s nimiž byste se jinak nesetkali.
Horami i pouští na kole  se můžete projet s Antonínem Červeným a Liborem Křapou. Tentokrát indickým Radžastánem , exotickou Etiopií a    kam až to nejvíc jde v Himálajích.
Zahrada po 4 roční období,  aneb láska na celý život. Kniha Mariany Felnerové vás provede zahradou od jara do zimy a tak se v ní setkáte s jarními květinami, letními    trvalkami i nápady jak připravit zahradu na zimu. Nechybí zajímavé recepty vázané k danému období.
České snění  je čtivě psaná kniha historika Pavla Kosatíka, věnovaná kolektivním českým snům 19. a 20. století, které vypovídaly zejména o falešných představách, touhách a iluzích, které Češi měli o sobě samých.
Jaro je za dveřmi a všichni se na něj těšíme. Zkuste si čekání na teplé dny plné slunce doplnit návštěvou městské knihovny. Budete u nás vítáni.

Jaroslava Vítová

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky