Historie - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Historie

Z historie městské knihovny

Počátky veřejného čtenářství lze zahrnout do činnosti nejstaršího spolku v Hronově a to byl Čtenářský spolek Hron, založený v roce 1868. V roce 1888 měl spolek 57 členů, čestným členem byl hronovský rodák a spisovatel Alois Jirásek. Knihovna spolku měla v té době 783 knih a spolek odebíral též časopisy. K otevření veřejné knihovny a čítárny došlo zřejmě v roce 1898. Za uplynulých více než 100 let se knihovna několikrát stěhovala. V současné době sídlí na Komenského náměstí, nedaleko rodného domku Aloise Jiráska. Nese název po dalším hronovském rodákovi, spisovateli Egonu Hostovském. Po ztrátě subjektivity v roce 1997 (rozhodnutí městské rady) existuje jako odbor městského úřadu. Od roku 1997 je budována vlastní databáze fondu knihovny v knihovním systému Clavius. Městská knihovna je evidována na základě knihovního zákona 257/2001 Sb. pod Ministerstvem kultury ČR jako základní knihovna a poskytuje veřejné a informační služby z tohoto zákona vyplývající.

Hronovské náměstí

Minerální prameny

Padolí 1868

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky