2014-3 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2014-3

Akce knihovny > Proběhlé akce

číslo stránky:
             Proběhlé akce knihovny v roce 2014

Čtenáři roku - oddělení pro děti

Hronovská knihovna vyhlašovala čtenáře roku!

V březnu – měsíci čtenářů vyhlašovala naše knihovna poprvé své čtenáře roku.
V oddělení pro děti se jimi stali : Michal Hillmann, Tereza Suchánková a Kateřina Škopová.
Kromě drobných věcných dárků a pamětního listu obdrželi všichni jmenovaní roční registraci zdarma! Gratulujeme!!!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.dubna 2014 - Noc s Andersenem - "Máme rádi Česko .... "

Sedmá pohádková Noc s Andersenem v Hronově 2014 na téma - „Máme rádi Česko".
V pátek 4. dubna o 18. hodině ožila hronovská knihovna natěšenými dětmi. Po slavnostní znělce mohl začít společný program. Připomněli jsme si odkaz Hanse Christiana Andersena,  přečetli pozdrav českého velvyslance v Dánsku, datovaný k této významné události. První zastávkou pro nás byla prohlídka prostor Jiráskova divadla. Na jevišti jsme se s dětskými čtenáři začetli do ukázky z nově vydané knížky O Vendulce a drakovi. Jiráskovo divadlo bylo na hodinku jenom naše… V zákulisí divadla nás čekalo milé překvapení. Poblíž rekvizitárny nás přišli pozdravit Hurvínek s Máničkou a drželi se nás až do sobotního rána. Při návratu děti připravovaly výtvarnou koláž na téma Cesta městy. A poté měly za úkol po skupinách odpovídat na kvízové otázky -  typu nej… zajímavosti České republiky. Následovala ochutnávka dobrot od maminek i knihovnic a příprava na cestu za pokladem, který střežil ve sklepě schovaný duch. Chtěl po nás heslo složené z nalezených indicií. Podařilo se! O sladký poklad se děti spravedlivě rozdělily. Na dobrou noc přišla k chuti čtená pohádka Jaroslava Soumara o ptačím  klukovi Pírko a k poslechu krátké audio pohádky Zbyňka Malínského Ptáčkoviny.
S veselým vstáváním si nocležníci kromě snídaně dali i ranní rozcvičku. Na závěr jsme vyhlásili mezi účastníky dva
dětské čtenáře roku a předali jim diplom a odměnu.
Nocovalo 17 dětí (7-12 let), 4 ochotní patnáctiletí dobrovolníci, 3 pracovnice knihovny, šéf knihovny do půlnoci a partu s námi držela Monika, kolegyně z Domu dětí a mládeže v Hronově.
Jiráskovým divadlem nás provedla paní Marcela Kollertová, ředitelka KIS v Hronově, za což jí patří velké poděkování.
Hana Nejedlá


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19.března 2014 - Moudré pohádky vesmírných skřítků

Autorka knih Moudré pohádky vesmírných skřítků (1-2) v hronovské knihovně
Na středu 19. března odpoledne si paní Anna Birke-Semeráková z Červeného Kostelce připravila pro dětské čtenáře poutavé vyprávění.  A kdo přišel za “skřítky“ do půjčovny pro mládež, určitě nelitoval. Jednotlivé knižní ilustrace vesmírných skřítků představují v astrologii znamení zvěrokruhu a zároveň jeden pohádkový příběh s dobrým koncem. Moudré pohádky… pro děti i jejich rodiče jsou v naší knihovně ke koupi nebo k zapůjčení.
(HN)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7. a 20. března 2014 - Hronovská mateřinka v knihovně

Hronovská mateřinka v knihovně
Jarní sluneční paprsky tak trochu vylákaly budoucí prvňáčky k návštěvě naší knihovny. A určitě nelitovali.V pátek 7. a čtvrtek 20. března se po příchodu do půjčovní místnosti u nás rychle zabydleli. A protože jaro otvírá pomalu vrátka i v Hronově a okolí, povídali jsme si nejprve na toto téma. Poté přišla na řadu četba pohádky s názvem O papírové vlaštovce. No a jednu takovou zapomenutou vlaštovku děti v knihovně objevily. Z radosti ji narostla křídla... Většina dětských návštěvníků její schopnosti ihned vyzkoušela. To už mezitím děti stačily vyjmenovávat, co všechno létá. A dostali jsme se až k raketě. Šikovně si děti poradily i při řešení puzzle, kdy musely správně poskládat postavičky s různým povoláním. Bavilo je všechno. Nakonec si budoucí čtenáři stačili v klidu prohlédnout oblíbené obrázkové knížky. Dík patří paní učitelce Evě Kapuciánové, jež akci dětem z mateřské školy v hronovské knihovně zajistila. Zájem o besedu projevila osobně také paní učitelka Petra Strašilová, která přišla s dalšími dětmi z mateřinky 20. března.     
(H.N.)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.března 2014 - Literárně-hudební beseda M. Čepelky a J. P. Snětivého

„Ten píše to a ten zas tohle", tak nazvali naši hosté Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý
svůj literárně hudební večer 13. března v naší knihovně. Autoři předčítali ze svých knih, recitovali poezii, vzájemně se doplňovali historkami ze života a ze svých společných vystoupení. Josef Pepson Snětivý zaujal publikum hrou na saxofon, flétnu a zpěvem. Bezmála tři hodiny utekly jako voda, na závěr došlo kromě všetečných otázek „na tělo“ od přítomných diváků i na autogramiádu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Host na přání - Jaroslav Soumar

Host na přání
Ve středu 5. března dopoledne se dětem představil v hronovské knihovně pan Jaroslav Soumar. Malým posluchačům z 2. třídy ZŠ a MŠ v Hronově přivezl svou knížku o ptačím klukovi s názvem Pírko. Přijel za námi z nedaleké Police nad Metují, kde vyučuje na ZUŠ výtvarný obor.Věnuje se především kresbě, malbě a animaci. Poutavým vyprávěním i prezentací animované tvorby zapojil děti do společné diskuse. Vzájemné setkání bylo velice užitečné, jelikož se druháčkové s příběhem Pírka a jeho nejvzácnější rostliny na světe seznámili již dopředu.Četbu jim zprostředkovala třídní učitelka, paní Lenka Grossová.                                                                                             
(HN)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z Machova do Hronova

Z Machova do Hronova vedla cesta v pátek 28. února v ranních hodinách žáků 6. a 7. ročníku základní školy za doprovodu paní učitelky Gabriely Nawrat. Náplní besedy v hronovské knihovně bylo nejprve nahlédnutí do života Aloise Jiráska. A nejen to. Významného hronovského rodáka nám připomíná např. Jiráskovo divadlo, vynikající dílo Ing. arch. Jindřicha Freiwalda, jež slouží svému účelu od r. 1930 dodnes. Následovala ukázka vybraných knih z našeho fondu s vlastnoručním podpisem autorů. Se zájmem si všichni prohlédli také připravené tituly těch knih, do kterých spisovatelé v rukopisu připsali osobní věnování. Zájem byl také o vyhledávání knih pomocí on-line katalogu. Můžeme říci, že díky příkladnému chování a zaujetí pro "věc", zastoupená machovská mládež má u nás kdykoli dveře otevřené...
(HN)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.března 2014 - Pluto nám zachránil život - světlo paměti

V úterý 4. března přijala pozvání do naší knihovny RNDr. Michaela Vidláková (1936), která vzpomínala na svoje dětství prožité v terezínském ghettu - "Pluto nám zachránil život!".
Do židovského transportu celá její rodina nastoupila 22. prosince 1942.
Terezínské ghetto patřilo k těm mírnějším "táborům" - spravovala ho totiž židovská samospráva, přesto bylo přestupní stanicí - nepotřební Židé putovali "dál na východ" (t.j. do vyhlazovacích táborů).
Rodina malé šestileté Míši měla štěstí - otec, i když byl vzdělaný člověk, uvedl při nástupu jako svoji profesi truhlář, matka byla učitelka. Jako důkaz, že umí opracovat dřevo, předložil malou pohyblivou dřevěnou hračku - pejska Pluto, kterého vyrobil a kterého si Míša vzala s sebou na cestu do Terezína. A protože zrovna v ghettu truhláře potřebovali, byla celá rodina při vstupním rozdělování zařazena k "chráněným". Maminka potom tajně učila židovské děti.
Shodou šťastných náhod i přes velké peripetie se celá rodina v Terezíně dočkala konce války - jako jedni z mála přežili.
Paní Vidláková nám přiblížila život a společenské postavení Židů v předválečném období i každodenní život v ghettu - nedostatek všeho, hlad, nemoci, těžkou práci, snahu Němců zlomit lidskou důstojnost, strach o život.
Svoje zajímavé povídání zakončila vzpomínkou na poválečného období, na r. 1953, kdy byli s celou rodinou zatčeni a poté odsouzeni za nezdařenou emigraci, i na r. 1960, kdy se jí jako Židovce podařilo vystudovat vysokou školu a vdala se. Nakonec stručně shrnula svůj život až do dnešních dnů.
Dnes má syna a vnučku a žije v Praze. Velmi aktivně se angažuje v oblasti vzdělávání mládeže o holocaustu a utužování česko-německých vztahů.
Děkujeme pěveckému sboru ZUŠ Hronov pod vedením Zuzany Meierové-Genrtové za hudební doprovod.
(JP)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Malá slavnost s machovskými prvňáčky

Jak známo, ve čtvrtek 30. ledna 2014 se rozdávalo na všech základních i středních školách České republiky pololetní vysvědčení. Paní ředitelka Helena Martincová přijela se svými prvňáčky ze ZŠ Machov předat vysvědčení na přání do hronovské knihovny. Slavnostního aktu se zúčastnilo 13 školáčků. V krátkém programu se děti seznámily s tím, "kde vyrostly knížky"a proč existují veřejné knihovny. Po přečtení pohádky Jak kohoutek se slepičkou udělali dobrý skutek přišly na řadu oblíbené veršované hádanky. Na závěr si u nás mohly poslechnout i zaskotačit při písničce věnované pohádkám Václava Čtvrtka. Po prohlídce knihovny se mohly těšit ještě v ten samý den na divadelní představení v Jiráskově divadle.
Věříme, že se machovským dětem výlet do Hronova vydařil. Děkujeme za návštěvu!
Hana Nejedlá---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Za pověstmi do hronovské knihovny

Stalo se tak 23. ledna 2014 ráno, kdy nás navštívili žáci a žákyně 2. a 4. třídy ZŠ Velký Dřevíč v doprovodu paní ředitelky Aleny Bartoňové. Společně jsme si vyprávěli o tom, že z pověstí se můžeme dočíst, jak v minulosti lidé smýšleli a v co věřili. Děti se zájmem odpovídaly na otázky: Kde se prochází Bílá paní? Kdo straší v pravé poledne a kdo večer po klekání? Jak se jmenují bytosti, co rozsvěcují v noci světýlka a lákají lidi do bažin?... Vypravěči nejraději vykládali posluchačům, co se přihodilo někde v jejich okolí. A tím obohacují i náš vztah k místu a kraji, ve kterém jsme se narodili nebo v němž po léta žijeme.
V dobré náladě jsme se začetli nejprve do oblíbené hronovské pověsti s názvem Podivínek (o falešném žebrákovi). Náchodský zámek jsme zase oživili v pověsti Začarovaná náchodská paní. Lidé dodnes říkají, že když je velký vítr, to prý tam pláče zakletá chudinka dodnes. Létá totiž ve vzduchu v podobě Meluzíny. Na krátkou chvilku jsme se vrátili do starých časů i v pověsti, jež nazvala Božena Němcová Silný Ctibor. Pověst se odehrává na hradě Rýzmburku, který patřil k náchodskému panství. Tam přebýval v malebném údolí na břehu Úpy v malé chaloupce ovčák. Díky své síle a chytrosti zvítězil v souboji nad německým rytířem (obrem) a stal se panošem pána hradu.
Hana Nejedlá


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
číslo stránky:

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky