2014-2 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2014-2

Akce knihovny > Proběhlé akce

číslo stránky:
             Proběhlé akce knihovny v roce 2014

Za pověstmi do hronovské knihovny - 3. a 5. třída V. Dřevíč

Za pověstmi do hronovské knihovny
V pátek 13. června dopoledne přišli do naší knihovny žáci 3. a 5. třídy ZŠ Velký Dřevíč  s paní učitelkou Veronikou Červenou na besedu na téma "pověsti". Připomněli jsme si pověstmi opředený Turov, na jehož vrchu byla slavnostně otevřena 8. června 1924 první turistická útulna Jiráskova chata... Z pověstí jsme mimo jiné četli O hastrmanovi v Chudobě od Evy Koudelkové
a společně nahlédli do "u nás" vydané výpravné obrazové publikace Hronov a okolí. Žákyně Terezka Filipová nám zarecitovala zpaměti Polednici Karla Jaromíra Erbena. Její přednes byl nezapomenutelný a výjimečný. Zůstává ve vzpomínce na návštěvu dřevíčských dětí.
(HN)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pasování prvňáčků na čtenáře 2014 - 10. ročník

Pasování prvňáčků na čtenáře 2014 - 10. ročník
V úterý 10. června byli mezi pozvanými žáčkové prvních tříd z Hronova, Zbečníka a Velkého Dřevíče za doprovodu jejich třídních učitelek. Za dětmi do hronovské knihovny přicestoval z neznámé pohádkové země kouzelník. Pasoval malé návštěvníky s pomocí kouzelné hůlky na nové čtenáře. Krasopisně se zapsali do pamětní kouzelné knihy a všichni slíbili, že s knihami budou dobře zacházet. Dětem se věnoval také kašpárek, a právě od něho dostaly domů čtenářské průkazy s roční registrací zdarma, záložku a mini knížku. Během slavnostního programu se prvňáčkové vystřídali ve čtení, poslechnout si mohli veselé pohádky nebo zazpívat či zadovádět při tanečku Kalamajka. Děkujeme aktérům - vedení DDM v Hronově za skvělou spolupráci a dík patří také paní Haně Peterkové z KIS za zapůjčení divadelních kostýmů.
(HN)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.- 7.6.2014 Celé Česko čte dětem

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (1.-7. 6. 2014)
V úterý 3. června 2014 o 9 hodině dopoledne jsme odstartovali v  prostorách obřadní síně Městského úřadu v Hronově akci HRONOV ČTE DĚTEM. Slavnostního zahájení se ochotně ujala starostka města - paní Hana Nedvědová. Přivítala velmi pěkně pozvané žáky 4. třídy hronovské "základky" a zároveň se jako první ujala společné četby z knihy O Vendulce a drakovi. (V městské knihovně je drak - vtipný akční příběh s pohádkovým podtónem...)
Děkujeme za uskutečnění akce třídnímu učiteli - panu Ludvíku Vlachovi a zároveň vedení Města Hronova za aktivní spoluúčast na výše jmenovaném setkání. Pozvaným dětem a všem čtenářům z řad mládeže přejeme radost z četby. Na viděnou v hronovské knihovně také o letních prázdninách!
Zapsala H. Nejedlá---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


26. minisjezd dětských čtenářů z Náchodska

26. minisjezd dětských čtenářů z Náchodska, letos i Trutnovska ve Rtyni v Podkrkonoší  - (čtvrtek 29. května):
Letošní putování nás dovedlo až do středověku. Děti se seznámily s rytířským desaterem. Na vlastní oči si mohly prohlédnout dobový oděv rytíře v plné zbroji. Namalovaly si vlastní erb, stavěly hrad z kartonových krabic a čekala je znalostní soutěž. Vše se odehrálo v MAKUSu (malém kulturním sále). Společná dobrodružná výprava ke hradu Vízmburku se z důvodu deštivého počasí neuskutečnila.
Děkujeme hostující knihovně za skvěle připravený program. A hronovským školákům patří  dík za příkladnou prezentaci našeho města!
Zapsala H. Nejedlá---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15.května 2014 "Největší tajemství třetí říše"
Ve čtvrteční podvečer 15. května městská knihovna doslova praskala ve švech. Na besedu k nám totiž přijel badatel, záhadolog a spisovatel Milan Zacha Kučera se svou knihou Největší tajemství třetí říše. Vyprávění doplnil projekcí mapek, nákresů a fotografií z míst, kde všude pátral po záhadných hitlerovských stavbách v podzemí i nadzemí Sovích hor nedaleko Broumova. Zabývá se podrobně podzemními stavbami Sokolci, Javorníku, Osówce, Říčce, Vladaři a Soboni. Také třípatrovým nacistickým podzemím pod zámkem Ksiaž , údajném posledním FHQ Hitlera a Göringa. Věnuje se zkoumání poslání umělé zříceniny Starého Ksiaže a tzv. magnetronové stopě. Zmínil se také o záhadě ztraceného vlaku (možná se zlatem Vratislavi) a jeho záhadný konec na mýtické traťové odbočce 67, 1 trati Valbřich-Vratislav. Jednou z nejzajímavějších kapitol knihy, které věnoval část svého vyprávění, je o SS asyrském chrámu - prapodivné okultní stavbě dodnes stojící na hoře nad městem Walbrzych.
Navzdory viróze, se kterou zdatně bojoval, upoutal Milan Zacha Kučera obecenstvo na téměř tři hodiny, přesto zůstalo mnoho nevyřčeno.  
Na místě si pak zájemci mohli knihu zakoupit a nechat podepsat autorem. Pro naše čtenáře již brzy bude kniha ve fondu knihovny.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stárkovské děti v hronovské knihovně

Stárkovské děti v hronovské knihovně
Stalo se tak v pátek 9. května 2014 dopoledne. Za doprovodu paní učitelky Aleny Frindtové navštívili naší knihovnu žáci a žákyně 3., 4. a 5. ročníku ZŠ ze Stárkova. V půjčovně jsme listovali zajímavými knihami pro děti, do nichž autoři vepsali osobní věnování, úvodní či závěrečné zamyšlení. Příjemným překvapením pro stárkovské děti bylo zjištění, že v knize Toulavá kamera 5 se objevuje jejich Stárkov a zve návštěvníky k prohlídce městečka a okolí. Kromě toho je pobavil knižní hrdina Mikuláš a jeho přátelé na prázdninách. Kvízové otázky na téma Česká republika zvládli školáci na výbornou. Několik dětí si domů odneslo přihlášku do hronovské knihovny.
Těšíme se na nové čtenáře!
H. Nejedlá---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23.dubna 2014 - Za pohádkami do knihovny

Za pohádkami do knihovny
Ve středu 23. dubna dopoledne navštívili půjčovnu pro dětské čtenáře nejmladší žáčkové z hronovské mateřinky. Přišli s paní učitelkou Annou Formanovou a paní Annou Vojtíškovou. A s úsměvem! Čekaly je hrátky, říkanky i pohádky. Během besedy jsme se začetli do veršované Perníkové pohádky. V ní se holčičky i kluci dozvěděli, že kdo chce chodit na perníček, měl by si dát spravit chrup… Další pohádka, která následovala, se odehrává v jedné školce, v níž hodná paní učitelka během procházky zavede děti na pouťový kolotoč s autíčky, aby se povozili… A do třetice všeho dobrého se četlo z knížky Pohádky o kohoutkovi a slepičce… Věříme, že se nejmenším návštěvníkům v domě pohádek (v hronovské knihovně) líbilo.
Děkujeme za návštěvu a dárek!
H. Nejedlá


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Velikonoce v knihovně

Velikonoce v knihovně!
Je již dlouholetou tradicí, že se v čase těsně před Velikonocemi schází knihovníci z partnerských knihoven z Hronova a Kudowy Zdrój. Je to příležitost, abychom nejen společně uctili svátky velikonoční, vyměnili si zkušenosti z oboru, ale i prodiskutovali možnosti další spolupráce.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Čtenáři roku - oddělení pro dospělé
Hronovská knihovna vyhlašovala čtenáře roku!

V březnu – měsíci čtenářů vyhlašovala naše knihovna poprvé své čtenáře roku.
V oddělení pro dospělé se jimi stali: paní Táňa Jungwirthová, paní Jaromíra Brahová a manželé Vitverovi.
Kromě pamětního listu obdrželi všichni jmenovaní roční registraci zdarma! Gratulujeme!!!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15.dubna 2014 - Martin Adámek - z Náchoda do Monaka a zpátky za 36 dní

V úterý 15. dubna od 17:30 zavítal do naší knihovny s besedou o své cestě
„ Z Náchoda do Monaka a zpátky za 36 dní" cyklocestovatel z Náchoda Martin Adámek.  Vyprávěl nám o cestě dlouhé 3700 km na kole s brašnami a bez doprovodného vozidla. Zážitky ze zajímavého a vůbec ne jednoduchého cestování doplnil promítáním více než 450 fotografií. Na závěr byl prostor na otázky z řad posluchačů, které se týkaly jak praktických věcí spojených s tímto druhem cestování, stravy, nocování, tak i ohledně vybavení kola a životnosti materiálů.
Další zajímavosti o Martinu Adámkovi, o jeho cestách i jiných aktivitách najdete na webových stránkách www.adamek.cz---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
číslo stránky:

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky