Jak na svět přišla pohádka – pro ZŠ Zbečník 1. třída (středa 10. dubna 2024)

V tomto školním roce se účastníme celorepublikového projektu na podporu čtenářské gramotnosti UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. Během školního roku se pravidelně scházíme s prvními třídami v knihovně a společně objevujeme kouzelný svět knížek a čtení. Tentokrát to bylo s prvňáčky ze Zbečníku na téma “Jak na svět přišla pohádka”. Cyklus společných setkání vyvrcholí v červnu slavnostní akcí “Pasování na čtenáře”.