Nabídka vzdělávacích programů pro školy 2022/2023

            Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově pořádá vzdělávací programy pro školy (MŠ i ZŠ). Cílem těchto besed je přiblížit vybraná témata a ulehčit dětem učení některých okruhů. Po domluvě lze program uskutečnit jakýkoliv den v dopoledních hodinách. Všechny programy jsou zdarma.

Kontakty:  lachmanova@knihovnahronov.cz nebo případně telefon: +420 491 483 480


Mateřské školy


  • Knihovna slušného chování aneb Jak se chovat v divadle?

Program se snaží dětem přiblížit pojmy etiketa, kouzelná slovíčka – prosím, děkuji, promiň. A dále odpovídá na otázku „Jak se chovat v divadle?“ za pomoci příběhu z knihy Ladislava Špačka: Dědečku vyprávěj. Na konci programu jsou k dispozici připravené knihy na prohlížení a povídání si nad nimi.  

Doba trvání programu: přibližně 30 – 40 minut  
RVP: Dítě a ten druhý, dítě a společnost, jazyk a řeč

  • Kamarádím se s knížkou.

Program pomůže dětem seznámit se s knihou jako se zprostředkovatelem příběhu a zábavy. Rozvíjí kladný vztah ke knihám a pomáhá dětem si vybudovat vztah ke knize. V průběhu programu se mluví o knihovně, knize a pravidlech, jak se ke knize chovat. Poté je dostatečně velký prostor pro prohlížení a hraní si s knihami.

Doba trvání programu: přibližně 30 – 40 minut      
RVP: Jazyk a řeč, dítě a společnost

  • Popletly se nám barvičky.

Program se snaží dětem ulehčit učení a zejména pak i opakování barev. Barvy se dají do kontextu s okolním světem a prostředím. Program obsahuje doprovodná cvičení a dostatečný prostor pro prohlížení i aktivity s knihami.

Doba trvání programu: přibližně 30 – 40 minut      
RVP: Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, jazyk a řeč


Základní školy 1. stupeň


  • Ilustrace v knížkách.

V rámci programu se děti seznámí s pojmem ilustrace a s tím, jak se ilustrace dostane do knížky. Povíme si něco o dvou ilustrátorech – Ondřeji Sekorovi a Zdeňku Milerovi. Součástí programu je praktický výstup: tvorba vlastní ilustrace podle textové předlohy.

Doba trvání programu: přibližně 45 minut  
RVP: Český jazyk a literatura, výtvarná výchova

  • Pomůžu ti vyznat se v pojmech z literatury.

Program přibližuje dětem základní literárními pojmy tak, aby pro ně bylo lehké je od sebe rozpoznat. (Pohádka, bajka, povídka, komiks, pověst, báseň.) Součástí programu je praktický úkol.

Doba trvání programu: přibližně 45 minut  
RVP: Český jazyk a literatura

  • Jak se dostane příběh do knížky?

Program dětem přiblíží nejen roli spisovatele, ale také ilustrátora, šéfredaktora, korektora a dalších. V programu se dětem vysvětlí všechny důležité kroky, které vedou k vytvoření knihy od samotného rukopisu. Budou zmíněny i jednotlivé části knihy. Vše je přizpůsobeno věkové kategorii.

Doba trvání programu: přibližně 45 minut          
RVP: Český jazyk a literatura


Základní školy 2. stupeň


  • Seznámení s básní.

Během programu se děti lépe seznámí s básní a jejími základními znaky i prvky. Naučí se báseň poznat a najít v ní prvky, které pomáhají rozeznat poezii od prózy. (Co je to poezie, rým, verš, dojem z básně…) Součástí programu je seznámení s Jaroslavem Seifertem a praktický výstup.

Doba trvání programu: přibližně 45 minut          
RVP: Český jazyk a literatura

  • Komiks a Krakatit.

V programu je dětem přiblížen komiks, jeho tvorba a základní znaky. Seznámení s komiksem jako se součástí literatury. Budeme se věnovat komiksovému zpracování knihy Krakatit od Karla Čapka. Součástí programu je praktická část.

Doba trvání programu: přibližně 45 minut  
RVP: Český jazyk a literatura