Nabídka vzdělávacích programů pro školy 2021/2022

            Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově pořádá vzdělávací programy pro školy (MŠ i ZŠ). Cílem těchto besed je přiblížit vybraná témata a ulehčit dětem učení některých okruhů. Po domluvě lze program uskutečnit jakýkoliv den v dopoledních hodinách. Všechny programy jsou zdarma.

Kontakty:  lachmanova@knihovnahronov.cz nebo případně telefon: +420 491 483 480


Mateřské školy


  • Pejsek a kočička jako kamarádi

V rámci programu se děti seznámí s knihou Povídání o pejskovi a kočičce, jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech. Chování pejska a kočičky (i jejich vzájemný vztah) bude sloužit jako předloha chování lidí vůči sobě a okolí. Program obsahuje předčítání, drobné úkoly, zamyšlení nad problematikou, ponaučení a malá odměna pro děti.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Program trvá přibližně 40 minut.

  • Stromy kolem nás

            Program se zaměřením na přírodu a stromy, které se vyskytují kolem nás. Bude zde kladen důraz na stromy, jejich pozitivní vliv na okolí, plody a květy. Dále zde bude zahrnuto téma, které vysvětluje i špatné chování společnosti vůči přírodě. K uchopení tématu se využijí malé aktivity pro děti.

            Vzdělávací oblasti: Dítě a svět. Program trvá přibližně 40 minut.

  • Roční období

            V rámci programu se děti seznámí se všemi ročními obdobími. Budeme si povídat o hlavních rysech daného ročního období, připomeneme si změny v přírodě a zmíníme aktivity, které lze v danou chvíli vykonávat, nebo případně slavit nějaký svátek. Program zahrnuje otázky mířené na děti a drobné úkoly.

            Vzdělávací oblasti: Dítě a svět. Program trvá přibližně 40 minut.


Základní školy 1. stupeň


  • Co je to kniha?

            Program dětem objasní pojem kniha. Z čeho se skládá a jakými procesy musí text projít, aby se stal součástí knihy. Program bude věnován tedy i povoláním, která usnadňují vznik knihy. I když je stavba knihy a proces v nakladatelství propleten složitými kroky, tak vše je přizpůsobeno dětskému posluchači. Program obsahuje ukázky, otázky na žáky,…

            Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce. Program trvá přibližně 30 – 40 minut.

  • Čtyřlístek aneb Co je to komiks?

            Program se zaměřuje na komiks, jeho základní znaky a vznik. K lepšímu uchopení tématu slouží Čtyřlístek. V programu je zahrnuto představení postav a jeho historie. Program obsahuje úkoly se zaměřením na dětskou kreativitu.            

            Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace. Program trvá přibližně 30 – 40 minut.

  • Pohádka v knížce

      Program bude seznamovat děti s pohádkou – základní znaky a stavba příběhu, vypravěč, přímá řeč, ponaučení v textu a role sběratele pohádek. Program obsahuje čtení pohádky Čert a Káča od Boženy Němcové ve zkrácené verzi. Příběh slouží k prezentaci role vypravěče a přímé řeči. Program obsahuje drobné úkoly a poznávací hru.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace. Program trvá přibližně 40 minut.


Základní školy 2. stupeň


  • Viktorie Terezie Židová z Babičky od Boženy Němcové

            V rámci programu se žáci seznámí s předlohou literární postavy Viktorky, ale také i se samotnou Viktorkou z příběhu. Program se lehce dotýká i samotného díla a jiných postav. Na konci celé besedy je vedena diskuze se žáky.

            Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace. Program trvá přibližně 40 minut.

  • Hans Christian Andersen a Cisařovy nové šaty

Program přibližuje život Hanse Christiana Andersena a zejména pak dílo Císařovy nové šaty. Pohádky slouží jako text, kterému se budeme věnovat. Zaměříme se na porozumění textu a vedení diskuze.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace. Program trvá přibližně 40 minut.

  • Funkční styly

            Program se zaměřením na funkční styly – jejich charakteristiky. Program obsahuje procvičování v podobě přiřazování správného funkčního stylu k ukázce.

            Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace. Program trvá přibližně 35 minut.