Ceník placených služeb a poplatků – příloha Knihovního řádu č. 1

(Platnost od 1. 1. 2014, změna 1. 8. 2015, 1. 4. 2016, 1. 1. 2018)

Ceny za služby knihoven nejsou v cenách regulovaných, jsou tzv. volné a pro jejich tvorbu neplatí žádné předepsané postupy. Ceny za služby knihoven jsou tudíž ceny sjednané dohodou podle § 2 zák. č. 526/90 Sb., odst. 2, sjednávání cen.

Roční registrace:

dospělí do 70 let 180,- Kč
senioři nad 70, ZTP 100,- Kč
studenti 130,- Kč
děti do 15 let 100,- Kč

Jednorázová výpůjčka:

(pouze 1 dokument čtenářům bez roční registrace) … 70,- Kč

Rezervace dokumentu poštou/e-mailem: ………… 20,-/10,- Kč

Meziknihovní výpůjční služba:

Poštovné 1 dokument65,- Kč
(jedna platba při vracení dokumentu, další účtuje zasílající knihovna)
Poplatek knihovnám, kterým zasíláme dokument50,- Kč

Internet: 30 minut ZDARMA (pro registrované čtenáře)

Servisní poplatek za použití počítače: …….. 15,- Kč

Kopírování: ( formát A4/A3):

1 stránka2/3,- Kč
1 list3/5,- Kč

Tisk:

černobílý text A4, 1 stránka2,- Kč
černobílý obrázek A5 / A45,- / 7,- Kč
barevný text A4, 1 stránka3,- Kč
barevný obrázek A5 / A48,- / 15,- Kč

Skenování:

do 10 listů5,- Kč
10 – 25 listů20,- Kč
nad 25 listůcena dohodou

Kopie z knihoven ČR: za každých 10, i započatých stran předlohy …….. 20,- Kč

Pokuty při nedodržení výpůjční doby 6 týdnů:

knihyčasopisy
I. upomínka40,- Kč20,- Kč
II. upomínka60,- Kč30,- Kč
III. upomínka80,- Kč50,- Kč
upomínací dopis150,- Kč150,- Kč

Ztráta nebo znehodnocení čtenářského průkazu: …… 50,- Kč

Znehodnocení čárkového kódu: …… 20,- Kč

Ztráta nebo poškození knihy:

fotokopie, nebo shodný výtisk (stejné vydání), popř. plná cena + manipulační poplatek v hodnotě 100 % ceny dokumentu.