Městská knihovna poskytuje připojení do sítě internetu ZDARMA na dobu 30 minut, neregistrovaný uživatel knihovny platí pouze servisní poplatek za použití počítače 15,- Kč.

1) Internet je veřejnosti přístupný v obou odděleních knihovny pouze v provozní době

2) Každý zájemce je povinen zaregistrovat dobu příchodu u pracovníka knihovny a uživatel, který není registrovaným čtenářem knihovny, uhradit servisní poplatek za použití počítače 15,- Kč.

3) Po ukončení práce s internetem se počítač nikdy NEVYPÍNÁ !!!

4) Po dohodě předem je možné uvedenou dobu prodloužit (studijní účely)

5) Uživatel může používat jen nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat podezřelé informace a soubory, ani instalovat stažené aplikace ( možné je stažení pouze na plochu vč. následného odstranění)

6) Ověřené informace a soubory získané při práci si může uživatel odnést na přenosném zařízení (flash disk)

7) K zapůjčenému majetku města Hronova se uživatel chová ohleduplně

8) Uživatel NESMÍ navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem !!!

9) Uživatel respektuje soukromí dalších uživatelů (práce s e-mailovou poštou atd.)

10) V případě porušení výše uvedených pravidel je knihovna nucena ZAKÁZAT uživateli přístup k síti internetu

Platnost od 2. ledna 2013