Projekt u nás – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj

Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju – www.biblioteka.kudowa.pl

CZ.3.22/3.2.00/08.00043

Jak to všechno začalo…V dubnu 1996 jsme se poprvé setkali s knihovníky blízké Kudowy Zdroje v sousedním Polsku. Řízení a postavení knihoven je v obou státech trochu odlišné, ale základní poslání je stejné. Poznávali jsme postupně i další polské knihovny: Nowa Ruda, Polanica Zdroj, Wroclav, Duszniki Zdroj, Walbřich, Žabkovice Slazskie atd. Naši kolegové pak navštívili knihovny v Náchodě, Polici nad Metují, Broumově, pražskou Národní knihovnu a další české knihovny. Děti obou států se utkaly v soutěžích o historii i současnosti, Evropské unii, své představy o dávném, dnešním i budoucím světě zobrazily ve výtvarných i literárních pracích. Putovní výstavy viděli polští i čeští návštěvníci knihoven: obrazy, gobelíny, vystřihovánky, dětmi vyrobené hračky, ukázky lidové regionální tvorby a mnohé další. v průběhu let jsme poznávali tradice i místní zvyky a vzájemná komunikace se stále zlepšovala. Dnes již nemáme téměř žádné jazykové problémy a tlumočníka potřebujeme spíše výjimečně. Světově známé a místní autory knih, ilustrátory a další osobnosti připomínáme dětem na obou stranách hranice. o Vánocích a Velikonocích zdobíme perníčky, zpíváme koledy, krášlíme stromeček. Český Mikuláš s čertem rozdává dárky a skok přes metlu pobaví i dospělé účastníky. Scházíme se nad svátečně vyzdobenými stoly u krajových pokrmů, nikdy nechybí host, který nám svými znalostmi rozšíří kulturní obzory. Další z každoročně pořádaných akcí je Noc s Andersenem. Spí se v knihovně v Hronově i v Kudowě Zdroji. Programy jsou zaměřovány na významná výročí roku a důležité události. Nedílnou součástí je společné čtení, soutěžení, noční hlídky i výpravy za dobrodružstvím. Den Země se připomíná u nás i u sousedů každým rokem. Patří k němu poznávání přírody, přednášky o ekologii a naší krásné planetě. v řadě setkání nelze nevzpomenout na exkurzi do Muzea stavebnice Merkur v Polici nad Metují, do Muzea textilnictví v České Skalici, nebo návštěvu staré školy s původním vybavením rovněž v Polici nad Metují. Výjezd do Malých Svatoňovic a hvězdárny v Úpici nadchl všechny účastníky, zejména pozorování oblohy obřím dalekohledem. Polští kolegové nás na oplátku vzali do Muzea papírnictví v Dusznikách Zdroji, do skanzenu lidové kultury ve Stroužném, do Muzea hraček v Kudowě Zdroji. s nimi jsme objevili krásu Bludných skal a Sczelince, prohlédli jsme si Vambeřický poutní kostelkřížovou cestu a další krásná místa. Vstup do Evropské unie otevřel další možnosti a nabídl také cestu k získání finančních prostředků. Obě města podala v březnu 2008 žádost o grant na rekonstrukci knihoven a další spolupráci. Několik měsíců předem se vypracovávaly podklady pro úspěšné obhájení Projektu, který byl pojmenován. u nás – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj. Patřily sem přehledy dosud uskutečněných akcí, plány na další, kalkulace nákladů, termíny, počty dětí i dospělých až do roku 2010. Zároveň se připravovala projektová dokumentace rekonstrukce budovy, návrh na vybavení inventářem a novou výpočetní technikou včetně výkonného serveru. Času bylo velmi málo, ale náš Projekt zvítězil a obě jeho části byly finančně podpořeny. Počátkem roku 2009 nastalo náročné přípravné období. Kam s knihami, původním nábytkem, zastaralou technikou, kam vůbec s námi? Vzhledem k tomu, že to bylo naše třetí stěhování od roku 1992, věděly jsme do čeho jdeme. Knihy jsou těžké a když je jich bezmála 30 000 tisíc, musí být na jejich přesun dobrý plán. Začaly jsme shromažďovat banánové krabice a cvičit svaly a mozek před blížícím se tělesným i duševním maratónem. Městem byly zajištěny náhradní prostory v tělocvičně Základní školy a nevyužívaná třída pro naši nepřerušenou knihovnickou práci. Regály se pomalu prázdnily – čtenáři se začali předzásobovat. Koncem dubna začalo ukládání veškerého fondu do krabic a beden. Bylo jich více než 300 (další knihovničky ze skladů – 400 kusů, se balily při samotném stěhování i s knihami do fólie). Zaměstnanci Domu dětí a mládeže Domino nám ochotně zapůjčili prostor na půdě, kam jsme vynosily stoly, židle, obrazy, nádobí a spoustu dalšího inventáře. Velmi nám pomohli pracovníci technických služeb města Hronova, kteří demontovali to, na co nám síly nestačily. Postupně zajistili také rozvoz odepsaného inventáře, o který projevila zájem další městská zařízení. Byl odpojen server a všechny počítače, sebou jsme si vzaly jen nutnou základní techniku. Ředitelství Základní školy nám ochotně umožnilo připojení do sítě internetu, abychom neztratily komunikaci s uživateli a sítí knihoven ČR. v pondělí 27. dubna nastal den “D”, nebo chcete-li den “S”. Dva stěhovací vozy a 10 silných chlapů firmy Žídek z Hradce Králové, zvládlo za jeden den přestěhovat celý fond a zbylý inventář. Na nás zbyla přesná organizace přesunu. Navečer nás zmohla únava, ale až na drobnosti bylo všechno tam, kde být mělo. Do prázdných prostor vtrhli počátkem května zedníci ze stavební firmy Delta. Nastalo bourání, sekání, dlabání, budovu zahalil prach. Postupně byla vsazena nová okna, probouráním rozšířeno oddělení pro děti a mládež. Pokládaly se nové podlahové krytiny, chystaly elektrické rozvody včetně počítačové sítě, ve skladu vznikala nová “serverovna”. Na kontrolních dnech se ladily barvy stěn, obložení, řešily důležité, jen zdánlivé detaily. Po malování a kompletním úklidu se firma Šebek ze Zvole u Prahy ujala instalace nového nábytku: dle jejich návrhu se montovaly regály, stoly, výpůjční pulty, archivační skříně. Výpočetní technika také zaujala svoje místa a nastalo stěhování zpět. Bylo náročnější o to, že nás čekaly úplně jiné rozměry a odlišné uspořádání půjčoven, skladů i kanceláří. Stěhovací firma navezla vše na hromady a našich čtvero ručiček mělo na tři týdny co dělat. Třídění knih nebralo konce, ale všechno jsme zvládly v určeném termínu. Slavnostní otevření knihovny 15. září 2009 zakončilo jednu kapitolu v historii hronovské knihovny. Provoz byl obnoven 17. září a nedočkaví čtenáři se začali pomalu vracet. Trvalo zhruba rok, než jsme vychytaly všechny drobné nedostatky, ale reakce veřejnosti je příznivá a nám se v hezkém prostředí dobře pracuje. Výtah konečně umožnil imobilním čtenářům přístup, děti jsou nadšené velkým prostorem a zejména barevnými “hracími schody”. Útulný interiér ještě doplnily barevně ladící žaluzie, květiny a obrazy. Od “rozjetí” provozu v novém proběhla celá řada společných setkání a výjezdů. Děti soutěžily o svých městech, vyslechly si přednášky na zajímavá témata, setkaly se se zajímavými osobnostmi Polska i Čech. Dospělí účastníci poznali mnohé zajímavosti obou kultur a navštívili místa, o kterých dosud neměli ani ponětí. Další spolupráce s kolegy-knihovníky a dětmi bude pokračovat i po ukončení monitorování Projektu v prosinci 2010. Hronovská knihovna má za sebou třetí stěhování. Co to znamená, si umí málokdo představit. To třetí bylo nejnáročnější tím, že se všechno stěhovalo dvakrát – jednou ven a pak zase zpátky. Dát knihovně řád tak, aby se v ní vyznali čtenáři i knihovníci není vůbec jednoduché, protože čtenář chce a knihovník musí znát. Nebylo to lehké, ale stálo za to do toho jít.

Jaroslava Vítová


Fotogalerie

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010