Ing. Josef Zima: Východočeští vynálezci a jejich přínos lidstvu (úterý 19. března 2024)

Odborník na autorské právo, patenty a duševní vlastnictví, Hronovák ing. Josef Zima, nám tentokrát prezentoval vynálezy a vynálezce, kteří pocházeli a nebo působili v regionu východních Čech. Pozorným posluchačům přinesl k nahlédnutí kopie patentů a na závěr se rozpoutala diskuse o místních malých vodních elektrárnách a jejich turbínách.

Ing. Josef Zima je mimo jiné i předsedou Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o. s. (AriD) se sídlem v Hradci Králové.