Milan Štourač: Guatemala – Honduras – Belize (úterý 14. listopadu 2023)

V úterý 14. listopadu nás cestovatel Milan Štourač provedl třemi zcela rozdílnými středoamerickými zeměmi – cestovali jsme s ním po Guatemale, Hondurasu a Belize. Tyto tři státy středoamerického regionu vyvolávají pocity neprobádanosti a dobrodružství. Prostřednictvím vyprávění a fotodokumentace pana Štourače jsme zavítali do oblastí, jejichž břehy omývají vody Tichého oceánu i Karibského moře. V těchto zemích nám poodhalil tajemný svět mayské civilizace. Navštívili jsme Guatemalu se scénickými sopečnými pohořími, jezerní perlu Atitlán či velkolepou indiánskou lokalitu Tikal. Cestou tropickou vegetací byl čas i na výlet do Hondurasu. Ruiny “Mayských Athén”- Copánu v této zemi nadchnou každého návštěvníka. Poslední navštívenou zemí bylo Belize – britsky orientovaná enkláva v jinak okolním španělském světě. Všude nás doprovázely památky předkolumbovských kultur a krásná příroda.