Mgr. Jan Ježek: Kladské pomezí – krajina bez hranic (úterý 3. října 2023)

Podzimní blok přednášek v naší knihovně jsme zahájili v rámci Týdne knihoven. Svoji rozsáhlou publikaci nám přišel představit středoškolský učitel a velký milovník přírody

Mgr. Jan Ježek. Slovem i obrazem nám přiblížil kulturní i přírodní krásy našeho regionu, a to bez ohledu na státní hranici. Pozorné publikum zaplněné čítárny provedl výjimečnou krajinou a popsal, jak tuto krajinu formuje její geologické podloží a čím vším ji lidé od nepaměti kultivovali a přetvářeli z divočiny v krajinu kulturní.

Fotografie v knize byly pořízeny v průběhu posledních dvaceti let a mnohá místa či přírodní i kulturní objekty jsou v této podobě zachyceny vůbec poprvé.