MgA. Renata Štěpařová: Hronovské útočiště Friedl Dicker-Brandeisové (úterý 8. listopadu od 17:30)

O všestranné umělkyni, pedagožce a výjimečné ženě Friedl Dicker-Brandeisové nám přišla přednášet MgA. Renata Štěpařová (absolventka magisterského studia ITF Slezské univerzity v Opavě) z nedaleké Přibyslavi.

Friedl Dicker-Brandeisová byla vídeňská rodačka, absolventka Gropiova výmarského Bauhausu. Věnovala se také návrhům na vnitřní vybavení bytů a obchodů a jejich realizaci a dětskému kreslení. Při pobytu v Hronově se mj. zabývala i navrhováním vzorů pro tkalcovnu firmy B. Spiegler a synové. V Hronově si získala řadu přátel, z nichž někteří vlastní její kresby a obrazy. Friedl v Hronově strávila poslední roky svého života před deportací do Terezína a následně do Osvětimi, kde 9. října 1944 zemřela.