MgA. Renata Štěpařová: Hronovské útočiště Friedl Dicker-Brandeisové ( úterý 8. listopadu od 17:30)

Slovy a obrazy o všestranné umělkyni a výjimečné ženě. Absolventka Bauhausu uprchla kvůli perzekucím Židů z Vídně do Prahy a následně, spolu s manželem, do Hronova. Tady strávila poslední roky před deportací do Terezína a našla zde poslední, velmi křehké útočiště.