Kamarádím se s knížkou – MŠ Velký Dřevíč (11. 10. 2022)

V úterý dopoledne naši knihovnu navštívily děti z MŠ Velký Dřevíč. Seznámily se s tím, co je to kniha a jaké má části a také s pravidly, jak bychom se ke knížkám měli chovat. Děti byly šikovné a knížka je už jejich kamarádka.