„Hronovskými stopami sourozenců Čapkových“ – komentovaná vycházka s Mgr. Hasanem Zahirovićem, Ph.D. (neděle 31. 7. 2022 od 10:00)

Literárně-naučná vycházka s Hasanem Zahirovićem se již zabydlela v doprovodných akcích naší knihovny, které pořádáme v rámci festivalu Jiráskův Hronov. I letos se sešlo přes sedmdesát zájemců, aby si poslechli zajímavosti ze  života sourozenců Čapkových přímo z úst jednoho z nejvýznamnějších čapkologů posledního desetiletí, jehož domovinou je Bosna a Hercegovina. Svým nadšením a zápalem pro věc rozdmýchal v posledních několika letech zájem široké veřejnosti o Čapkovu rodinu.

Čekala nás zastavení ve staré papírně (Čapkův mlýn) s komentovanou prohlídkou výstavy o Heleně Čapkové, navštívili jsme starý hřbitov, kde se nachází hrob děda bratří Čapků – mlynáře Karla Novotného, začátek vloni otevřené Stezky psa Voříška a již tradiční zakončení bylo u hrobu Aloise Jiráska. Hasan Zahirović také vyprávěl o nelehkých pokusech Karla Čapka navázat přátelské vztahy s Jiráskem. Na závěr přečetl nekrolog, který napsal Karel Čapek dva dny po smrti Jiráska.