Pasování prvňáčků – ZŠ Hronov 1.A a 1. B (17. června 2021)

Letošní pasování prvňáčků bylo vzhledem k proticovidovým opatřením velmi složité uspořádat. Nakonec se to povedlo díky spolupráci s Dominem a s paní Monikou Bohadlovou, která se ochotně ujala role písmenkové víly. V ŘÁDU ČTENÁŘSKÉM jsme přivítali prvňáčky z hronovské základní školy. Dohromady jsme pasovali 38 nových rytířů řádu čtenářského. Písmenková víla je provedla pohádkovou říší a pomohla jim splnit všechny zkoušky, které si pro ně král říše pohádek nachystal. Prvňáčci prokázali, že se už naučili číst, a ví, jak se o knížky starat, což si ověřila i moudrá žena královna Abeceda. Všichni slavnostně slíbili, že budou vzornými čtenáři. Odměnou jim jsou průkazky do knihovny na rok zdarma.