6. Hronovské stopování: Stopování se Skřítkem Neználkem (4. srpna 2021)

Již šesté stopování se uskutečnilo i přes prvotní nepřízeň počasí, které se ale poté umoudřilo. Děti provedly Skřítka Neználka Hronovem pomocí mapy, fáborků a šipek. Splnily záludné úkoly a sami se seznámily s historií a památkami města.
Ti, kteří zdárně trasu splnili, tak získali průkaz průvodce Hronova a sladkou odměnu. Gratulujeme!