v roce 2018 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

v roce 2018

Akce knihovny > Proběhlé akce

číslo stránky:
                     Proběhlé akce knihovny v roce 2018


PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2018

Na vědomost se dává, že řady členů ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU se ve dnech 6. a 8. června rozrostly o 58 nových rytířů krásného slova. Pasováni byli prvňáčci čtyř tříd z Hronova, Velkého Dřevíče a Zbečníku. Čtenářské průkazy nezískali snadno, museli nejprve projít pohádkovou stezku a splnit úkoly prověřující jejich zdatnost ve čtení, psaní a péči o knihy. Pohádkovou říší je provázela písmenková víla a královna Abeceda. Všechny děti zkoušku splnily a byly pasovány do řádu čtenářského. V následujícím roce si mohou do knihovny chodit zdarma půjčovat knihy plné krásných pohádek, úžasných dobrodružství a nezapomenutelných příběhů. Doufáme, že této příležitosti řádně využijí a zažijí s knihami mnoho zábavy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MINISJEZD DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ (23. května)
Včera se konal již 20. ročník Minisjezdu dětských čtenářů z okolních knihoven. Letos se účastnily děti z České Skalice, Hronova, Police nad Metují, Červeného Kostelce, Rtyně v Podkrkonoší a z Batňovic a hostila nás náchodská knihovna. Pro naši reprezentaci jsme vybrali nejpilnější čtenáře ve věku 10 - 11 let a opravu nám dělali dobré jméno. Náchodské knihovnice pro nás připravily naučnou venkovní hledačku "Po stopách historie Náchoda" a v knihovně ještě zajímavý quest s Modrým Poťouchem. Náš tým to vše zvládl na jedničku. Domů jsme se vraceli nejen s pěknými zážitky, ale i s plnými žaludky dobré zmrzliny :-)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNICKÁ OLYMPIÁDA ( 22. května)

Pro všechny malé čtenáře, kteří celý rok pilně četli a účastnili se programů v knihovně jsme připravili slavnostní zakončení. Děti soutěžily v knihovnickém víceboji, užily si legraci, malý piknik v trávě a domů si odnesly drobné odměny.

Přejeme úspěšný konec školního roku, krásné léto a v září opět na viděnou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda s autorkou Lenkou Dostálovou (18. května)
V pátek 18. května jsme měli tu čest v naší knihovně přivítat Lenku Dostálovou, začínající českou autorku young adult literatury (románů pro mladé dospělé). Autorské besedy se účastnily deváté ročníky ze ZŠ Hronov. Autorka nás provedla celým procesem vzniku knihy: od inspirace přes sepsání příběhu, vydavatelský proces až po propagaci vydaných děl, fungování knižního trhu a snahu přežít ve veliké konkurenci. Povídání bylo nejen velmi zajímavé, ale pro deváťáky i příhodné. Právě si procházejí důležitým životním obdobím, kdy si volili budoucí povolání, čeká je spoustu nových věcí, spoustu výzev. A během povídání mohli načerpat inspiraci, jak jít za svými sny. Sama autorka vystudovala obor velmi vzdálený literatuře, přesto se úspěšně věnuje své vášni. A my jí přejeme hodně úspěchů do budoucnosti. Stejně tak přejeme všem deváťákům hodně štěstí na cestě za jejich sny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý – Ten píše to a ten zas tohle (15. května)

Úterní podvečer v městské knihovně byl ve znamení  přednesu a tónů. Setkání s hercem, cimrmanologem, básníkem, spisovatelem a scénáristou Miloněm Čepelkou a hrajícím nakladatelem, básníkem, spisovatelem a překladatelem Josefem Pepsonem Snětivým, kteří  k nám zavítali již počtvrté se svým literárně-hudebním večerem s názvem „Ten píše to a ten zas tohle“. Dnes nám pan Čepelka představil povídkovou knihu „Nebožtík na rynku“ a pan Snětivý recitoval ze svých starších básnických sbírek a navnadil nás čtením několika pasáží z knih „Utajené hrady a zámky I. a II.“, které píše spolu s Otomarem Dvořákem. Josef Pepson Snětivý se i tentokrát postaral o hudební doprovod.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky